23.3.18

Petr Chaluš: Co se děje, že extrémní konzervatismus ve školství se sluní v médiích?

Podle poslankyně Zahradníkové školství trpí permanentními reformami ministrů školství a tlakem horlivých aktivistů, kteří sice neumějí a nechtějí učit, ale pochopili, jak se mohou přesto ve školství prosadit.


Útok na reformy jako takové znamená nechat školy takové, jaké jsou, jenže ony se musí rozvíjet ve světě, který se mění. Není třeba, aby jim změny reformami nařizovalo ministerstvo, nepotřebují vědět, jak přesně to mají dělat, potřebují podpořit v tom, aby o to vůbec usilovaly.

Poslankyně napadá jakési aktivisty (nechává to záměrně v obecné rovině, nedozvíme se koho má na mysli, ve stylu „všichni dobře víme o kom je řeč“), že tlačí na školství. Jinými slovy podle poslankyně jsou za vším zlem neziskovky a menšiny, a nebýt jich tak by české školství jistě prosperovalo.

Podle poslankyně hlavním cílem školy je číst, psát a počítat a předávat znalosti. Nejprve poznat základy přírodních věd a pak teprve něco nového objevovat. Otázka je kdy pak? Nejspíše až v dospělosti, jenže to už je na schopnost objevovat pozdě. Rozvoj kompetencí dětí paní poslankyně považuje za pitomost. Vadí jí zejména, že škola rozvíjí kompetence personální, komunikační, občanské i pracovní, jsou pro ní nebetyčná hloupost.

Rozvoj kompetencí je stále významným trendem jak se dívat na vzdělávání. Je pravda, že kompetence mohou vyznívat jako formální fráze a mohou také až příliš vycházet z potřeb trhu práce. Přesto je odsoudit nelze, jejich význam je v jejich univerzálnosti pro různé životní situace a práce. Znalosti odtržené od kompetencí jsou jen mrtvé nástroje, které nám nemusí v ničem v životě pomoci. Kompetence v sobě nese zasazování znalostí do kontextu a jejich aplikace.

Paní poslankyně obdivuje soutěžení, úspěchy v soutěžích jsou pro ní úspěchem školství. Nicméně úspěch i společnost stojí také na vzájemném porozumění a spolupráci.

Inkluze se podle poslankyně týká dětí s mentálním postižením, pro které je začlenění do klasické třídy utrpením, je to pro ní nelidský, krutý koncept – nechápe, jak může být vůbec tolerován. Z čeho poslankyně soudí, že se týká dětí s mentálním postižením? A i kdyby inkluze podpořila děti s lehkými rozumovými hendikepy, v tom, aby chodily společně s ostatními dětmi do jedné třídy, může to přece přinést mnoho užitečného pro všechny děti. Užitečného, pokud školu právě nechápeme jako soutěž.

Jenže poslankyni se právě soutěžní školní výkon líbí. Nelíbí se jí, že děti tráví čas ve škole nejrůznějšími projekty. Měly by hezky v klidu sedět v lavici a soutěžit v tom, kdo do hlavy nažene nejvíce znalostí. Jak jim to pomůže v životě? Naopak spolupráce v projektech mnohem více připomíná reálný život, včetně světa práce, na který děti potřebují být připraveny.

Vrcholem konzervatismu je odmítání digitálních technologií ve výuce. Nejde o bezduché klikání na tablet, jak to poslankyně prezentuje, jde o přežití v dnešní společnosti, která je plná technologií, a právě v oblasti technologií se objevuje mnoho nových profesí. Technologie jsou ve všech oborech lidské činnosti, a nepouštět k nim děti ve škole je velmi nebezpečné pro jejich budoucí život.

30 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

extrémní konzervatismus ve školství se sluní v médiích?

A proč by se neslunil? Jakože, když někdo nemá ty právě správné názory, tak ani muk? Expertí si všimnuli, že svět se mění. Ale že pitomost je setrvalá, už nevidí.
To věčné pokusničení s dětmi je tak akorát projevem bezradnosti. Už Chaluš vytáhl do boje za zrušení povinné školní docházky? Nebo mu právě tento extrémní přežitek nevadí?

Vít Tomis řekl(a)...

školství trpí permanentními reformami ministrů školství a tlakem horlivých aktivistů, kteří sice neumějí a nechtějí učit, ale pochopili, jak se mohou přesto ve školství prosadit.

Přesná charakteristika. Více není třeba dodávat.

Tlumočník řekl(a)...

Okopírováno z EDUINu:
V současnosti konzultant v oblasti mezinárodní spolupráce ve vzdělávání, podpora přenosu inovací mezi školami v Evropě. Vystudoval FFUK, obor pedagogika. Pedagogické zkušenosti zejména z práce v ZŠ, částečně i v MŠ a SŠ. Zkušenosti s pedagogickým poradenstvím, podporou žáků se specifickými poruchami učení, prevencí šikany, multikulturní výchovou, školním parlamentem. Zkušenosti v oblasti vzdělávání učitelů, v oblasti řízení projektů ve vzdělávání, v podpoře inovací a informačních technologií ve vzdělávání.

Chlapec správně pochopil, že paní poslankyně mluví i o něm. Potrefená husa se ozvala.

hospodsky kecal řekl(a)...

Zato setrvat na starých dobrých praktikách to je fajn. Pokud ne, tak se hnedle "experimentuje na dětech". Fakt, že děti, hodnoty, rodiče, svět, koníčky, schopnost učit se se mění, nevadí. Hlavně aby se na dětech "neexperimentovalo". Fňuk. Nebohé děti. (stranou) Každý ví, že na parchanty nejlépe platí rákoska a dril.

Tak si konzervy otevřete vlastní školy. Škamna, kamna, klečení na polínkách, rákoska a už to pofičí, jak na drátku. Děti seřveme, rákoskou poplácáme a hned nám bude líp na duši, ať vidí, kdo je tady šéf. Tož mažte, mažte, nebojte.

Datel řekl(a)...

Kecale, kolik promile máte?

Pavel Doležel řekl(a)...

Tajnej, a proč bychom si měli my, konzervy, zakládat vlastní školy, když je nás většina a dokážeme si (přes všechny možné pokusy "inovátorů" typu plošná inkluze nebo průřezová témata) jakž takž zajistit veřejné vzdělávání na základě výkonových kritérií? Založte si vy ty "inovativní" školy a neškoly založené na tom vašem "inovativním myšlení", které není založené na racionalitě a znalostech (sic).

A upravte si své předsudky. Konzervy své malé konzervičky nechtějí seřvávat a rákoskou poplácávat. Chtějí je jen připravit na reálný svět a nikoliv ten vybájený, neexistující svět čerpání a samých sluníčkových dní, zajíčků poskakujících vesele po poli, kde jim nic nehrozí a nikdo je nikdy nesežere, protože to je fuj, duhy rozprostírající se ve všech multi-kulti barvách nad tím vším rájem, kde všichni čerpají a nikdo nemusí dělat nic, co se mu nechce.

Zastavme čerpání, zastavme nesmyslné veřejné fondy na kraviny a blbosti, pak počkejme tak dva tři roky a pak se pojďme s těmi "inovátory" potkat a popovídat si o tom, jaké kompetence jsou potřeba v tom dnešním měnícím se světě.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Kecale - experimentovat můžeme s dětmi,ale ne na dětech. Chápete ten rozdíl? Díky tlakům Evropské komise jsme museli(toť otázka) zrušit vzdělávací plán pro žáky s LMP.A to je nebezpečný experiment. Všichni ti kecálisti, co hned napíšou, že ta děcka mají přeci IVP utnu hne v začátku- IVP pro tyto děti je nesmysl. Není možné narvat tyto žáky do stejného souběhu předmětů s tím, že ve fyzice se holt nebudou učit ty vzorce apod. Oni nepotřebují jen snížit očekávané výstupy, oni potřebují jinou skladbu předmětů a jejich hodinových dotací. Zkuste si to na běžné základce udělat.Nejde to.Podobně jako experiment povinného dalšího jazyka pro žáky se SPU. Přítomnost psychicky nemocných žáků v běžném kolektivu bez zajištění VEŠKERÉ možné péče.A tak dále, a tak dále.
Školy se neustále inovují. Některé rychleji, jiné pomalu. Neustálé blábolení o mariateriziánském školství jsou trapné.Co školám vadí, je jejich zneužívání na neustálé čerpání jakýchsi šablon apod. projektů. Proč musí mít školy nějaké mustry? Proč jim nedat peníze na jejich projekty, které si sami vymyslí a uskuteční? Proč musí někde škemrat?

Kompetence_ je zajímavé dělat pokusy na dvojčatech, na nich se dělají právě v oblasti psychologie. Já mám dvojčata doma, takže mohu napsat- Jak je možné, že mé dvě děti, chodící do stejné třídy mnoho let, ovlivňované stejnými učiteli, stejnými rodiči, stejnými skautskými vedoucími , mají tak diametrálně vyvinuté různé kompetence????????????????? Esi vono to nebude fšechno trochu jinak.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Děti seřveme, rákoskou poplácáme a hned nám bude líp na duši, ať vidí, kdo je tady šéf.

Hle, jak přenáramně poetický text! Jako by jej sami pytlici psali.
Výchova nevýchovou, svoboda, vnitřní motivace, autonomie, nikdy nekončící zábava ...
Jen kdyby se nám tolika vřískajících dětí po zemi neválelo a nožičkami kolem sebe nekopalo. Není daleko doba, kdy i maturantík sebou vo zem šlehne.

Pavel Doležel řekl(a)...

Pojďme aktivisty nazývat pravými jmény. Jedná se o lidi, kteří touží po tom mít vliv a zvěstovat svou Pravdu, ale skoro nikdo je neposlouchá. Jsou to většinou frustrovaní jedinci, kteří v životě nic nedokázali (snad vyjma Šteffla, ale to také není typický aktivista), touží po úspěchu, který jim škola nedala (a proto jí často nenávidí a chtějí jí reformovat) a my jim ten úspěch umožňujeme uměle zažívat tím, že jim necháme multi-kulti, gender, či jinou sluníčkovou propagandou nalhat, jak jsou skvělí, originální, světoví, nesrovnatelní s ostatními a ještě je financujeme z veřejných zdrojů přes nejrůznější myslitelné i nemyslitelné fondy. Jedná se vlastně o podporu v nezaměstnanosti, při níž nám nezaměstnaní radí, jaké kompetence je třeba mít pro to, aby byl člověk úspěšný v tom novém nekonzervativním světě. Pi-to-resk-ní.

Tajný Učitel řekl(a)...

Tajnej?, "a proč bychom si měli my, konzervy, zakládat vlastní školy, když je nás většina a dokážeme si (přes všechny možné pokusy "inovátorů" typu plošná inkluze nebo průřezová témata) jakž takž zajistit veřejné vzdělávání na základě výkonových kritérií?"

Vás konzervovaných Doleželů že je většina? Budíček vašnosti. Vaše éra byla v zenitu za socializmu, teď už se jen, poháněni nostalgickou setrvačností, pomalu koulíte do zapomnění, centrální maturity a přijímačky jsou poslední křeče umírajícího mastodonta.

krtek řekl(a)...

Až půjdu v Praze po mostě Karla k divadlu národa, bude to vítězství Pyrhy. Dříve Pyrhovo vitězství.

Nicka Pytlik řekl(a)...

poháněni nostalgickou setrvačností, pomalu koulíte do zapomnění

Ale jaképak křeče! Dokud bude i téměř dvěstě čtyřicet let po smrti Marie Terezie přežívat povinná školní docházka, budou se mastodontí těšit plnému zdraví.
Chtělo by to té zabetonované předpotopnosti poněkud zatlačit víka, vašnosti. Ale to by byl konec alternativních inovátorů. Neštěkl by ani školníkovic pes. Že se do toho ti rodiče pořád ještě neobuli řádně. To pytlikům hlava nebere. Taková volební síla...

P. Vršecký řekl(a)...

"Vaše éra byla za socialismu"? Tajnej hospodskej kecal zřejmě netuší, že socialismus je v Eurosvazu i právě teď. Proto se ostatně tolik blábolilů jeho ranku má tak dobře. Školství za totáče, a je mi šoufl z toho, že to musím napsat, fungovalo lépe než teď. Ten úpadek vzdělanosti je tak evidentní, že se to přehlédnout nedá.

P. Vršecký řekl(a)...

Jenom bych rád věděl, co je třeba na názorech Klause juniora "extrémně konzervativního". Nebo každý, kdo nejásá nad neomarxistickými experimenty na dětech, je extrémista? Vskutku orwellovský newspeak.

pratavetra řekl(a)...

Možná se k Tajné učitelce ještě nedoneslo, že se žáci ze Scio škol vrací na klasické školy, protože některým rodičům dochází, že chaos je cesta do pekel.

Zdeněk Bělecký řekl(a)...

Máme novou módu, každý, kdo nejásá nad povrchními módními výstřelky, antivýchovou, celozrnnou stravou, bojkotem očkování, čínskou medicínou, genderovou ideologií, astrologií, youtubery odpalujícími si varlata v mikrovlnce a dalšími projevy stupidity, dostane nálepku (ultra)konzervativního dinosaura, který by nejraději šlehal děti metlou a nechával je klečet na hrachu. Tak zkusím asi posté zdůraznit, že pokrok ve vzdělávání nespočívá v nadšené realizaci výplodů magického myšlení ani ve vymývání mozků dětí novými ideologiemi, ale v opatrné (skeptické) a empiricky ověřované inovaci. Nálepkováním kritickému myšlení nelze zabránit, ale lze jím zamořit veřejný prostor, zhnusit všechny zúčastněné a vybičovat emoce. Ze seriózní diskuse se pak snadno stane soutěž o nejvíce zraňující sarkasmus. A pokud jde o titulek článku: Nepamatuji se, že by před dvaceti nebo deseti lety ve veřejných diskusích o školství někdo zpochybňoval právo vyjádřit názor, to až nyní jsou někteří lidé cenzurováni, nálepkováni a umlčováni. Podle mého subjektivního pozorování jde toto cenzurování, nálepkování a umlčování většinou od tzv. aktivistů směrem k praktikujícím učitelům, nikoli naopak. Je to pro mne důkaz, že demokracie a svoboda slova jsou na tom u učitelů lépe než u aktivistů, i když toto zobecnění se někomu může zdát hodně tvrdé a málo podložené.

Nicka Pytlik řekl(a)...

toto zobecnění se někomu může zdát hodně tvrdé a málo podložené

Pytlici by řekli, že se bělečtí při popisu reality všedního dne drží zbytečně moc při zdi. Aktivisti zvyšují svoji agresivitu. To je zřejmé. Pytlici kdysi napsali něco v tom smyslu, a vegetariáni prominou, že balouni se nacpou prejtu k prasknutí, a jsou v pohodě. Kdežto pojídači mrkve si brousí zuby, jak to těm masožroutům pěkně a z gruntu zasolit.
A pak, skutečnosti zřejmé, například že slunce vychází na východě, netřeba dokládat nějakým rozsáhlým statistickým šetřením. Prostě to tak je. Zavilí bojovnívći za svobodu projevování názoru, berou se chutě za projevování právě a jen toho svého názoru.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Já ještě přidám k páně Běleckého nástinu módních výstřelků - absolutní zpochybňování praxe a věku. Dnes již je pro mnoho lidí přítěží věk (dinosaurus, mariioteriziánský pedagog, stará struktura, soudružka, stará konzerva) a dlouhodobá praxe (a co jako? že jste s těmi dětmi pracovala, naopak, ta praxe je zastaralá a vy neumíte sledovat nové trendy apod.) Takové pohrdání znalostmi, získanými zkušenostmi jsem nezažila nikdy dříve.
Jo a ještě - glorifikace výzkumů: poradíte to,co se vám lety osvědčilo a dozvíte se: čím to máte podložené? můžete předložit nějaký průzkum ze zahraničí, který to potvrzuje? můžete sem dát odkaz na nějaký (jakýkoli) výzkum, nejlépe v angličtině?

mirek vaněk řekl(a)...

Potrefené husy se ozývají. A plnoústí pseudodemokraté by nejlépe starší občany, kteří pamatují stejné praktiky jen pod jinou stranickou vlajkou zlikvidovali. Když chybí argumenty začíná ideologický boj.
A při tom by stačilo: Ta a ta škola používá tyto převratné moderní genderově vyvážené, převratné, pokrokové a liberální metody a výsledky a životní úspěšnost jejích žáků ač ze znevýhodněného prostředí jednoznačně přesahují výsledky prohnilých zkostnatělých tradičních transmisivních škol z okolí.
Nebude to sice důkaz, že je to správná cesta, ale bude to důkaz, že to může za vhodné konstelace okolností fungovat. To mi jaksi chybí, místo napadání škol a učitelů.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Pane Bělecký, děkuji.

Tajný Učitel řekl(a)...

Pane Bělecký, pravil jste, Tak zkusím asi posté zdůraznit, že pokrok ve vzdělávání nespočívá v nadšené realizaci výplodů magického myšlení ani ve vymývání mozků dětí novými ideologiemi, ale v opatrné (skeptické) a empiricky ověřované inovaci.

Kdopak že nám tady tu opatrnou, empiricky ověřovanou inovaci provozuje? Je snad patrná nějaká snaha o ni z kuchyně mšmt? Nebo za opatrně skeptickou inovaci považujete hurá návrat k osnovám a zavedení centralizovaných testů? V dlouhodobé absenci Vámi zmíněného druhu inovace, rodiče dělají co mohou, aby do staré školy, kterou sami prošli, nevhodili své děti, které rostou a nemohou léta čekat na opatrnou empiricky ověřovanou a zejména neexistující inovaci. Tak hledají, nebo zakládají alternativy, z nichž některé jsou jen o málo více, něž dobře znějící chytlavé slogany. Co ale mohou jiného dělat?

Ostatně, ať dělají co dělají, stejně jim to je na houby. Školy jsou zakazovány, systém se opět a celkem rapidně centralizuje a unifikuje, navzdory všem zkušenostem z evropských zemí, kde vzdělávání dětí funguje. Trafikanti, kteří se střídají u kormidla, nefandí pluralitě ani vědecky podloženému pedocentrismu, nebo jednoduše selskému rozumu, tyto kvality nejsou pro šimla snadno ztabulkované a kontrolovatelné. Zaměňují snadnou kontrolu za záruku kvality. Potřebují unifikovat skrze digitalizaci, tak lze všechny kontrolovat snadno.

Útoky například na H-mat a alternativy obecně se stupňují, populističtí křiklouni typu Klause juniora duní ostošest. Moloch umírá, ale pomalu a před smrtí sebou cuká. Ještě chvíli potrvá, než vypustí páchnoucího ducha. Zbývá čekat, kde je poptávka, musí časem přijít i nabídka. Nebo ne a školství se časem změní v zglajchšaltovanou továrnu na dělníky plutokracie. Třeba to Češi chtějí a potřebují, stejně jako chtějí a potřebují svatý triumvirát Zemana, Babiše a Okamuru.

Josef Soukal řekl(a)...

Páchnoucí duch už byl dávno vypuštěn a činí se, seč může, aby české školství vypustilo duši, rozuměj smysl. Až zmizí veškerá data a s nimi možnost cokoli analyzovat, nebude už mít smysl vůbec nic a bude možné všechno v nádherné pluralitě vzdělanostního bezvědomí.

Tajný Učitel řekl(a)...

Tož analyzujete, data jsou dobrá věc. Jen nezapomeňte zahrnout koeficienty pro odlišné složení a zázemí žáků, odlišnou kvalitu učitelů různých předmětů, různou kvalitu vybavení škol, různou kvalitu jejich vedení a různé hodinové dotace. Pak bude možné všechno.

Jirka řekl(a)...

Tajný, jdu si raději znovu přečíst Neználka. I ten Skrbling, Wesh, Scouperfield a Bleshing jsou mi sympatičtější. Najděte sobě podobné, je vás většina, tak to bude hračka. Založte svou utopii a zachraňte alespoň pár nebožat. Zkuste ty od pana Bleshinga z ubytovny. O bohaté se postará pan Šteffl.

Pavel Doležel řekl(a)...

Však jo, tajnej. A ten jejich mozek je tak geniální, že všechno zohlední i bez koeficientů. Něco jako koulař rááádia Impuls.

Mimochodem, vnímám situaci zcela opačně. Na začátku devadesátých let se zhaslo, pak byl chvilku bordel, ale když lidé zjistili a v praxi ověřili, že bordel nefunguje a je výhodný jen pro lumpy, lenochy, blbce, frustráty a ignoranty, kterým umožňuje se schovat, tak se systém zase vrací pomalu zpět. Pomalu se zase rozsvěcuje. A některým induviduím to zkrátka nevyhovuje a tak kvičí. No, my to kvičení vydržíme, hlavně, že bude zase světlo. Nalhávat si, že vlastně ta vaše víra vítězí na celé čáře si klidně můžou. Posloužej si do sytosti. Podstatná je skutečnost.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

"Pomalu se zase rozsvěcuje. A některým induviduím to zkrátka nevyhovuje a tak kvičí. No, my to kvičení vydržíme, hlavně, že bude zase světlo.

Přejme si, ať nám vydrží baterie, pane Doležele.

Nicka Pytlik řekl(a)...

ať nám vydrží baterie

Takže pro jistotu liščí ohon, ebonitová tyč a šoupy šoupy... Návrat k podstatě!

Tajný Učitel řekl(a)...

pomalu se rozsvěcuje..:))

Jinde se už "rozsvítilo" před šedesáti lety, pak se zjistilo, že ono vaše "rozsvícení" je spíše zhasnutí a že rozsvítit je potřeba jinak, aby světlo trvalo. Na rozdíl od nich, máme tady kotlince skvělého myslitele, plodného vzdělavatele a pedagoga Pavla Doležela, který zapřemýšlí, zapredikuje s Motlem se poradí a zažne pochodeň na cestu k zářným zítřkům. Vzhůru do zad..u a stranou ni krok.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Útoky například na H-mat a alternativy obecně se stupňují

Naopak se neustále stupňují útoky na veřejné školy. Tajný, vy to opravdu nevidíte? Alternativa si musí na veřejnou (tradiční) školu plivnout, aby si vydobyla místo na slunci. Je to zcela zbytečná válka.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici věří, že se dožijí stavu, kdy se lidem v mozkovnách rozsvítí a mnozí nahlédnou, kam že se ta naše společnost ubírá, a že hrozí, že se co nevidět ubere zcela.
Zkraje se, pravda spíš než na svoje vlastní, zaměří na bezradně trdloidní dorůstající dítka z okolí, která je budou svojí neschoností dospět k alespoň trošku uchopitelnému a užitelnému výsledku svého matlalství zcela přirozeně obtěžovat. Trdlo za pultem, které nerozpozná debrecínku od gothaje, trdlo v ordinaci, kterému, než vám ováže ruku, ten obvaz tři vypadne z ruky, trdlo za přepážkou úřadu, trdlo v restauraci, trdlo v partě řemeslníků, trdlo v partě jiných trdel, trdlo, trdlo, trdlo... Trdla kam jen oko dohlédne.

Okomentovat