28.3.18

NÚV: Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii – 2017/18

V „klasických“ maturitních oborech v odborném vzdělávání (kategorie M) dochází v tomto desetiletí ke kolísání – po nárůstu do roku 2009/10 až na hodnotu 36,9 % následuje pokles až do roku 2013/13 (34,8 %), pak opět mírný nárůst, s malým propadem v roce 2015/16. Současná hodnota podílu žáků přijatých do maturitních oborů odborného vzdělání bez odborného výcviku 37,2 % představuje maximum desetiletí. Podíl žáků vstupujících do gymnaziálního vzdělávání (či do jeho vyššího stupně) se po výraznějším nárůstu v letech 2009/10 až 2012/13 v posledních letech ustálil na hodnotě 22,5 %.

Autoři: Ing. Jiří Vojtěch, Ing. Daniela Chamoutová

Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků

© NÚV 2018Dokument ke stažení

Žádné komentáře:

Okomentovat