2.3.18

Novinky.cz: Peníze na inkluzi se ukrajují z učitelských platů, tvrdí spolek. MŠMT nesouhlasí

Spolek Pedagogická komora, usilující o lepší postavení učitelů, upozorňuje na problematiku nenárokové části platů zaměstnanců škol. Opírá se o to, že některé kraje údajně snížily školám finance pro letošní rok 2018, aby měly z čeho hradit společné vzdělávání, takzvanou inkluzi. Například v Moravskoslezském kraji jde o 19procentní snížení finančních prostředků na nenárokové části platů, říká komora. Dle ministerstva školství však kraje snižovat prostředky nemusejí.

Z článku v Novinky.cz vybíráme:

Karlovarský a Liberecký kraj uvažují o obdobném postupu, stejně tak kraj Zlínský, kde zatím ale ještě přesně nevědí, o kolik se nenároková složka sníží.(...)

Ministerstvo školství ve svém vyjádření pro Novinky připomnělo, že od minulého roku je společné vzdělávání financováno dvěma způsoby: jednak formou příplatků k základní částce krajského normativu (výše státního příspěvku na žáka a mzda na učitele, stanovena podle typu školy – pozn. red.), popřípadě ještě dofinancováním z krajské rezervy, a jednak formou podpůrných opatření.

„Protože ale financování formou podpůrných opatření postupně převažuje, krajské úřady už si nemusejí vytvářet tak velké finanční rezervy z normativu. Rezervy se jim totiž každý měsíc postupně navyšují na základě vykázaných podpůrných opatření. Tyto úpravy rozpočtu během roku je nutné zohlednit při přípravě krajské bilance na daný rok. Kraje tedy nemusejí snižovat nenárokové složky platů zaměstnanců škol, aby zajistily dostatek peněz na podpůrná opatření v rámci inkluze,“ napsal Novinkám resort.

1 komentář:

Radek Sárközi řekl(a)...

Podrobnosti naleznete zde: http://www.pedagogicka-komora.cz/2018/02/bude-inkluze-financovana-na-ukor-platu.html?m=1

Okomentovat