26.3.18

MŠMT: Hlavní závěry analýzy implementace společného vzdělávání v období 1. 9. 2016 – 31. 10. 2017

Na jaře v roce 2015 byla zahájena příprava zavádění inkluzívního vzdělávání do vzdělávacího systému v ČR. Inkluzívní přístup ke vzdělávání a ve školství znamená právo na vysoce kvalitní vzdělávání pro všechny žáky a studenty, bez ohledu na jejich individuální a sociální charakteristiky. Připravovaná změna měla podklady ve schválené novele školského zákona, který nově v §16 školského zákona s účinností od 1. září 2016 vymezil podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Vydefinoval nově SVP a rozšířil okruh těch, které lze považovat za žáky se SVP.

Zákon vychází z předpokladu, že se dítěti, žákovi nebo studentovi umožní vyrovnat podmínky pro vzdělávání a pro poskytování školských služeb prostřednictvím podpůrných opatření (PO), která odpovídají potřebám žáka a respektují odlišnosti, které vycházejí ze životních podmínek. Vymezil, že PO stanovená zákonem budou bezplatná, a zahrnul mezi ně také poradenskou pomoc škol a školských poradenských zařízení (ŠPZ).


2 komentáře:

Radek Sárközi řekl(a)...

Zajímavé - velebené Finsko a Dánsko mají větší procento žáků ve speciálních školách než ČR...

Jana Karvaiová řekl(a)...

A kolik toho tam ještě zapomněli připsat. Asi došel papír

Okomentovat