27.3.18

MŠMT dostalo příslib navýšení peněz na změnu financování, reforma se nebude odkládat

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes na vládě získal příslib navýšení peněz na spuštění reformy financování regionálního školství. Reforma financování, která zajistí spravedlivější rozdělení peněz mezi školy, se tedy nebude o rok odkládat, jak předpokládal původní návrh, a bude spuštěna od 1. ledna 2019. Na spuštění reformy je nutné navýšení rozpočtu o zhruba 11 miliard korun.

„V odůvodnění zákona předloženého exministryní Valachovou byl původní odhad nákladů na spuštění reformy 3 až 5 miliard korun. Skutečné výdaje ale budou více než 11 miliard. Tyto prostředky však nebyly zahrnuty ve střednědobých výdajových rámcích státního rozpočtu. Bez dostatečných finančních prostředků však není možné reformu úspěšně realizovat, a proto jsem dnes navrhoval roční odklad spuštění reformy v případě, že by se ji rozpočtově nepodařilo pokrýt. Dnes jsem byl na jednání vlády ujištěn, že nalezení financí na realizaci reformy je rozpočtovou prioritou premiéra. Záchranná brzda v podobě ročního odkladu tedy není zapotřebí, což je dobrá zpráva pro školství,“ uvedl ministr Plaga po jednání vlády.

Z požadované částky 11 miliard korun by téměř polovina měla jít na vyrovnání regionálních rozdílů v odměňování učitelů, další prostředky by směřovaly do možnosti dělení výukových hodin. Stávající normativní systém financování podle počtu žáků nepostihuje dostatečně specifika jednotlivých regionů a mezi kraji jsou velké rozdíly ve výši finanční podpory na vzdělávání ve stejném typu škol. V rámci reformy bude školám stanoven maximální rozsah přímé pedagogické činnosti hrazený ze státního rozpočtu. Díky tomu by se tak zohlednila rozdílná velikostní a oborová struktura škol v krajích, finanční náročnost podpůrných opatření a rozdílná platová úroveň pedagogů v jednotlivých školách.

7 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

MŠMT dostalo příslib navýšení peněz...

Pytlikům to navodilo poměrně nostalgickou představu devizového příslibu. Takže dovolená v Jugolávii se nebude odkládat. Jen jestli za čilou aktivitou ministerstva není skryta snaha o nějakou emigraci. Třeba do Finska... nebo tak nějak podobně.

Radek Sárközi řekl(a)...

Už se ví, kolik nových učitelů bude třeba v roce 2019 v souvislosti s reformou financování přijmout? A hlavně kde se vezmou? Z ministerstva financí padl návrh, že se navýší úvazky...

Nicka Pytlik řekl(a)...

Klasika. Vypadá to na firmu Příslibotechna s.r.o.

mirek vaněk řekl(a)...

No mě by zajímal geniální plán, jak získat mladě kvalitní učitele do školství. Protože dnes je to u některých aprobací katastrofa. A vypadá to, že situace bude jen horší.
Totéž se týká některých typů škol.

Tomáš Barták řekl(a)...

A ještě je důležité, kolik peněz opravdu půjde na tuto reformu. Bude to původní částka, nebo ta snížená, o které se mluvilo i psalo? Dostaly školy přesný vzorec, aby si mohly vypočítat, zda na tom budou lépe, nebo hůře? Víme, kolik škol na tom vydělá, a kolik prodělá?

Alles Gute řekl(a)...

Tak jsem měl pocit, že zdravý rozum zvítězil. Ale jak vidno, ne. Syndrom páchání dobra je tu znovu.
Bohužel (je hrozné, že to tak musím napsat) jsme škola, o kterou je zájem, společně se zřizovatelem se staráme, aby se zaměstnanci i žáci u nás měli dobře a mohlo se ve škole hlavně učit. Ano, máme poměrně početné třídy. Ale taky máme možnost kvalitní učitele finančně ohodnotit.
Spočítal jsem si, jak by to vypadalo v letošním školním roce při použití Phmax (při cca 530 žácích). Ano, mohli bychom mít o 6 pedagogů více a třídy dělit, či vytvářet více skupin. Ale už dnes se potýkáme s významným nedostatkem učitelů na volné posty - prostě nejsou…
Reforma vyrobí školy jednu jako druhou (z hlediska odměňování zaměstnanců). Ano, jednoznačně si polepší méně naplněné školy.
Ale dodnes nejsou jasné parametry nápočtu financí na jednotlivé školy. I v reformě je normativní výpočet, a to financování pedagogické práce (nárokové složky + nenárokové složky). O financování nepedagogických zaměstnancích (konkrétní částky, počty) se vlastně nic neví.
Když si vzpomenu na diletantsky zpracovanou a připravenou inkluzi, tak nemám vůbec žádnou důvěru ke kvalitě připravené reformy! Je doufám všem jasné, že se třebas za rok bude hledat a škrtat každá koruna stejně jako u inkluze?

Eva Adamová řekl(a)...

Méně naplněné základní školy si rozhodně nepolepší. Pro naši školu s devíti třídami a 200 žáky to vychází šul nul a pro školu v sousední obci se 150 žáky bude změna financování znamenat, že zřizovatel bude doplácet ještě víc než doplácel.

Okomentovat