19.3.18

Miroslav Hudec: Inkluze „splašená“ jako zrající víno

Alespoň částečně se mohu podepsat pod první část výroku Karla Raise, že „by … bylo necitlivé vůči inkludovaným žáčkům a jejich rodičům teď říci, že inkluze nevyšla podle původních slibů, že ji rušíme a děláme krok zpět.“ („Splašený kůň jménem Inkluze“, LN 7. 3.). Tedy pod to, že není namístě inkluzi rušit – a až na to strašné slovo „inkludovaným“. Nelíbilo se ani počítači, opravil ho na „okludované“.

Už se asi úplně neshodneme na druhé části výroku, že inkluze nevyšla podle představ. Přinejmenším, mluvíme-li o její nejnovější fázi, je na hodnocení příliš brzy. Školství má už z podstaty setrvačnost zaoceánské lodi a rozhodně si nelze představovat, že změní směr hned, co se otočí kormidlem. Začít panikařit a cloumat kormidlem zase opačně znamená říkat si o malér.

Hlavně bychom si ale měli říci, že ta slavná inkluze není žádná umělá vymyšlenost, byla přirozeným stavem od začátku existence veřejného školství. Až na jednotlivce, především z tzv. lepších rodin, se všechny děti vzdělávaly společně bez ohledu na své přednosti či handicapy.

19. stoletím počínaje se začíná rozvíjet speciální pedagogika, vznikají také jednotlivé ústavy pro vzdělávání tělesně či smyslově postižených, ale samotné speciální školství ve své dnešní komplexní podobě je až záležitost století dvacátého. Nyní se vzdělávací systém po spirále celosvětově vrací k původní zásadě společného vzdělávání drtivé většiny dětí.

Samozřejmě že na vyšší úrovni, novým prvkem je individuace. Šití vzdělávacího programu na míru jednotlivým žáčkům stejně, jako je dnes už samozřejmostí v medicíně šití léčebného programu na míru individuálnímu pacientovi či tréninkového programu tomu kterému sportovci. Proč by právě školství mělo být výjimkou? A proč právě u nás?

Podobný spirálovitý vývoj je ale záležitost obecná, můžeme ji pozorovat v mnoha oborech lidské činnosti. Elektroautomobilismus převládal na počátku automobilové éry, kvůli jeho nedostatkům ho ale převálcovala auta se spalovacími motory. Teď se elektrická vozidla vrací, ukazuje se, že jejich nedostatky lze jednak odstraňovat, jednak že méně škodí životnímu prostředí. Podobně se pozvolna začíná vracet energetika ke své původní decentralizované podobě.

Speciální školství bylo stejně jako ta centralizovaná energetika a spalovací motory ve své době jistě pokrokem. Ale stejně jako v těch technických oborech se i vněm časem začaly ukazovat také docela vážné nedostatky. Ironií osudu podobné, jaké Karel Rais vytýká inkluzivní výuce. Co hůř, v mnohem koncentrovanější podobě, protože se v jediné speciální škole soustřeďovaly děti s nejrůznějšími problémy z celé řady často mnohem větších škol hlavního vzdělávacího proudu. S problémy výchovnými, vzdělávacími, psychickými, ono se to moc nerozlišovalo. Když to nešlo jinak, napsal se jako důvod přeřazení „praktické školní selhání“. Jedno, že šlo třeba o těžkého dyslektika s nadprůměrným intelektem. Tím hůř, když se s ním doma neučili a rodina moc nefungovala.

Přeřazení do speciálního školství většinou na tom většinou nic nezměnilo. Ostatně proč, když nadprůměrné nadání i tak zajistilo úspěšné zvládání učiva pro mentálně handicapované? A škola mohla s vřelým souhlasem rodičů po půl roce napsat do poradny: „zlepšení školního prospěchu potvrdilo oprávněnost přeřazení dítěte do speciálního školství“. Taky péče o talenty.

Program školské inkluze jistě není dokonalý, jeho realizace není bez chyb, přešlapů a nedostatků. Co v lidské společnosti je? Teď hlavně potřebuje čas, aby se mohla doladit, dozrát, usadit se. Jistě se občas může i „plašit“. Stejně jako se „plaší“ zrající víno. Ale dobrý vinař ho jen kvůli tomu nevyleje do kanálu.

Miroslav Hudec, psycholog a publicista

Zdroj: ČeskáLípa.Zelení.cz

8 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Program školské inkluze jistě není dokonalý, jeho realizace není bez chyb, přešlapů a nedostatků. Co v lidské společnosti je? Teď hlavně potřebuje čas, aby se mohla doladit, dozrát, usadit se.

Pytlici se celí tak nějak úplně uklidnili. Nakonec, vždyť jde jenom o děti.
Že nějaká ta chybka či přešlap? Však ono se to časem usadí. Zvykneme si...
Dobrou noc.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

"Miroslav Hudec, psycholog a publicista" a ...

Zdeněk Nutz řekl(a)...

A pane Hudec, vy jste někdy nějakou speciální školu navštívil, nemyslím ředitelnu, ale třeba takovou třídu, kde se učí děti s těžkým autismem nebo Dawnovým syndromem?
Speciální školství není a nebude žádné soustředění nebo odkládání jak vy "experti" neustále proklamujete.
Prostě se smiřte s tím, že jsou děti, kterým právě speciální škola pomůže s uplatněním v životě. Umožní jim být v něčem dobrý. Zažijí tam úspěchy. Jsou tam na ně připravení učitelé se speciálním vzděláním, zkušenostmi, pomůckami a tak dále. Nikdy tuto péči nenahradí nějaký asistent z pracáku. Do specek nikdy před inkluzí nechodili děti, které měli na to být v normální základce. Takže k čemu ta inkluze vlastně je? Koho chcete narvat do základek? Romy? Tak na to ale nepotřebujete dělat pokusy na dětech!!!! Víno vaší Inkluze už je bohužel hodně zkejslé!!!

Eva Adamová řekl(a)...

Dyslektiky a nadprůměrným intelektem nikdy nikdo do zvláštních škol neposílal. A přirovnávat školy a děti v nich k automobilovému a energetickému průmyslu je vcelku zcestné. Ale když už to porovnávat chcete, tak je pořeba si uvědomit, že ono to totiž ani s těmi elektromobily a ani s těmi malými alternativními zdroji energie není tak růžové, jak popisujete. Jenže experimentovat s elektromobily je přece jenom něco jiného než experimemtovat s dětmi s LMP, autismem a Downovým syndromem a vrhnout je do hlavního vzdělávacího proudu.

Zdeněk Nutz řekl(a)...

Všimněte si jak všichni ti inkluzionisti melou stále dokola tu samou písničku. Vždycky přemýšlím, pro koho ji vlastně zpívají. Buď se jim prostě hodí do krámu, že o veřejné základky ztrácejí rodiče zájem a chtějí běžné školy natolik zostudit, aby si připravili živnou půdu pro placené soukromé školství, nebo se chtějí napakovat za miliardy na pomůcky do těch základek, nebo já nevím. V době před Valachové a před Laurenčíkové jsme to připitomělé slovo ani neznali. Tak kdo to tak tlačí někam, kde to nikdo soudný mít nechce!!! Speciální školství máme na vysoké úrovni. Tak ho nechte být a nes**** se do něj. Zvláště ti, kteří tomu rozumíte jako koza petrželi.

Pavel Doležel řekl(a)...

Mně by nevadilo přirovnání k průmyslu. Už proto, že kdybychom se stavěli k těmto přirovnáním a priori odmítavě, dávali bychom tím zapravdu tajnému, který podobně argumentuje proti přirovnávání certifikačních testů k jiným oborům.

Co mi ale vadí, je nepřiléhavost těch přirovnání. Samozřejmě, že pokud by šití vzdělávacího plánu na míru nikoho dalšího neovlivňovalo a potenciálně neškodilo, pak proti němu nelze nic namítat. Ať tedy má každý student a žák svého vlastního učitele dané odbornosti a specializace, který se mu věnuje po daný čas, podobně jako specializovaný a odborně vybavený lékař a ať na něj stejně jako lékař aplikuje individuální přístup připravený a šitý na míru. Ale toto nikdo nenavrhuje, protože každému, kdo má mozek mezi ušima, dojde, že na toto nikdy nebude dost peněz. Přirovnání tedy dost kulhá a velmi mě udivuje, že pan psycholog ten rozdíl nevidí. Zavání mi to záměrnou propagandou, nebo hloupostí. Plošnou inkluzi s individuálním přístupem lze přirovnat k péči šarlatána, který bez příslušné odbornosti aplikuje panaceu na všechny pacienty a ještě najednou, na jednom místě. Co je mu po tom, jakou chorobou kdo trpí? Všem prostě pustí žilou. Jo, a že se vzájemně ty pacienti při tom pouštění žilou nakazí krví přenosnými chorobami? A koho to zajímá? Třeba to alespoň jednomu pacientovi opravdu pomůže. To je ve skutečnosti pravá analogie k přístupu našich soudruhů inkluzionistů.

Zdeněk Nutz řekl(a)...

Co se řešit mělo:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Počet dětí ve třídě
Možnost dělení tříd i na jiné předměty než jazyky
Možnost vyloučit na čas nezbedné dítě z výuky i na ZŠ
Přepracovat a zjednodušit RVP
Podstatně snížit administrativu škol a ředitelů (starost o budovy vrátit zřizovatelům)
Vrátit školské úřady na okresy (má je tam kde kdo, pozemkové fondy, zemědělci, hygiena, státní archiv, jenom školy ne
Přeměnit školní inspekci na řešení závažných problémů a pomoc učitelům
Opravdové zvýšení platů učitelů, přilákat do škol muže.
Vrátit vážnost učitelskému stavu
A spousty dalších věcí.......

A místo toho???
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pamlsková vyhláška - beze slov a bez majolky
Děti od pěti povinně do školek, trest většinové národnosti...
Jednotné přijímačky bez stanovené laťky, pro malé děti stresující testy na VG.
Dvouletí posránkové do školek
Velkoplošné celoplošné hromadné testování k ničemu
Neustále se měnící podmínky státních maturit během studia
A hlavně zcela zbytečná a nesmyslná inkluze, neboli - Pokusy na dětech dle zákona....

A jinak vše dobrý co????

Jana Karvaiová řekl(a)...

Inkluze se dělala kvůli romským žákům. Jenže to nešlo ošetřit takto, proto se s tím svezli úplně všichni. Napsaly se k tomu pěkné myšlenky, které nelze popřít (tak ,jako nejde popřít několikatisíciletou snahu o "zmorálnění " lidstva třeba pomocí desatera).U desatera a tomu podobných myšlenek nám vychází, že i když myšlenka je velice bohulibá, ani dva tisíce let nestačilo na to,abychom dnes mohli tvrdit, že lidstvo se nějak polepšilo. To samé je s inkluzí, kdy do tříd narveme všechny postižené a budeme tvrdit, že tím ostatní naučíme toleranci, empatii apod. Houbeles, bude to prostě pořád stejné, i za těch dva tisíce let. Protože to nejdůležitější přichází z nitra.
Našlo se tzv. rychlé a jednoduché řešení. Hloupé a drahé. Nanicovaté a pro mnohé i škodlivé. Někdo si někde udělal fajfku, jako že splněno. Nevím ,jestli je podstatné hledat, kdo za tím stojí. Ono to zase není tak těžké dohledat, kdo se bil jak lev za urychlení a přijetí .A opět je s podivem, že jsou to navenek takové malinkaté pidi organizace, ale podivuhodně navzájem organizované, abychom po projetí bludištěm přišli na to, že za vším stojí nadnárodní bohaté organizace.Jedinou motivací, proč by to dělaly je, že je baví manipulovat a dívat se, jak to probíhá. Taková globální hra. A to mě vždy napadne to Dylanovo: jsme jen pěšíci v jejich hře.

Okomentovat