25.3.18

Ministryně financí: Dávám ke zvážení možnosti zvýšit pracovní úvazky pedagogů

Alena Schillerová v dopisu Robertu Pelikánovi uvádí: "Implementace reformy regionálního školství znamená výrazný dopad na státní rozpočet (při předložení návrhu zákona byl odhadován finanční dopad 2,5 až 5 mld. Kč, nyní je uváděn dopad 13,1 mld. Kč a 15 tis. pedagogických pracovníků), jehož výše je pouze hrubě odhadována a který zatím není zabezpečen. Zároveň oblast financování např. školních družin, nebo dělených hodin zejména na základních školách je značně nepřehledná a bez možnosti zásahu MŠMT. Připomeňme si situaci v oblasti financování společného vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Z původně předpokládaného nulového dopadu je již nyní predikována potřeba cca 6 mld. Kč. I v těchto oblastech hrozí nepříjemné překvapení z hlediska financování."

JUDr. Alena SCHILLEROVÁ, Ph.D.
ministryně financí

V Praze dne 6. března 2018
PID: MFCR8XKTGY
Č. j.: MF-5645/2018/1402-3

Vážený pane ministře,

Vaším dopisem č. j. 10200/18 ze dne 22. února 2018 byla zaslána žádost o vyjádření k Návrhu poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 61). Předložená poslanecká novela školského zákona odkládá změnu financování škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí z prostředků státního rozpočtu o 10 let.

Implementace reformy regionálního školství znamená výrazný dopad na státní rozpočet (při předložení návrhu zákona byl odhadován finanční dopad 2,5 až 5 mld. Kč, nyní je uváděn dopad 13,1 mld. Kč a 15 tis. pedagogických pracovníků), jehož výše je pouze hrubě odhadována a který zatím není zabezpečen. Zároveň oblast financování např. školních družin, nebo dělených hodin zejména na základních školách je značně nepřehledná a bez možnosti zásahu MŠMT. Připomeňme si situaci v oblasti financování společného vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Z původně předpokládaného nulového dopadu je již nyní predikována potřeba cca 6 mld. Kč. I v těchto oblastech hrozí nepříjemné překvapení z hlediska financování.

Vzhledem k situaci na trhu práce, stávajícímu průměrnému věku učitelů a nezbytnosti když ne zvyšovat, tak alespoň zachovat kvalitu vzdělávání, dávám ke zvážení možnosti zvýšit pracovní úvazky pedagogů vč. adekvátního nárůstu platových prostředků.

Jsem toho názoru, že odložením reformy financování regionálního školství by nejen

mohly být odstraněny současné nedostatky této reformy, ale byl by i poskytnut čas na stabilizaci výdajů na společné vzdělávání. Předpokládám, že odklad 10 let nebude pro ministra školství akceptovatelný, proto navrhuji, aby vláda vyslovila s poslaneckým návrhem nesouhlas s tím, že připraví vlastní návrh.

S pozdravemVážený pan

JUDr. Robert P e l i k á n
ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Úřad vlády ČR
P r a h a

27 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

...hrozí nepříjemné překvapení z hlediska financování.

Jediná, které nebude jistojistě překvapena, je bývalá ministryně školství.
Žádná katastrofa se nekonala, patrně asi nekoná, takže se ani konat ne-bu-de!!!
Prostěěě...

Zdeněk NUTZ řekl(a)...

Stávka!

Josef Soukal řekl(a)...

Když se o změně financování začalo mluvit, i člověka zcela neekonomického snad muselo napadnout, že jeho záměr vyžaduje zvýšené finance. Je otázkou, zda byla KV a její úředníci tak blbí - promiňte, nenacházím jiný výraz - nebo tak drzí, že si mysleli, že to pak nějak uhrajou. V obou případech je to donebevolající.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...

Zřejmě malý dárek ke dni učitelů! Ale stejně, to je ale drzost co? Na hrubý pytel, hrubá záplata! Nic než skutečná a neomezená stávka s nimi nehne. Ale ne žádné družiny, náhradní hlídání, prostě zámek na školu a basta fidli.

Vladimír Stanzel řekl(a)...

Ano. Pokud by vláda opravdu chtěla jít cestou navyšování úvazků, jak navrhuje ta všehoschopná XXX z MF, pak je časově neomezená stávka jediné řešení.

Unknown řekl(a)...

No já si myslím, že to bylo už připravené před volbami. Ale tehdy se hodilo zvyšování platů k nalákání voličů a teď začíná opět staré známé šetření. Neomezená stávka je jediné řešení. Ale odbory ty se k ničemu nezmůžou a pedagogická komora je ještě slabá.
Prostě definitivní konec školství. Počítejte s tím, že nebude mít kdo děcka učit. Budou to jen zoufalci, které nikde nebudou chtít a důchodci. No a z ČR se stane země třetího světa. Dobrá jako odbytiště zboží a možnost projevit charitu v případě západních učitelů, kteří za pár let budou u nás zakládat školy tak, jako dnes zakládají někteří češi v Africe či Tibetu.

Eva Adamová řekl(a)...

Jenže v jedné věci má Schillerová pravdu. Jestliže bude reforma financování spuštěna a dojde k navýšení dělených hodin, tak zejména angličtinu, matematiku a fyziku nebude mít kdo učit, protože už ted je učitelů těchto aprobací nedostatek, a mám obavy, že ani navýšení platů je do školství nedostane. V konečném důsledku se dá předpokládat, že učitelé těchto aprobací přejdou na solidní střední školy a na základkách se neaprobovanost zvýší. O nějakém udržení kvality základního vzdělávání pak nemůže být ani řeči.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Aktuálně vězeňské službě chybějí zaměstnanci. Musejí sloužit přesčasy!!!
A to je teprvá problém. Práce je tam náročná a není pro každého, říká mluvčí Petra Kučerová. Zájemci neprocházejí fyzickými testy. I ta psychická připravenost pokulhává.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

No, na druhé straně, když mi zaplatí za hodinu přesčasu takových aspoň šest stovek, vezmu si na rok dva přesčasy, měsíčně mi to hodí v hrubým pět tisíc a to jsem ochoten i dát...

Učitelů bude dost a úvazek si zvýší dobrovolně ten, kdo si chce přivydělat. A přitom to celkově vyjde levněji. Jenom aby se učitelé o ty hodiny pak nepoprali :-).

Radek Sárközi řekl(a)...

Zváženo a zamítnuto.

Vít Tomis řekl(a)...

Rád budu učit 25 hodin týdně, když nebudu muset spravovat sbírku (někdy doslova), inventarizovat, když budu absenci jen evidovat, ale nebudu muset kontrolovat a shánět omluvenky, když nebudu psát projekty, posudky pro sociálku a soudy, vyplňovat dotazníky o důležitosti mediální (dosaď ještě i dalších 5 či 6 položek) výchovy, poučení o bezpečnosti před volnými dny, držet 120 minut dohledů, ..., ..., ...

Jiří Kostečka řekl(a)...

Máme, co jsme si spískali sami / spískaly samy.

Dál už jen genderově nekorektně: Nejsme schopni dát najevo tomuto státu, že s námi zachází jako se slouhy a služkami. Zbaběle zalezeme, kdykoli se ozve argument, že si případnou tvrdou stávkou bereme za rukojmí děti. Úžasné. Ale že si tenhle stát bere už 70 let za rukojmí učitele, pod hesly jako „ne povolání, ale poslání“, nikoho nezajímá. Jak to vyjádřila v ne tak vzdálené době, kdy SNAD hrozila stávka učitelstva, jedna matka: „A kam krucinál dám svoje dítě? Kantory nezajímá, že jako musím jít do práce?“

Dokud nás, učitele, tohle doopravdy nebude zajímat, protože máme protiotázku „A zajímá tebe, matko, z čeho budu já živit svoje děti, a zajímá tě, jestli jako učitel žiju aspoň trochu důstojně?“, tedy dokud nás toto nebude zajímat, nehne se nic.
Dokud se učitelé nezačnou chovat přesně opačně, než hlásá heslo „Jsem učitel, kdo je míň?“, nehne se nic.
Dokud učitele ZŠ a SŠ nepodpoří vysokoškolští učitelé, nehne se nic.
Dokud nezablokujeme TOTÁLNÍ stávkou výroční vysvědčení z 9. tříd ZŠ a maturity na SŠ, nehne se nic.

Obávám se ale, že se nic nehne. Muži byli vyhnáni ze škol, pro ženy představuje jejich plat vítané kapesné, díky němuž neotravují manžele o peníze. Proč by stávkovaly?

mirek vaněk řekl(a)...

Pan Kostečka má pravdu. Odbory možná navrhnout stávkovat v přípravném týdnu. Pokud se do té doby probudí.

Ale ono se to vyřeší. Odchodem schopných učitelů ze školství.

Ygrain řekl(a)...

" pro ženy představuje jejich plat vítané kapesné, díky němuž neotravují manžele o peníze"

Ale jděte do... s takovými pitomými kecy.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Ygrain, chápu Vaše rozhořčení, ale v mnoha případech je to tak, že manžel učitelky vydělává podstatně více (vysokoškolák, podnikatel, oboje) a i když je určitě trápí, že jsou špatně ohodnoceny, rodina je zabezpečena naprosto nadstandardně.

Učitel-muž je v jiné situaci, výjimečně jeho manželka vydělává více a jako rodina to mají finančně horší.

Prostě je to tak.

Ygrain řekl(a)...

Nevím, kolik procent je "mnoho případů", ale vzhledem k tomu, kolik kolegyň nejezdí do práce luxusními vozy a netráví dovolenky na Maledivách, myslím, že pro většinu bude platit spíš to, že sice netřou bídu s nouzí, ale ženin plat je stále ještě podstatnou částí rodinného rozpočtu (a u některých jedinou), takže bych prosila vyhýbat se takovýmto zevšeobecněním.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Já bych řekl, že mnoho bude znamenat minimálně kolem 50 %. To, že nejezdí luxusním vozem, neznamená, že s ním nejezdí manžel a ona jezdím druhým, třetím vozem v rodině.

Že i její plat je podstatnou částí, to souhlasím, když ona má 30 tisíc a manžel 60 tisíc, pořád je to třetina příjmů... :-)

Nicka Pytlik řekl(a)...

Nejhůř jsou na tom manželé učitelka, učitel. Společné prázdniny, to je prostě k uzoufání.
Pytlici z povzdálí sledují školní parkoviště. Především pak ty trendy. Jak praská ve švech, kdo je na víajpí místech, jak se za ta léta obměnil vozový park, a tak různě...

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Proto se chystá jedna soukromá škola s parkovištěm podzemním, aby ani Pytlíci neviděli.

Jiří Kostečka řekl(a)...

Ygrain,

Vašich příspěvků jsem si vždy velmi vážil, už z dob České školy, ale nezlobte se, poslat mě někam, když se snažím už roky upozornit na to, že učitelský plat je sotva víc než kapesné, jde přes čáru. V žádném případě jsem se nechtěl dotknout žen-učitelek, ale pokud v tomto státě mají učitelé a učitelky žít důstojně, pak musí mít plat odpovídající jejich vysokoškolskému vzdělání a zodpovědnosti. Větší zodpovědnost než my už mají jen lékaři.

A že chlapi mizí ze školství jako pára nad hrncem, snad nepopřete.

Ygrain řekl(a)...

Pane Kostečko,
upozorňování na níži učitelských platů je činnost jistě bohulibá, ale kdyby to, prosím, šlo i bez dehonestace zúčastněných. Nelíbí se mi být onálepkována jako nějaký nedůležitý, bezpáteřní přívěšek, který vlastně nese vinu na tom, jak to ve školství chodí. Protože pokud bych měla vyvozovat nějaká podobně pitomá zevšeobecnění z toho, co vidím kolem sebe (to víte, na průmyslovkách se muži přece jen ještě drží), musela bych dojít k názoru, že ženy mívají větší koule.

Jiří Kostečka řekl(a)...

Fajn, Ygrain. Pokud byste se pod svoje názory dokázala ještě podepsat, třeba bychom se někam posunuli.

Eva Adamová řekl(a)...

Jen, aby to s těmi 50 % nebylo spíš tak, že jsou to rozvedené matky, které se svými dětmi žijí z ruky do huby. Je to opravdu reálnější než, že mezi učitelkami je bůhvíjak vysoké procento svými manželi zajištěných žen.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Takže teď ještě bude nejednotnost učitelstva posílena genderově. A jsme v prdeli definitivně.

R. W. Vojtová řekl(a)...

Kdybych se mohla věnovat jen výuce a její přípravě - a žákům o pár hodin víc, nebylo by to na škodu. -!!Kvůli tomu jsem šla učit.! Jenže už teď mimo úvazek musíme vyplňovat a rozesílat na různé instituce tolik absurdních tabulek, výkazů, dotazníků, hlášení, rozvah...jen abychom vytvářeli podklady pro práci úředníků , kteří berou mnohem více než učitelé..Další "radost" jsou Šablony a projekty EU - další papírování - škola, která není zapojená jakoby byla mrtvá..Dokumentace žáků narůstá geometrickou řadou,což vyplývá ze společného vzdělávání,(vykazování PO),přibývají i povinnosti vypracovávat plány prevence šikany,patologických jevů....Připomíná to bájného hada Urobora požírajícího sebe sama od ocasu, symbol sebezničení. Zvýšením úvazků se to žraní jen urychlí.

Pedro řekl(a)...

Dobrý den,
patřím k těm učitelům, kteří se celoživotně vzdělávají, kteří se připravují na hodiny, i když už nejsou začátečníci, někteří starší kolegové si ťukají na hlavu a říkají, stejně Ti to je k ničemu. Vystudoval jsem si funkční studium pro ředitel škol a ještě speciální pedagogiku, abych mohl lépe pracovat s žáky se vzdělávacími obtížemi. Konkurzy na ředitele jsou už dopředu dané, protože rozhodují komunální politici. Nevyhrávají odborníci, ale kamarádi. Právě jsem se dozvěděl, že 3 konkurzy na ředitele škol jsou dopředu dané. V Ústeckém a Karlovarském kraji dodnes učí nevzdělaní učitelé a vzdělané nepřijmou, můžete s tím nesouhlasit, ale takhle to je. Nekvalitní ředitelé, nekvalitní učitelé nemohou vyprodukovat kvalitu. Jsou mezi učiteli samozřejmě zkušení, vzdělání a šikovní kantoři, ale mají často menší vliv než ta první skupina.
Kateřina Valachová by měla zaplatit ty vyhozené miliardy za inkluzi v té podobě, jak ji nastavila. Inkluze se nedá zcela odmítat, ale v té podobě jaká je teď se musí zastavit. To Vám řekne každý, kdo je z praxe.

patkha řekl(a)...

Dobrý den,
ještě před několika lety mluvili odborníci o nadměrné psychické zátěži pedagogů, přirovnávali nás vzhledem k naší práci k psychické zátěži pilotů nadzvukových letadel. Vzhledem k tomu, že se od té doby naše práce podstatně ztížila a psychická zátěž je ještě větší, logicky by nám měli úvazek snižovat. A pokud se chce zvyšovat náš úvazek, co kdybychom požadovali zvýšení pracovní doby zaměstnanců v ostatních odvětvích na třeba 9 hodin denně? Tam se přece také přidávaly peníze! A ještě jedna věc - místo abychom všichni ve školství táhli za jeden provaz, dělíme se názorově na skupinu učitelů, ředitelů atd. A ještě na sebe vzájemně nadáváme. Kdybychom se vzájemně podporovali, domnívám se, že by nás bylo i více slyšet.

Okomentovat