23.3.18

Ministr školství jednal se členy tripartity o platech ve školství a reformě financování

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga jednal ve čtvrtek se zástupci Rady hospodářské a sociální dohody pro vzdělávání a lidské zdroje (tzv. malá tripartita). Hlavním tématem byla reforma financování regionálního školství a navyšování platů ve školství. Účastníci jednání se shodli, že pokud nebude mít MŠMT v rozpočtu na příští rok garantováno navýšení o více než 10 mld. Kč na spuštění reformy financování, je odklad reformy o jeden rok, tedy na rok 2020, zodpovědným krokem a racionálním řešením. Tento postup doporučí zástupci školské tripartity i Radě hospodářské a sociální dohody s tím, že budou po vládě chtít garanci dodatečných finančních prostředků pro rok 2020 a jejich zohlednění ve střednědobém výhledu.

„Pokud nebudeme mít garanci navýšení peněz na tyto změny, je hazardem reformu spouštět už nyní a ohrozit hladký náběh změn ve školách,“ uvedl ministr Robert Plaga.

Kromě posílení rozpočtu na reformu bude ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga požadovat dalších více než 17 mld. Kč na navýšení platů pedagogů. „Potřebujeme celkově na navýšení platů pedagogických a nepedagogických pracovníků v roce 2019 a změnu financování regionálního školství téměř 30 miliard korun,“ shrnul ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Ve střednědobém výhledu by pak navýšení na platy mělo činit 14,5 mld. Kč pro rok 2020 5,5 mld. pro rok 2021. Cílem je, aby v roce 2020 brali učitelé 130 % průměrné mzdy.

Žádné komentáře:

Okomentovat