2.3.18

Lenka Brdková: Dětské skupiny jako řešení předškolní péče

Fakt, že vedle státních mateřských škol jsou i školky soukromé, je každému znám. Méně známá je však existence dětských skupin. O co jde? Dětské skupiny začaly vznikat poměrně nedávno hlavně kvůli katastrofálnímu nedostatku míst v mateřských školách. Jejich existenci umožňuje legislativa od roku 2014, zakládat je mohou firmy, úřady, vysoké školy, neziskové organizace či církve. Jsou určeny dětem od jednoho roku do začátku školní docházky. Nicméně děti starší pěti let musí od loňského září povinně navštěvovat mateřskou školu, která je připraví na vstup do školy základní.

Z článku v MF DNES vybíráme:

Dětská skupina totiž nemusí plnit vzdělávací funkci a nemusí mít školní vzdělávací plán, který vychází z rámcového vzdělávacího programu stanoveného ministerstvem školství. K činnosti jí postačí plán výchovy.(...)

V jedné skupině může být maximálně 24 dětí. Jedná se však o počet v daném okamžiku. Místa ve skupině se tak mohou sdílet – jedno dítě chodí například dopoledne, druhé odpoledne a reálně tak obsadí pouze jedno místo. Ve skupině tak může být zapsáno více dětí.

Skupina musí umožňovat docházku nejméně na šest hodin denně. Protože některé děti jsou ještě v batolecím věku, musí o ně pečovat více lidí než ve školce, obvykle na šest dětí připadá jedna pečující osoba. Docházka se uskutečňuje na základě smlouvy mezi rodičem a provozovatelem skupiny. Provozovatel dětské skupiny není povinen zajišťovat dětem jídlo, stravu mohou zajišťovat rodiče anebo ji provozovatel může dovážet třeba ze spřátelené školní jídelny.

Dětské skupiny jsou neziskové a nedostávají žádné dotace ani příspěvky od státu, financovat je musí jejich zřizovatel a firmy tak mnohdy činí, protože skupiny považují za benefit, který nabízejí svým zaměstnancům.


Poznámka redakce: MPSV vypisuje řadu výzev na financování dětských skupin z ESF.

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Jak je v dětských skupinách ošetřeno nabývání předmatematické gramotnosti?

Okomentovat