3.3.18

Kulatý stůl SKAV a EDUin: Revize Rámcových vzdělávacích programů. Komu tím prospějeme?

Cílem kulatého stolu bylo hledat odpovědi na otázky:

  • Podle čeho revidovat rámcové vzdělávací programy?
  • Jaká je celospolečenská zakázka pro vzdělávání v ČR?
  • Jak vzniká, kdo ji definuje?
  • Jak to souvisí s revizí RVP?
  • Co může přinést strategie ČR 2030?Účastníci panelové diskuze:

  • • Miroslava Černochová, proděkanka pro zahraniční vztahy, Pedagogická fakulta UK
  • • Ondřej Charvát, tajemník Výboru pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji, Úřad vlády ČR
  • • Olga Kofroňová, vedoucí oddělení pro koncepci kurikula, kvalitu a hodnocení ve vzdělávání, Národní ústav pro vzdělávání
  • • Miloš Rathouský, zástupce ředitelky pro oblast vzdělávání, Svaz průmyslu a dopravy ČR
  • • Petra Skalická, členka Výboru pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji, Člověk v tísni

4 komentáře:

m vanek řekl(a)...

Takže co mě zarazilo.

Předměty připravuje tým 30-ti lidí. Průřezové téma jeden člověk. Který ví co budou žáci potřebovat.

Na jednu stranu se prý hledá jak bude RVP vypadat a bude široká diskuze, ale na druhou stranu předem bylo rozhodnuto o nějakém jádru, o změně ICT vzdělávání a jiných věcech o kterých většina nemá ani ponětí.

Začalo se matematikou, protože cítí, že tam je největší problém. Při tom neví jaký. Zpracování průřezových témat v ŠVP nemají zmapované. Ví vůbec jaké cíle na školách naplňují a jestli mají efekt?

Do roku 2021 by mělo být hotovo a pak budou přesvědčovat učitele, aby vzali situaci za své a z nadšením předělávali ŠVP.

Z publika si spousta lidí chtěla přihřát svou polívčičku. Od fakt se přešlo k dojmům.
Pan Feřtek se připravil a sehnal si informace. ŠVP opravdu málokdo čte. Škoda že to trochu zaniklo. Druhou polovinu mohl víc přitvrdit. Navrch začali mít tvůrci lejster. Začali se tvořit týmy na průřezová témata, jestli jich není málo a někteří začali plánovat, jak budou školit učitele.

Účast učitelů v publiku opravdu minimální.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Zatím jsme zvládl kousek, ale podstatnou poznámku měl kupodivu i Člověk v tísni. Pokud budou zase učitelé odstrčeni, nepřijmou revizi stejně, jako nepřijali původní RVP. Obávám se, že široká diskuse opět nebude, že učitelům bude opět předhozen výsledek.

Radek Sárközi řekl(a)...

Hlavně chybí analýza současných RVP. Bez ní těžko dělat revizi...

Radek Sárközi řekl(a)...

Výstupem revize rámcových vzdělávacích programů by mělo být...

56, 9 % - ...takové pojetí RVP, aby jednotlivé školy již nemusely psát vlastní ŠVP.
26,2 % - ...zestručnění RVP a ŠVP.
6,2 % - Revize není zapotřebí, současné RVP jsou zpracovány dobře a ŠVP není třeba předělávat.

Průběžné výsledky ankety mezi členy Pedagogické komory.

Okomentovat