13.3.18

Kateřina Valachová: Garance místa pro dvouleté děti

Toto je zpráva především pro maminky a budoucí maminky, které předpokládají, že umístí děti do mateřských škol, a samozřejmě pro paní učitelky a ředitelky těchto mateřských škol (speciálně Petra Škrdlíková, Dája Vitáková, Lenka Rokosová, Lenka Černohlávková, Gábika Dynnie, Miluše Stiborová, Jana Milionová a mnohé další, se kterými jsem se setkala buď osobně nebo jsem četla jejich vstupy do diskusí na sociálních sítích).

V minulých dnech jsem jednala s představitelkami řady ženských organizací, s lidmi z odborů a profesních skupin, se starosty a členy samospráv a opravdu velmi intenzivně také právě s učitelkami a ředitelkami, jako s nejlepšími znalkyněmi praxe. Vznikla z toho asi za mne již finální podoba návrhu změn ve školském zákoně v otázce tak zvané garance místa pro dvouleté děti. Co bych tedy ráda prosadila?

Tedy za prvé k 1. 9. 2020 bude garance nastavena tak, že bude pro děti, které dosáhnou třetího roku věku nejpozději 31. prosince 2020 (a samozřejmě jako již nyní i starší).

Za druhé: Děti mladší, tedy takové, které dosáhnou třetího roku věku po 1. lednu, mohou školky i nadále přijímat v případě, pokud bude mít mateřská škola zajištěné organizační podmínky podle prováděcího předpisu a rámcového vzdělávacího programu.

Za třetí: I nadále zůstane v platnosti, že nebude možné přijímat děti mladší dvou let, tedy takové, které nedosáhnou před začátkem školního roku dvou let věku.

Za čtvrté: Od 1. 9. 2021 přibude pro obce možnost splnit potřebu míst pro dvouleté děti prostřednictvím dětských skupin - dřívější otevření této možnosti je problematické, protože v roce 2021 právě skončí financování dětských skupin pomocí evropských fondů a bude převedeno na národní financování.

Děkuji všem, kteří mi v posledních týdnech a měsících byli nápomocni a věnovali mi svůj čas. Návrh změny je hotový, podílel se na něm klub poslanců sociální demokracie. Jeho znění zveřejníme během tohoto týdne. A samozřejmě ho tady dám k diskuzi.

Pochopitelně doufám, že pro tento zákon získám dostatečnou podporu a že se podaří ho prosadit. Nicméně musím několik věcí doplnit. Jak je vidět, z návrhu mizí plošná garance míst pro dvouleté děti, ale nemizí povinnost měst a obcí dobudovat a rozšířit kapacitu mateřských škol a případně i dětských skupin tak, aby byla pokryta pravděpodobná poptávka na umístění dětí do předškolních zařízení. Zákon tedy svěří větší odpovědnost místním samosprávám a nelze jinak, než doporučit mladým rodinám, aby se před místními volbami zajímaly o to, které uskupení či které politické strany se těmito otázkami zabývají a které v jejich obci či městě skutečně něco dělají pro mateřské školy a pro děti obecně.

Co se týká mého obrovského přání, abychom dokázali definovat podstatně lepší podmínky pro práci učitelek a ředitelek mateřských škol, především snížení počtu dětí ve třídách, to tradičně není téma, které by řešil přímo zákon - je to věc, kterou pojednává vyhláška ministra jako prováděcí předpis. Já bych v příštích týdnech ještě spolu s ředitelkami a učitelkami ráda dotáhla určitou představu fungování mateřské školy v tomto smyslu slova - tedy jaké podmínky mají být splněny, abychom mohli udělat především kvalitativní krok vpřed. Přemýšlím o tom, jakým způsobem by pak mohla Poslanecká sněmovna projevit v tomto smyslu svoji vůli. Jak říkám, dosud tyto velmi podstatné věci zákon přímo a taxativně neobsahoval a bylo by dosti problematické, aby se to změnilo. Ale jsou i další možnosti jak může dát sněmovna najevo svoji vůli.

A konečně ještě jedna věc - tím, že se skutečná garance místa rozšiřuje ze současných tříletých před začátkem školního roku od data 1. září 2020 na tříleté do konce občanského roku, je jasné, že všechny investiční programy a projekty na zvyšování kapacit v Praze a v prstenci kolem hlavního města a v některých dalších regionech zůstávají v platnosti. Nic se rušit nebude, naopak - vedla jsem velmi vstřícná jednání na ministerstvu financí a na dalších institucích. Mám dobrý pocit z toho, že opravdu hodně politiků si nyní uvědomuje, že školství je skutečná priorita, že mu musíme po letech "škrcení" dát dostatek vzduchu, dostatek financí, aby se mohlo zlepšovat…

Přeji krásný den.

6 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

školství je skutečná priorita

A co rodina?

Radek Sárközi řekl(a)...

Mně se obecně nelíbí, když politici jako Valachová prosazují nové povinnosti pro učitele. Nejprve inkluze, nyní dvouletí a povinný poslední ročník v MŠ. A nedají za to učitelům nic navíc ani nevytvoří lepší podmínky. Je to čistý populismus. Valachová na to jen láká voliče, protože se blíží komunální volby. Po nich už jí to bude jedno jako dříve...

Zdeněk Nutz řekl(a)...

Já nerozumím paní Valachová jedné věci. Pokud jsem školka, musím ŠVP, musím milion dalších předpisů, musím přijmout děti už od dvou let, musím, musím, musím...
Pokud jsem dětská skupina, nemusím nic. A co děti, mají si kde hrát???
Podle mého názoru existují dvě skupiny maminek, které chtějí pracovat dříve, než po třech letech. První je ta, kdy je pro ně z nějakého důvodu kariéra prostě přednější, budiž, manažerky, sportovkyně, herečky a co já vím. Ti si ale mohou dovolit zaplatit chůvu a necpat děti mezi ty caparty do školky.
Potom ale existuje druhá skupina. Mateřskou podporu si nastavily a tu nejvyšší rychlost, pobraly dávky, a teď nevědí jak dítě uživit. Takže honem do roboty a děti ať se stará stát.
Na jednu stranu by bylo možná dobré zamyslet se nad takovým zákonem, který umožňuje "projíst" mateřskou najednou a na druhé straně, tak co kdybychom těm maminkám prostě přidali peníze. Když jste tak strašně sociální a demokratická, nepřemýšlela jste někdy, že vaše nadšení směřuje poněkud jinam, než by mělo?
Nebylo by dobré udělat radši něco proto, aby prostě maminky s dětmi do tří let mohly být se svými dětmi doma????
Navíc řešíte zbytečně věci a cpete je do zákona, které dávno a dobře fungují. Jako inkluze. taky tu byla dávno před Váma. Jenže ji nikdo necpal lidem povinně.
I moje dcera chodila do školky od dva a půl roku. Říkalo se tomu "jde domů po O" Prostě tam šla, že už na to měla a jen dopoledne, aby si pohrála se svými kámoši. Ale hlavně byla na obou stranách dobrovolnost.
To co vy děláte jsou od začátku do konce jenom samý kraviny. Vytvořte tolik míst ve školkách, aby ty školky pokud budou chtít, ty menší děti brát mohly. maminám dejte tolik peněz, aby, pokud nechtějí, mohli být s dětmi doma. Pokud chcete dítě ze specky nacpat do základky, nejdříve na takovou srandu sežeňte peníze. A neříkejte stále že je to dobrovolné a že rodiče rozhodují, jako to stále rozhlašuje ta vaše kámoška Laurenčíková. Není to pravda. Na rodiče, kteří neuposlechnou je vyvíjen nátlak a jsou v hledáčku toho zvláštního systému, který se jmenuje OSPOD. OSPOD jsou úřednice pověřených obcí, které bez patřičného vzdělání rozhodují o osudech dětí. Všichni to vědí, a nikdo s tím nic nedělá.
Pro Vás by bylo asi nejlepší, paní Valachová, kdybyste už oblast školství nechala na pokoji a věnovala se něčemu, čemu alespoň trochu rozumíte. Třeba právu. I když po těch vašich kotrmelcích na židli v Karmelitské tomu nějak přestávám věřit. vaše nadšení pro věc je prostě úžasné a určitě byste byla platné třeba v nějaké charitativní činnosti. legislativa pro vás není to pravé.

Miloslav Novotný řekl(a)...

Valachová nic neřeší. Nikdy nic neřešila. Jen šplhá kdejakou konjunkturální škvírou. Kdesi problesklo zajímavé třídění. Ministři školství byli buď neználci, všeználci nebo zemští škůdci. Valachová je netřiditelná. A neutichá, bohužel.

Radek Sárközi řekl(a)...

Tak jsem se pokusil spočítat náklady na garanci dvouletých dětí od roku 2020 podle parametrů této vyhlášky a jde o 10,5 miliardy ročně navíc. Nezapočítával jsem do toho stavební úpravy, vybavení MŠ ani stavění nových MŠ... A přijmout by se muselo minimálně 3 700 učitelek a 5 600 chův. Kdyby se měly podmínky v MŠ vyrovnat současným podmínkám v dětských skupinách, bylo by to o dalších 5 miliard více a dalších skoro 5 000 chův...

Zdeněk Nutz řekl(a)...

"Oné... Na kone!" "Nemáme!" "Tak utekajme!" Pacho Valachová Zbojník
No viděl jsem projev paní Valachové v tom strašidelným kulturáku v Hradci králové, jak se tam kasala před svými přítelkyněmi a přáteli, jaké všechny dobré věci za svého vládnutí na trůně MŠMT zavedla.
Tak si to sepišme:
Pamlsková vyhláška, která akorát přinesla zisky pro okološkolní bufety
Povinná inkluze, kdy rodiče už nerozhodují, kam dají své dítě
Povinné testy na střední školy, vydávající se za přijímací zkoušky, stresující hlavně ty malé páťáky
Povinnou školku pro pětileté, kam ty děti, co si ani v pěti letech neuměj utřít zadek stejně nechoděj.
Dvouleté děti do školek, které, když už nemůžeme zaplatit maminky tak, aby nemusely už ve dvou letech do práce, by měli mít spíše jesle.
Pro učitele vymohla zvýšení platů, které nepokrylo ani inflaci.
No prostě samé výkřiky do tmy.......
A teď si představte, že si Přátelé oranžových růží vymohou i ministerstvo školství a kosmonautiky a Kateřina Inkluze Valachová se nám opět navrátí...

Okomentovat