20.3.18

František Dobšík: Požadavky školských odborů a MŠMT nad rámec střednědobého výhledu na roky 2019 a 2020 a doplnění návrhu na rok 2021

Zástupci ČMOS pracovníků školství v současné době opakovaně projednávali s představiteli MŠMT požadavky ohledně navýšení kapitoly školství v oblasti regionálního školství nad rámec střednědobého výhledu na roky 2019 a 2020 a doplnění návrhu na rok 2021.

Společně jsme se shodli na objemech finančních prostředků. Jde o to, aby byl splněn veřejně prezentovaný cíl MŠMT a odborů, a to dosáhnout do roku 2020 výši průměrných platů pedagoga na úroveň 130 % průměrné mzdy v ČR. Určitá rezerva z pohledu odborů je v roce 2021, kdy vládní prohlášení hovořilo o 150 % platu pedagoga dosaženého v roce 2017. Nezapomínáme ani na nepedagogy. Také pro ně požadujeme nápravu dřívějšího vývoje výdělků a navýšení úrovně platů. Pro dosažení těchto záměrů je nezbytné v oblasti regionálního školství zajistit pro pedagogy nárůst:

  • o 17 mld Kč v roce 2019,
  • o 14,5 mld Kč v roce 2020,
  • o 4,1 mld Kč v roce 2021 (vše včetně odvodů).

Pro nepedagogy zvyšovat objem prostředků na platy každý rok 2019-2021 o 1,3 mld Kč.

Ze státního rozpočtu bude nutno v následujících letech zabezpečit i další potřeby školství. Podporujeme proto i požadavek ministerstva na pokrytí růstu výkonů v regionálním školství, kdy počty žáků nadále rostou o více jak deset tisíc a je nutné rozpočet navýšit o 1,6 mld Kč. Také podporujeme, aby se zohlednily výdaje na společné vzdělávání ve výši 2,2 mld Kč. Pro odborový svaz je naprosto nepřípustné, aby si tyto změny zaměstnanci platili ze svých peněženek.

Samostatným problémem je finanční zajištění reformy financování, kdy výdaje na srovnání rozdílů v odměňování mezi kraji, nárůst počtu nepedagogů, odhad dopadu PHmax a překrývání úvazků učitelek mateřských škol šplhá nad 10 mld Kč. Ovšem také v tomto případě ČMOS PŠ od samého počátku přípravy reformy financování zdůrazňoval nutnost garance úhrady finančních nároků pro její úspěšný průběh.

František Dobšík – předseda ČMOS PŠ
V Praze 16. 3. 2018

Zdroj: ŠkolskéOdbory.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat