21.3.18

E-kniha pro vás: Žijeme spolu, mluvíme spolu

Víra a náboženství jsou důležitými tématy, která ovlivňují život lidí jako jednotlivců i celé společnosti a objevují se stále častěji v médiích. V rámci školní výuky se ale většinou probírají jen okrajově, a to i přesto, že jsou součástí Rámcových vzdělávacích programů pro ZŠ, SŠ i víceletá gymnázia. Mezi důvody patří nejednoznačnost a náročnost témat i nedostatek vyhovujících materiálů a podkladů pro výuku, které by učitelé mohli využít.

Charita ČR a partnerské organizace proto nabízí díky projektu Žijeme spolu, mluvíme spolu učitelům podporu při výuce těchto komplexních témat: "Chceme pedagogům napomoci rozvíjet kompetence žáků směrem k oboustrannému respektu a ohleduplnosti k duchovním hodnotám jiných lidí a zároveň ke kritickému myšlení a zkoumání vlastních hodnot a postojů."

Co zapojení pedagogové získají?

Metodickou příručku obsahující:

  • kvalitní informace týkající se náboženství v jeho společenském, historickém a kulturním kontextu;
  • tipy, jak o tématu učit způsobem, který u žáků rozvíjí porozumění sama sobě i aktuálním společenským otázkám, mediální gramotnost a schopnost kriticky myslet;
  • aktivity připravené pro přímé využití ve výuce zabývající se tématy jakými je např. identita člověka, víra a nevíra, hodnoty lidí, vliv médií, hoax, kritika vs. nenávist, antisemitismus a islamofobie.

Doplňkové výukové materiály - tématické případové studie, příběhy lidí, v jejichž životě hraje roli víra, infografiky, videa, odkazy na inspirativní webové stránky apod.

Metodickou podporu pro využívání poskytnutých materiálů a otevírání témat víry a náboženství ve své výuce, skládající se z:

  • Akreditovaného cyklu seminářů - tři setkání v průběhu školního roku, v nichž učitelé rozvinou své znalosti v religionistických tématech, pedagogické dovednosti v oblasti práce s kontroverzními tématy, práce s postoji a hodnotami a získají prostor pro sdílení svých zkušeností s kolegy.
  • Podpory lektorů a mentorů při výuce - možnost domluvit si do školy příjezd lektora, který ve vyučování odvede vybranou aktivitu či mentora, který učiteli poskytne konstruktivní zpětnou vazbu.
  • Možnost zorganizovat na škole “živou knihovnu” - akci, při níž žáci v malých skupinách hovoří s „živými knihami“, lidmi, v jejichž životě je přítomno téma víry či náboženství a kteří se setkávají s předsudky (např. řádová sestra, židovský homosexuál, Syrská muslimka, přesvědčený ateista).

Kdo se na přípravě „Žijeme spolu, mluvíme spolu“ podílí?

Charita ČR, sekce globálního rozvojového vzdělávání a osvěty, navázala partnerství s organizací ARPOK, jejímž cílem je přinášet do škol aktuální témata dneška a podporovat pedagogy v jejich začleňování do výuky, a s organizací Insaan: Česko-arabské centrum kulturního dialogu, která usiluje o vytváření sdíleného porozumění mezi českou a arabskou společností.

Projektové aktivity jsou realizovány ve spolupráci s odborníky na religionistiku.

Účast v projektu je zdarma. Pro více informací, jak se zapojit, vyplňte stručný formulář.

3 komentáře:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Další gramotnost! Náboženská! Co dál? Třeba ateistická?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Kde se berou prachy? Tohle je charita?

Charlie řekl(a)...

Přečetl jsem a pokusil se přenést do kůže středoškoláka. Pokud bych z toho nebyl hodnocen, byl bych ochoten výklad vyslechnout, ale stejně bych si myslel své. V opačném případě bych si zapamatoval pár věcí, které by asi učitel chtěl slyšet, a zase stejně bych si myslel své.

Mimochodem, kde jsou hinduismu, budhismus, taoismus atd.

Okomentovat