16.3.18

DVTV: Výstražná stávka studentstva

Jaký je váš názor na toto vystoupení dvanáctileté žákyně?


13 komentářů:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

A mateřské školy se neprezentovaly?

Jiri Janecek řekl(a)...

"Jaký je váš názor na toto vystoupení dvanáctileté žákyně?"

To jako opravdu chcete vědět?

"Nezáleží na tom, jestli ho tam dáte nebo ne (míněn lístek do urny), záleží na tom, jestli projevíte svůj názor. Ať už u té urny, ať už na náměstí, nebo na internetu..."

Snad jen, že na třináctileté děcko je to celkem slušné vystižení podstaty té nepolitické politiky, občanské společnosti, bakalovsko-sorosovské nadnárodní hydry, jak ji černě malují reakční autoři jako třeba Petr Žantovský...
Chyba je, že na tom postoji nikdo z těch demogratů na náměstí nevidí problém...

Nicka Pytlik řekl(a)...

Volební právo s občanským průkazem!
To je, oč tu běží.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Jak by asi řádili ti, co tahali za nitky, kdyby si dvanáctileté dítě přivedl na tribunu Okamura? Joj...

Pavel Doležel řekl(a)...

Přesně tak, pane Sotoláři. To by byl mazec. To by byl veřejně lynčován, jak manipuluje nebohé děti, které politiku ještě nechápou, jak jim vymývá mozky, apod. Ale když se sejdou "naše" děti, které mají ten "správný" názor, tak to je něco jiného. Těm je potřeba zajistit mikrofony před Národním divadlem, zajistit mediální pozornost a dělat náležitý marketing. Vždyť jde přece o ty, kteří to po nás převezmou, tak mají právo na svůj názor. Bože, nechci vidět, jak to dopadne. I když, ona většina těch dětí pochopí pravý stav věci, až půlka z nich spadne na hubu a zjistí, že nejsou tak světoví, tak dokonalí a bezchybní, jako jim tvrdí ta sluníčkářská lobby. Až zjistí, že papouškováním názorů a kompilováním textů se neuživí.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Bingo.

Josef Soukal řekl(a)...

Možná by stálo za zamyšlení, proč by okamurovci a zemanobabišisté takovouhle akci uspořádat nemohli, ledaže by za to vzali jak za časů dávno minulých, pak by si veřejné názorové lynčování nepochybně zasloužili. Doporučuji ovšem přečíst si stanovisko ke stávce a uvést, v čem se mýlí, popř. fakta, která dokazují, že stávka nebyla protestem organizovaným primárně bez politických stran a "dospělých" institucí a spolků (jestli někde náhodou vedení školy stávku nepodpořilo, nemohu pochopitelně vyloučit, ale zatím jsem zaznamenal jedena takovýto - nepotvrzený - hlas; bylo by to špatně). Protože jsem se už k tématu vyjadřoval opakovaně, překopíruju ještě jeden ze svých komentářů na FB (byť reaguje i na věci, které zde řečeny nebyly):
Měli bychom mít na paměti, že tuhle akci neorganizovaly školy (vedení škol; pokud se do toho někde namontovali, je to chyba) a že se odehrávala mimo školu, tudíž nejde o indokrinaci dětí v tom smyslu, jak jsme ji zažívali před rokem 89 a jak v jiné podobě tu a tam doznívala v době nekritického klausismu. Samozřejmě trpí tím, že část žáků se prostě šla "ulejt", popř. uvažuje povrchně a nechá se snadno ovlivnit; tyhle nemoci ale trápí prakticky každou politickou aktivitu, a kdybychom se podrobněji zaměřili na akce Zemanových příznivců, tak ty připomínají dobu, kterou mám (doufám) dávno za sebou. VK ml. vyjadřuje ve stopách svého otce názor, že (nejen) studenti mají právo angažovat se ve volebních kampaních a jít k volbám a pak už jen být zticha. To je zmrzačená demokracie. Dále sugeruje obavu z toho, jak se žáci vyrovnají s názorovou odlišností - tahle odlišnost tu všem bude i nadále a žáci se budu názorově střetávat ať chce, či nechce, kdekoliv, třeba na půdě školy. Pokud se nepořádají mítinky přímo na školách - a tak tomu v daném případě nebylo - vedení školy do názorových preferencí a diskusí mezi žáky nic není. Registroval jsem, že u žáků naší školy tato akce mj. vedla ke kritickým diskusím a ke kultivaci schopnosti vyjádřit diskutovat a kriticky myslet. Byli i žáci, kteří názorově rozhodně nepatří k zemanobabišismu, ale akce se nezúčastnili na základě toho, že se byl jeden z požadavků formulován špatně, popř. že se akce účastní i ti, kteří se pouze chtějí vyhnout výuce. Obecně bych nepodceňoval schopnost části dospívajících orientovat se samostatně v politickém dění a vytvářet si vlastní názor, a to ani u těch do patnácti let (učím žáky, kteří četli politické komentáře už v primě bez toho, že by byli přímo podněcováni rodiči čí kýmkoli jiným).

Pavel Doležel řekl(a)...

Pane Soukale,

politický aktivismus žádného typu nepodporuji. V tomto případě odmítám toto:

1) Nejedná se o stávku, neboť stávkovat z definice mohou jen zaměstnanci, kteří se snaží vymoci si na svém zaměstnavateli lepší pracovní podmínky. Jedná se o politický protest.

2) Nesouhlasím s tím, aby politické protesty lidé konali v době, kdy je někdo platí za práci, kterou mají vykonávat, nebo jim platí veřejnou službu. Pokud mají studenti potřebu se vyjádřit, v čemž jim nikdo soudný bránit nebude, nechť tak činí ve svém volném čase.

3) Média placená z veřejných zdrojů mají informovat objektivně, a ne že si z nich udělá skupinka svazáků vlastní reklamní agenturu propagující jeden správný názor. Ať v nich vyváženě zaznívají hlasy pro a proti. Bohužel, lidé, kteří tvoří média, tíhnou vlivem své nevzdělanosti, omezenosti a neznalosti k určitému typu názorů. Naproti tomu lze pochopitelně stejně odsoudit nevyváženost třeba TV Barrandov, na níž si propaguje vlastní názory její ředitel, který je velikým příznivcem současného prezidenta. Jenže, a to je rozdíl, jde o soukromou televizní stanici. A pokud se mi nelíbí, co vysílá, nemusím se na ní dívat, ale neplatím jí ze svých daní, kterým se říká (nevím proč) koncesionářské poplatky.

4) Nečetl jsem vyjádření ke stávce, ale pochytil jsem, že se má jednat o "stávku proti porušování ústavních zvyklostí a porušování ústavy". Ústava porušována není, narozdíl od situace, kdy docházelo de jure k vlastizradě rozdělením republiky, nebo přijetím Lisabonské smlouvy, která činí z do té doby svrchovaného státu jakési podřízené uskupení, nad nímž přejímá část moci zákonodárné nadnárodní instituce.

Pane Soukale, mladí lidé samozřejmě jsou mnohdy inteligentní a komentáře jistě čtou. To jediné, co jim chybí a chybět musí, jsou životní zkušenosti. Ty se jinak, než prožitím, získat nedají a jsou velmi důležité. Proto se také celá řada lidí během života z původního optimismu obrátí více k realitě.

Že se studenti mají právo vyjádřit, stejně jako kdokoliv jiný, o tom vůbec není diskuse. Žijeme ve svobodné zemi, v níž se může vyjadřovat svobodně každý intelektuální velikán od Feřteka a Kartouse až po tajného učitele. Nemůže se ale legitimně dovolávat toho, že je morální nerespektovat výsledky demokratických voleb, protože se mu tohle a tamto nelíbí. Bojujte proti názorovým oponentům legitimními způsoby, v době svého volna. Kandidujte, vytvářejte alternativní politické strany a směry. Nabízejte svá řešení.

Josef Soukal řekl(a)...

Pane Doležele,

nemá smysl, abychom se dohadovali o tom, co je a co není stávka, zda organizátoři formulovali výstižně cíle stávky apod.; o tom jsem s vámi nepolemizoval, a stávky jsem se nezúčastnil. Výzvy adresujte jinam. Mám ovšem výhrady k tomu, že by akce primárně byla ukázkou vymývání mozků a vůbec k podceňování schopnosti žáků kriticky myslet.

Pavel Doležel řekl(a)...

Pane Soukale, určitě nemá smysl, abychom se my dva dohadovali o pojmech. Co ale smysl má, je poukázat na to, že se někdo snaží vnutit veřejnosti podprahově informaci, že se jedná o výstražnou stávku. Ne proto, že bych chtěl tak aspergerově lpět na konkrétní definici a dupal u toho nožičkama, ale proto, že se to děje naprosto záměrně a cíleně a jedná se o předem připravenou propagandu určitých kruhů lidí, na kterou je třeba upozornit. EDUIn mnohdy používá podobnou propagandu, jejímž cílem je podprahová "sebelegitimizace". Například komentáře zasloužilých členů EDUINu k auditní zprávě, kterou si nikdo neobjednal a v zásadě nikoho nezajímá mají podobně za cíl vytvořit představu, že se někdo vyjadřuje k nějakému důležitému dokumentu. Co na tom, že ten, kdo se jako na oko hodnotícím způsobem vyjadřuje, je zároveň autorem. Výstražná stávka je zase dílem lidí, kteří se snaží vytvořit dojem, že příjde něco většího, že toto je jen výstraha a navíc výstraha neodváděním práce - stávkováním, o čemž nemůže být v případě studentů řeči. A ruku na srdce, kolik z těch stávkujících by přišlo v době svého volna? Tak 10%? Proto se to musí uspořádat v době vyučování, aby byla účast hojná a organizátoři se mohli tvářit, že mají velikánskou podporu.

Kategoricky odmítám zapojování dětí do politického aktivismu a zvažoval bych právní kroky, pokud bych se dozvěděl, že mé dítě někdo bez mého vědomí a písemného souhlasu pustil ze školy na nějakou demonstraci. Na to škola prostě nemá právo. To je věcí zákonných zástupců nezletilých dětí.

Pavel Doležel řekl(a)...

A to nezávisle na tom, zda by to byla demonstrace s jejímiž deklarovanými cíli souhlasím, či nikoliv.

Josef Soukal řekl(a)...

Pane Doležele, bohužel črtáte příklad jednání škol, který zjevně vůbec neodpovídá realitě. Která ZŠ by si dnes něco takového dovolila? A hlavně - určitě by tenhle počin už byl dávno veřejně rozmáznutý.

Tajný Učitel řekl(a)...

"Praha, 16. března 2018 – MŠMT se ohrazuje proti dezinformacím v souvislosti s výstražnou stávkou studentů Vyjdi ven konanou 15. března. Tato akce nebyla organizována žádnou politickou stranou ani hnutím. Prvotní výzva vzešla od studentů DAMU a následně si stávku organizovali sami studenti na jednotlivých školách. Protože tato akce vznikla coby občanská iniciativa, nejedná se o porušení zákona, který zakazuje činnost a propagaci politických stran a hnutí ve školách. Žáci a studenti mají právo na vyjádření svého svobodného názoru, toto právo mají i žáci mladší 18 let. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy aktivity tohoto typu nemůže a ani nechce žákům, studentům či ředitelům škol zakazovat. Stejně tak ale nemůže nikdo žáky a studenty k účasti na stávce nutit. Odpovědnost za akci nesou organizátoři. Ředitel školy může žáky po dobu konání akce uvolnit z vyučování - podmínky pro uvolňování žáka z vyučování stanoví školní řád. Ředitel školy může po žácích požadovat omluvenku z vyučování na dobu, kdy se akce účastní. MŠMT v žádném případě nepodceňuje riziko politického ovlivňování žáků a studentů na školách a vždy bude ochraňovat apolitický charakter škol. Akcím organizovaným samotnými studenty ale MŠMT nebude nijak bránit."

Okomentovat