3.3.18

Člověk v tísni: Stav výuky mediální výchovy na středních školách

Mediální výchova není v českém školství vnímána jako důležité téma. To vyplývá z reprezentativního dotazníkového šetření mezi vyučujícími mediální výchovy. Rozvíjet mediální gramotnost žáků považuje většina vyučujících za důležité. Výuka mediální výchovy formou průřezového tématu, jdoucího napříč ostatními předměty, však způsobuje, že na tento předmět nezbývá mnoho času. Další překážkou, na kterou vyučující narážejí, je nedostatek kvalitních materiálů nebo pocit, že veřejnost vnímá mediální výchovu jako kontroverzní – s tím souhlasilo 83 % vyučujících.

Přečtěte si závěrečnou zprávu z výzkumu, která shrnuje všechny výsledky. Nabízí odpovědi na otázky jako: Kolik času vyučující mediální výchově věnují? Jaká témata považují za nejdůležitější? Jakou podporu by uvítali? Ale i z jakých zdrojů čerpají nejčastěji informace a jakým médiím důvěřují.

Dotazníkové šetření realizoval Jeden svět na školách ve spolupráci s agenturou MEDIAN. Navazuje na loňský výzkum Výuka mediální výchovy na středních školách, ve kterém byli osloveni ředitelé škol. Výzkum mezi vyučujícími mapuje situaci na školách detailněji a odkrývá potřeby těch, kteří žáky s mediálními tématy seznamují.

Část otázek byla identická s těmi v reprezentativním výzkumu středoškoláků, který proběhl loni na podzim. Výstupy z obou průzkumů tak nabízejí zajímavá srovnání mediálních návyků vyučujících a studentů.

4 komentáře:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

že na tento předmět nezbývá mnoho času

A von je to předmět? Tady je nějaký člověk v informační tísni.

Nicka Pytlik řekl(a)...

A von je to předmět?

Je, pane Sotoláři. Je. I maturita se skládá.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Může to být předmět, stejně jako kterékoliv průřezové téma (učil jsem ho několik let, než vyvanul), ale pochybuji, že to je na středních školách předmět zcela běžný. Nebo jo?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Tak to pytlici nevědí.
V dosahu jim přístupných informacích to vypadá, že se jedná o předmět mezi žáky velmi oblíbený, což dovozují s klasifikace vesměs výborné. Což koresponduje i s nezanedbatelným počtem zájemců o maturitu z tohoto předmětu.

Okomentovat