3.2.18

Tajný Učitel: Patří politika do škol?

Poslední týden se stalo hodně událostí – volby, mlácení novinářů, Babišovo urážení Emmy Smetany kvůli její matce, Okamurovo odmítání Daniely Drtinové. A i když se to nezdá, vše se nakonec odráží ve školství a samotné škole. A dnes mě tak nadzvedl text o pardubickém gymnáziu, kde byl údajně na nástěnce text vyhrožující trestem lidem se „špatným“ názorem, že jsem se nad tím trochu zamyslel.


Je jasné, že co se děje dnes v naší společnosti je jen zrcadlem našeho školství před x lety a desetiletími.

Když jsem byl já žák, na základní škole jsem o politiku nezavadil. Pochopitelně. Výuka dějepisu končila Druhou světovou válkou. Na střední jsme byli pořád bez politiky, pokud nepočítám Platóna a fyzikáře, který mlel třicet minut výuky o zkažených Američanech a jel si svoje, což ve skutečnosti nikomu nevadilo – bylo to mnohem zábavnější než se učit fyziku. To vše je o to více zarážející, že jsem chodil na gymnázium.

Můžu to dát i do dnešního kontextu, kdy se na mě nedávno obořila jedna slečna na sociální síti, že jako učitel musím být přísně apolitický a měl bych být vyhozen za to, že poukazuji na pochybnou realitu kolem Andreje Babiše a Čapího hnízda. Otázkou tedy je, jestli politika patří do škol nebo má škola být apolitická. A mě přijde nejhorší, že o tom vůbec někdo musí přemýšlet.

Oficiálně i neoficiálně samozřejmě politika do školy nejen patří, ale musí být její součástí. Oficiálně existují v Rámcovém vzdělávacím programu „Kompetence občanské“ a hlavními body jsou práva, povinnosti a respekt. Jiným slovy – demokracie a svoboda.

Chtěl bych prosím zdůraznit jednu věc – když tvrdím, že politika patří do školy, nemyslím tím propagaci té či oné strany.

„Neoficiální“ část je na učiteli. Samozřejmě vychovávat a vzdělávat mladého člověka k občanství neznamená mu podsouvat své názory a dělat agitku pro konkrétní stranu či člověka. Vychovávat a vzdělávat mladého člověka k občanství znamená dát mu možnost získat si fakta, vytvořit si vlastní názor a argumenty, myslet kriticky a zpochybňovat vše.

Možná zde je problém. Pokud má žák zpochybňovat vše, zpochybní i učitele. A znám takové učitele, kteří to nezvládnou. A myslím, že každý takového učitele a učitelku zažil. Co kdyby náhodou měl žák jiný názor, než učitel? Co kdyby si to žák dokázal zdůvodnit a obhájit? Zažili jste to? Nezměnil učitel čistě náhodou téma? Nešel radši učit něco jiného? Nepřeskočil vás příště, když jste se hlásili?

Bohužel, stát se to může. Jistě znáte paní Semelovou, povoláním učitelku. Někteří učitelé jsou rasisté nebo antisemité. Je to špatné? Jistě. Mají být ve škole? Patří ještě rasismus a antisemitismus mezi právo mít vlastní názor? Složitá otázka. Je mi jasné, že po mně začnete házet kameny, pokud napíšu, že takoví lidé do školy nepatří, protože přece žijeme v demokracii a nemůžu ostatním brát práva či názor. Pokud (ještě) máme demokracii, samozřejmě musíme vstřebat i jiné názory. I tací učitelé tedy učí a mají na to právo. Otázkou je, jestli dokáží v hodině oddělit výuku a svůj soukromý názor a jestli se dokáží k žákovi chovat slušně i pokud mají jiný názor. (Pokud ne, nastává čas rodičů a jejich zákroku. Problém samozřejmě je, pokud jsou rodiče…“apolitičtí“.)

Jako nutnou součást výuky mám například přehled zpráv z minulého týdne, který je prezentován žáky. Získávají tím přehled, ale trénují i otázky a zpochybňují prezentující, snaží se je nachytat. Po prezentaci se bavíme. Tím samozřejmě narazíme na Okamuru a mizející peníze z účtu jeho strany i na Babiše a jeho hnízdo, které zaplatíme z daní. Není to prezentace mých názorů, není to propaganda pro určitou stranu, ale přesto je to jasně politika. Žáci se ptají, učí se dovednostem, zpochybňují, něco si myslí. Když pak žák položí otázku týkající se „vyndání“ Čapího hnízda ze seznamu dotací Evropské unie, úkol je splněn. To je podle mě správný přístup. Nic neříkáme o ideologii. Jen říkáme společně se třídou, že jeden politik možná krade a další mu to pomáhají urovnat. Je to špatně?

Každý samozřejmě může zpochybnit, že politika do školy patří. Každý může zpochybnit i mě a moje metody. Ano, pokud se mě žáci zeptají, koho jsem volil, řeknu jim to a řeknu jim proč. Oni mi řeknou, že to je blbost a já řeknu „OK, proč?“. Stejně tak jsem musel reagovat na prezidentské volby. Připravil jsem si prezentaci, kde byly zdrojem jen internetové stránky Rozhlasu a České televize. Hned se k tomu ptám žáků, proč jen tyto zdroje. „Komu patří Česká televize?“. Opět politika. Žáci dostali na začátku prostor pro vyjádření svého názoru. „Proč Miloš Zeman dostal nejvíce hlasů?“. Kdo chtěl, řekl svůj názor. Pak nastoupila moje prezentace, kde se jim buď vyvrátil nebo potvrdil jejich názor. Hotovo. V prezentaci byly jen čísla a fakta. Je to špatně?

Není to také o prezentaci skvělé nebo zkažené Evropské unie a dalších mezinárodních organizací. Je to o vyjmenování pozitiv a negativ. Vytvoření listu plusů a mínusů, protože Evropská unie skutečně má plusy i mínusy. Je to o tom, že žáci sednou k počítači a zjistí si, co by se stalo, kdybychom Evropskou unii opustili. Druhá část sedne k dalším počítačům a zjišťuje, jak je to s fungováním Evropské unie a jestli nám vážně tihle byrokrati zruší rum a banán musí být speciálně zahnutý. Následně prezentují výsledky. Pořád politika. Opět se ptám – je to špatně?

Nejlepší politická škola pro žáka? Žádná přednáška, ale praxe. „Můj“ sedmák napsal na oficiální facebook Okamury dotaz. Nejen, že nebyl zodpovězen, ale dokonce byl vymazán po pár dnech. Pochopitelně bych sem nepsal něco podobného, kdyby byl vzkaz sprostý nebo jakýmkoliv způsobem hrubý. Byla to jen kritická otázka. A následná cenzura. Kdyby se naučil za celý rok jen tohle, je to dobrá škola.

Celá historie a velká část společenských věd je jen politika. Učit moderní dějiny znamená učit historii politických vražedných teorií, které bohužel vstoupily do mnoha zemí a mnoha životů.

Pokud nebudeme učit ve školách politiku, jsme odsouzení k dělání chyb, které už jednou lidé udělali. Pokud nebudeme učit politiku, popřeme tím obrovskou část naší historie, která byla založena na politické vizi, kterou momentálně špiníme a otázkou je, jestli ji nezničíme úplně. Pokud nebudeme učit ve školách politiku, zůstaneme v Evropě osamoceni. Lidé budou dále podléhat lživým informacím a manipulacím, až jim nebudou vadit ani největší skandály a budou volit korupční politiky, kteří bojují proti korupci. Nikdo nebude chodit k volbám, protože je to prostě nebude zajímat, neuvidí v tom smysl. Nutno říct, že některé popsané situace se už odehrávají a tak stát s heslem „Pravda vítězí“ trpce zjišťuje, že na pravdě nezáleží.

Proč? Protože učitelé vylučují politiku ze školy a protože pravdu neučíme.

Učit politiku znamená jen dát prostor žákům pro debatu a nechat je říct jejich názor za použití argumentů, dát jim čas na zjištění informací a jejich prezentování. Nic víc to neobnáší a nic víc není potřeba. Jen někteří učitele musí začít být demokraté (nebo si na ně zahrát) a překousnout své mocné ego a uvědomit si, že žák může mít lepší informace. Nejlepší, co učitel může udělat, je žáka navést na tyto lepší informace a nechat žáka vyrůst v lepšího občana.

Převzato z autorova blogu (autor je redakci znám)

Odkazy:

Na české blogoscéně máme dva tajné učitele, první z nich píše na Blog tajného učitele a jeho totožnost je redakci známa. Druhý má blog Tajný Učitel.

12 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...

"Když jsem byl já žák, na základní škole jsem o politiku nezavadil. Pochopitelně. Výuka dějepisu končila Druhou světovou válkou. Na střední jsme byli pořád bez politiky,..."

Nevím, kolik je tomuto Tajnému, at už prvnímu nebo tomu druhému, let, ale předpokládám, že základku absolvoval za totáče. Jeho vyjádření je velmi zavádějící. Já jsem absolvovala základku v 70. letech, a o tom, že bych tam o politiku nezavadila, nemůže být ani řeč. Na nějaký politický názor se nás tehdy samozřejmě nikdo neptal, pouze nám ten jediný správný byl systematicky vtloukán do hlavy. Hodný tatíček Lenin číhal doslova na každém kroku, pěly se sovětské písně o sto šest, na recitačních soutěžích to budovatelsky dunělo, soutěžilo se "O zemi, kde zítra znamená furt včera", dokonce i ve výtvarných soutěžích měl obrázek Lenina větší šanci na úspěch než kterýkoliv jiný. A na střední škole? Na povinně dobrovolnou účast v organizaci Svaz československo-sovětského přátelství se také nedá zapomenout. Fakt nevím, jestli sním nebo bdím.

Vladimír Stanzel řekl(a)...

...hlavními body jsou práva, povinnosti a respekt. Jiným slovy – demokracie a svoboda. Rač nás náš milý Pán Bůh ochránit před podobnými myšlenkovými zkratkami (či spíše zkraty). V dobách předlistopadových jsme měli také formálně garantována práva, vyžadovaly se povinnosti i respekt ke straně a jejím představitelům. Demokracie to pravda nebyla.
a zpochybňovat vše. - to mže být také problematické, obzvlášť když zpochybňování přeroste v permanentní nedůvěru. Hezky o tom píše Vladimír Kučera: „Nedůvěra je moudrost oslů.“ Tuším, že to řekl G. B. Shaw. Možná použil termín „hlupák“, ale mně se „osel“ líbí víc. Vysvětlit to úsloví je jednoduché: zatímco chytrý, či dokonce moudrý člověk si skutečnost probere z mnoha stran a úhlů, omezencovi tato schopnost chybí a proto se brání permanentní nedůvěrou ke všemu a všem. Má strach, že ho celý svět chce ošulit. S takovými lidmi se lehce manipuluje. Stačí jim říct: „On (nebo Oni) tě chtějí podvést,“ a ejhle – už máte pěkné stádečko oslů (hleďme, že se osel hodí víc než hlupák!) pohromadě. Nepřemýšlejí, hýkavci, o tom, kde je pravda, kde je lež, kde je to tak nějak na polovinu, jednou více tam, podruhé více onam. „Nevěřím!“ je heslo na jejich praporci.
Jinak ale TU otevřel důležité téma - pod vlivem vyžadované hyperkorektnosti se mají ze škol stát názorově zcela impotentní instituce, v nichž jsou genderově neutrální studující a vyučující zaujímající vyvážené postoje typu "ani tak, ani tak". Ale možná na tomto bídném stavu nese vinu i učitelská/ředitelská "předposranost". Jestliže se na škole nesmí politicky agitovat, nemusí to nutně znamenat, že se vyhnu odpovědi na otázky zajímající se o to, proč a koho jsem volil. Že se nevyjádřím zcela odmítavě k ideologiím pošlapávajícím základní lidská práva a svobody. Že neodsoudím vulgaritu v projevech politiků atp.

Josef Soukal řekl(a)...

"„Můj“ sedmák napsal na oficiální facebook Okamury dotaz. Nejen, že nebyl zodpovězen, ale dokonce byl vymazán po pár dnech. Pochopitelně bych sem nepsal něco podobného, kdyby byl vzkaz sprostý nebo jakýmkoliv způsobem hrubý. Byla to jen kritická otázka. A následná cenzura. Kdyby se naučil za celý rok jen tohle, je to dobrá škola."

Už poněkolikáté se ptám, co všechno unesou slova. O cenzuře zde píše člověk, který soustavně využíval stále falešnějšího cenzurního metru jistého Komárka a dnes díky tomu stejně bezostyšně využívá prostoru "uvolněného" na základě vysoce nekorektního jednání. Nijak mu to evidentně nevadí. Faleš a neschopnost (sebe)kritického náhledu na sebe sama. Jak mám věřit, že tento morálně pokřivený jedinec dokáže respektovat ty studentské názory, které mu nevoní?
Navíc jakékoli politické aktivity - a k těm patří i prezentace k prezidentským volbám - by rozumný učitel nechal nejprve projít kritickým soudem alespoň několika kolegů. Třeba by se dozvěděl takovou samozřejmost, že už sám výběr zdrojů a způsob prezentace určitého tématu může být nástrojem politického ovlivňování - a toho by se měl učitel vystříhat. Ani ČT či ČRo nejsou z hlediska objektivity křišťálově čisté (jakkoli mně osobně jsou mnohem bližší než některá oportunní či zcela zjevně stranická komerční média). Zkrátka mám podezření, že lidé jako Tajný prokazují demokracii ve školách medvědí službu.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

"Proč? Protože učitelé vylučují politiku ze školy a protože pravdu neučíme."

Co je učit politiku Tajný vysvětlil. Ale co je učit pravdu? Která je právě v politice ta pravá? (Nebo levá?)

Pavel Doležel řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Pavel Doležel řekl(a)...

Problém těchto tajných spočívá v tom, že oni mají pravdu a proto si “myslí”, že mají právo jí zvěstovat žákům. Přitom jde o stejná dogmata a stejnou faleš, jakou kritizují na svých odpůrcích. Zajímalo by mě, proč dostal ten Zeman více hlasů, což tajnej údajně vyvodil pouze na základě čísel a faktů. Ať žije politická propaganda osobních názorů a postojů učitelů ve školách, soudruzi.

Pavel Doležel řekl(a)...

Volil jsem Zemana a volil bych ho znovu, ale ani ve snu by mě nenapadlo studenty masírovat proti Drahošovi. Nanejvýše bych byl ochoten jim sdělit někde soukromě, mimo akademickou půdu, jaké jsem měl pro tuto volbu důvody. Politické agitky, ať si tajnej nechá na nějaký politický meeting aktivistů jeho typu. Nechápu, jak takové individuum může nějaký ředitel zaměstnávat, ale svědčí to o žalostném stavu našeho školství.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Když si Tajný dovolí politicky "masírovat" studenty, proč si vlastně nedovolí podepsat?

Josef Soukal řekl(a)...

Souhlasím s tím, že učitel by neměl žákům sdělovat své volební preference (stejně jako by s nimi neměl řešit např. učitelské platy). Na druhé straně nemusí a nemůže nezareagovat na to, čím (i) žáci žijí, týká se to samozřejmě nejen politiky. Rozebral jsem ve škole poslední předvolební prezidentskou debatu (na ukázkách, s konfrontací s ukázkami z Primy), a to v rámci výuky slohu - řečnický um kandidátů, využívání a porušování diskusních zásad, konkrétní počiny moderátorky apod. Z obsahu samozřejmě šlo vyvodit mé politické preference, stejně jako např. z výuky některých literárních témat nebo i výběru neuměleckých textů k analýzám (podle slohové stylu, funkce, útvaru...). Každý učitel - u humanitních předmětů se to projevuje mnohem více - se nějak profiluje. Chraň nás ale pánbůh před aktivismem kartousovského stylu.

P. Vršecký řekl(a)...

článek pobavil, dávám plně za pravdu paní Adamové, mám naprostou stejnou životní zkušenost. A omlouvám se za off topic, ale příspěvek, který jsem okopíroval z České školy (dlouho tam asi nezůstane) krásně ukazuje, kam vede hlásání Tajného a Komárkových pravd. Zvlášť druhý odkaz doporučuji:

Ty Vaše bulíky, pane Komárku, už je mám zase na nose:

https://www.alexa.com/siteinfo/ceskaskola.cz

https://www.similarweb.com/website/ceskaskola.cz#overview

Prořídlo, že? :-)

Hezký večer!

m vanek řekl(a)...

Ne politika opravdu do škol nepatří. Ale vždycky se tam objeví. Učitel je také jen člověk a často straník. Tomu nejde zabránit.

Ale lékem není povolit politickou agitaci do škol, ale vzdělanost obyvatelstva a tedy kvalitní vzdělávání. V metodách i faktech. Široký rozhled a přehled o faktech a souvislostech. Nejen v tom, co zrovna podle "znalců" žáci potřebují.

Nicka Pytlik řekl(a)...

A patří do škol náboženství?
Patří. Jde jen o to, které...

Okomentovat