21.2.18

Štěpán Kment: Vlivný kozel zahradníkem aneb pozemky, branná výchova a maturita z matiky

Základní školství to poslední dobou schytává častěji než jindy. Jako by nestačilo, že Karla Šlechtová vyrukovala s komunistickou relikvií brannou výchovou, která svého času byla prodlouženou rukou systému indoktrinace. Krátce po ní totiž přišlo, že na pokyn prezidenta Asociace malých a středních podniků budou žáci okopávat záhony a zapojovat obvody. Ptám se na jediné: Dočkáme se doby, kdy rozhodnutí ve školství budou činěna na základě skutečné potřeby, a ne zájmech mocných?


V článku z Perpetuum.cz vybíráme:

A teď se ze skříně vyvalil další kostlivec. Pan Havlíček, prezident další z asociací zaměstnavatelů se se svými kolegy rozhodl, co české děti potřebují, aby je za pár let nalezli ve svých pracovištích. Nejde o nic jiného než okopávání záhonků a manuální práce. A k tomu mu stačilo „jen“ přesvědčit premiéra Babiše – člověka, který se o rozvoji školství bude jistě bavit raději s ekonomem než pedagogem či akademikem. Jestli je v zahraničních vzdělávacích systémech neduhem přehnané testování nebo segregace, v Česku je to neomezený vliv zaměstnavatelů. Fakt, že bez možnosti jakéhokoliv zapojení odborné, neřkuli široké, veřejnosti, si vybraný kapitán průmyslu objedná změny v systému, signalizuje velký problém.

Ponechávám bez debat, zda to, co základní školství nyní potřebuje, jsou dílny a pozemky. Nejdůležitější je totiž poukázat na zištné zásahy do školství vlivnými, kteří odbornou diskusi o vzdělávání neviděli ani z rychlíku. Jmenovaní průmyslníci nenesou a neponesou žádnou odpovědnost za efekt, který jejich rozhodnutí budou mít. Je na čase, abychom vystoupili proti nekontrolovanému vlivu těch, kteří diktují, jak má vzdělávání probíhat. Názor zaměstnavatelů má své místo, ale nikdy by se neměl stát rozhodujícím.

43 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Ppytlici chápou, že byť i jen částečný návrat tvrdších dovedností může v mnohých expertech na dovedenosti měkké vyvolávat pocit ohrožení. Představa povinné maturity z matematiky je ale naplňuje hrůzou přímo krystalickou. Cesta k lehkožití se může zdát poněkud trnitější. Leč nepropadejme beznaději. V médiích žádaným odborníkem na vzdělání se může stát i celebrita bez nějakého výraznějšího vzdělání. Kolikrát stačí pořídit si turistického průvodce Finskem...

mirek vaněk řekl(a)...

Když se zaváděla finanční gramotnost nikdo nekřičel. Enviromentálno taky prošlo. Takže kdo rozhoduje a kdo křičí?

poste.restante řekl(a)...

Však jsem už před léty pravil, že o tomto chlapci ještě bohdá uslyšíme.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Dočkáme se doby, kdy rozhodnutí ve školství budou činěna na základě skutečné potřeby, a ne zájmech mocných?

Jo, to nevím. Ale vidím mocné neziskovky u kulatých stolů. Co vy na to, pane Kmente?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

"Však jsem už před léty pravil, že o tomto chlapci ještě bohdá uslyšíme."

JJ, má našlápnuto. Už teď je za experta, časem poslanec nebo náměstek.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Matička cestičku prošlápla a hošíka popostrčila. Možná i textíky tvoří.

Štěpán K řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Štěpán K řekl(a)...

Pane Sotoláři, myslím, že ministři školství využívají neziskovky a jejich návrhy jen v okamžiku, kdy s nimi sami souhlasí nebo jim hrají do karet. U zaměstnavatelů je příběh jiný - ti naopak agendu stanovují. Je patrné, že vliv průmyslové lobby je mnohem silnější než všechny neziskovky dohromady. Nemyslíte?

Eva Adamová řekl(a)...

Myslíme, a proto nemyslíme.

P. Vršecký řekl(a)...

Tak určitě! Za to, že na středních školách, kde se mnohdy nenaučí vůbec nic, protože jim k tomu jaksi chybí mentální kapacita a alespoň minimální snaha, je trojnásobek studentů oproti počtu učňů, kteří pak nenahraditelně chybí v průmyslu, určitě stojí ta všemocná "průmyslová lobby" a nikoliv politické neziskovky, které snaživě mrví školství už léta. Voni jsou hlava, pane vachmajstr! Nebudete vy další z božího dopuštění "odborník na školství"?

poste.restante řekl(a)...

Tak schválně, myslíte, že by "průmyslová lobby" připustila, aby absolventi základní školy neuměli malou násobilku a zatlouct hřebík?
Když má tak obrovský vliv? :-)

Sotva se myšlenky tohoto typu objevily, slyšíme okamžitý jekot "odborníků", současných i bývalých aktivistů.
Symbolické je právě to, že káží o nežádoucím vlivu jiných, ale za vlastní ledví si nevidí.

Nejdůležitější je totiž poukázat na zištné zásahy do školství vlivnými, kteří odbornou diskusi o vzdělávání neviděli ani z rychlíku.
Ehm. Kolik "odborných" diskusí o vzdělávání viděli naši "odborníci" z neziskovek?
Pokud možno takových, kde by museli své iluze obhájit vůči názorovým oponentům, třeba právě z řad průmyslníků?
Ono je totiž hezké sejít se souvěrci a vrkat si do ouška, jak jsme chytří a všemu rozumíme.
Poněkud obtížněji se diskutuje s těmi, kteří to všechno platí svou prací.

Jmenovaní průmyslníci nenesou a neponesou žádnou odpovědnost za efekt, který jejich rozhodnutí budou mít.
Hahaha. Půvabné. :-))
A kolik zodpovědnosti že to nesou neziskovky a jmenovitě pan Kment?

Je na čase, abychom vystoupili proti nekontrolovanému vlivu těch, kteří diktují, jak má vzdělávání probíhat. Názor zaměstnavatelů má své místo, ale nikdy by se neměl stát rozhodujícím.
Vystoupit může kdokoliv proti čemukoliv. Máme demokracii.
Unesou to i ti, kteří diktovali doposud, co musí být správné?

Nejde ani tak o to, že některý názor má, či nemá být rozhodující, ale o to jakou má mít váhu.
A je dobré si uvědomit, že rozvoj naší ekonomiky naráží v současnosti na své limity proto, že nám chybí lidé vzdělaní právě tím způsobem, který byl v minulosti potlačován.
Takže když tady pětadvacet let bylo podle některých odborníků zárukou zaměstnatelnosti všeobecné vzdělání, je asi namístě se zeptat: Kde udělali soudruzi chybu?

P. Vršecký řekl(a)...

Docela by mne zajímalo, jak vypadala ta "ideologická indoktrinace" v hodinách branné výchovy? Zažili jste to někdo? Já si na nic takového nevzpomínám, to se dělo v jiných předmětech, typicky občanská výchova nebo dějepis. Poste.restante - neočekáváte doufám, že vám pan aktivista odpoví?:-)

poste.restante řekl(a)...

Neočekávám.
Ale kvůli němu to nepíšu.

Ideologická indoktrinace bylo přece už jen to, že jsme se učili, jak zalehnout v případě atomového výbuchu. Který dozajista způsobí západní imperialisté.
No a ta první pomoc a orientace v terénu je přece v demokratické společnosti naprosto zbytečná. Povodně, požáry a průmyslové havárie se přece dějí jen v socialismu.

Zrušení branné výchovy považuji za druhou největší pitomost, hned po zrušení dílen. Možná za první.

Nicka Pytlik řekl(a)...

A konkurenceschopnost v té dnešní překotně měnící se době spočívá v čem?
Ve svojí autonomii? V požadavku výsady pracovat vlastním tempem, dělat jen to, co mě baví, v právu na pravidelnou dávku úspěchu? Ve schopnosti hopsat ze školy na školu, či z pracoviště na napracoviště podle toho, kde je to snáze průchozí?
Z čeho asi tak pramení beznaděj mnohých zaměstnavatelů, a nejen v průmyslu, při hledání zaměstnanců, kteří jsou schopni odvést práci v požadovaném termínu a v požadované kvalitě?

Nicka Pytlik řekl(a)...

...považuji za druhou největší pitomost... Možná za první.

Ani ti pytlici si nejsou jisti, co je větší pitomost. Ale s jistou téměř neoblomnou by ke zrušení dílen a branné výchovy na základní škole přidali i praktické zrušení informatiky tamtéž.

Nicka Pytlik řekl(a)...

...s jistotou...

P. Vršecký řekl(a)...

Fascinující je, pokud o "ideologické indoktrinaci" v hodinách branné výchovy mluví někdo, kdo v dobách, kdy se branná výchova učila, byl ještě na houbách. Pan aktivista vychází z konkrétních pramenů, nebo jen plácá, co mu slina na jazyk přinese? Ale chtít po jakémkoliv aktivistovi, aby se vyjadřoval jen o věcech, o kterých něco fakt ví, je naprosto marné, marné, mar....

poste.restante řekl(a)...

No ano.
Informatika dvě hodiny - jedna na prvním, druhá na druhém stupni...
To všechno v době, kdy Průmysl 4.0 buší na dveře dílen fabrik a bez informatiky už si prý nezajdem pomalu ani na WC.

Tak tohle "strategické" rozhodnutí tvůrců RVP a reformátorů opravdu aspiruje na první místo v žebříčku.

No ale zase je fajn, že jsme dodatečně zařadili "finanční gramotnost".
Díky tomu aspoň budou všichni schopní sepsat žádost o osobní bankrot.
A díky etické výchově se žáci naučí jak nepsat na facebook o učitelích sprosťárny.
A díky enviromentální výchově...
A díky výchově k rodičovství ...
A díky ...

Zdeněk NUTZ řekl(a)...

A díky výchově k výchově

Štěpán K řekl(a)...

Pane Vršecký, samozřejmě že vycházím z pramenů, opravdu jsem byl tč. na houbách. Vycházel jsem z diplomky z Muni "Branná výchova a obrana státu v českém školství". Omlouvám se, že jsem v článku korektně necitoval výrok "... uplatnit branné aspekty ve světonázorové, vlastenecké a internacionální výchově". Jeho záznam by správně byl DOLEJŠ, Luděk a Petr HANOUSEK. Didaktika školní branné výchovy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983, s. 20.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Sranda je, že většina přítomných MÁ vlastní zkušenost a Vy na nás s diplomkou... :-)

Štěpán K řekl(a)...

Pane Blaho, s informatikou a jejím neutěšený stavem máte bezesporu pravdu. Připravuji článek, kde bych rád připomněl, jak o přínosech programování mluvil Papert - nejbližší spolupracovník Piageta - ještě v 80. letech a jak řada lidí dnes objevuje Ameriku. :)

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

"jak o přínosech programování mluvil Papert "

Jistě to bude zajímavé, ale něco vlastního by nebylo? Jaké máte zkušenosti s programováním Vy sám? Co pro Vás znamenalo programování a co Vám přineslo na základní škole nebo čím Vás poznamenalo nebo jak se projevila absence programování na Vás samotném?

Třeba mě osobně připadá, že vidím Ameriku všude okolo už dlouho...

Štěpán K řekl(a)...

Já kromě HTML a CSS umím základy PHP, baví mě tweakovat Wordpress a jeho šablony. Moc nevím, koho by takové počtení zajímalo.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Třeba mě zajímají osobní zkušenosti každého zvěstovatele.

Nicka Pytlik řekl(a)...

aspekty ve světonázorové, vlastenecké a internacionální výchově

To pytlikům zní nějak povědomě.
Není to formulace převzatá z připravované revize rámcových vzdělávacích programů?

Pane Blaho...
Připravuji článek, jak o přínosech programování mluvil Papert


Šmankote!!! Že si pytlici raději jednu po hubě neflákli. Maminka zlatáá jim vždycky říkala, že na ty svoje kydy jednou šeredně doplatí. A teď to mají za to...

mě zajímají osobní zkušenosti každého zvěstovatele

Pytliky jakbysmet. Třeba by je zajímal náhled na psaní kódu webové stránky pomocí html a css jako na programování. Znamenalo by to snad, že tvorbu vektorové grafiky ve formátu svg lze také považovat za programování?
Ledaže... ledaže bychom prohlížeč webových stránek pojímali jako interpret. O tom by si pytlici s chutí něco početli. Třeba, jak to vnímá právě nastupující lehce dovednostní generace.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Třeba by je zajímal náhled na psaní kódu webové stránky pomocí html a css jako na programování.

Bylo tam i to php, tak jsem "neryl", jinak to vidíme asi stejně... :-)

Jana Karvaiová řekl(a)...

Tak já si teď v duchu promítám naše domácí podmínky. Tak třeba osmáci. Cca 6 žáků z 18 si není jistá ani v obyčejné násobilce, slovní úlohy je něco, co se dělá zásadně s dopomocí učitele. Počítačová učebna čítá přesně 10 přístrojů. Tak si teď sedněte a představujte si to programování.
Proč by vlastně od nějaké šesté třídy nemohlo být více volitelných předmětů? Bystřejší by programovali, jiní by vyřezávali panáčky, někdo jiný by třeba hrál divadlo. Jo aha, on by to někdo musel zaplatit. Tak sorry.

Nicka Pytlik řekl(a)...

jinak to vidíme asi stejně

Pytlici nejsou programátoří, ale tak nějak intuitivně cítí, že bude nejspíš nějaký rozdíl mezi algoritmizací, tedy formulací vhodného postupu, a programováním, to jest přizpůsobení algoritmu možnostem programovacího jazyka. Pak se tam ještě motá analytika a kodérství. Otázkou je, co je podmnožinou čeho. Takže téma pro vědecké pracovníky.
Bez možnosti větvení průběhu děje a možnosti opakování částí toho děje se zřejmě o program jednat nebude. Pytlici to budou vnímat spíš jako předpis k provedení nějaké činnosti. Třeba nám to někdo z eduinu osvětlí.

Vladimír Stanzel řekl(a)...

"ideologická indoktrinace" v hodinách branné výchovy - na tu si pamatuji velmi přesně. Imperialistický pakt NATO chce zničit naši kvetoucí socialistickou zahradu, proto máme Varšavskou smlouvu; s tím byly spjaté referáty o únorovém vítězství pracujícího lidu a vůdčím postavení SSSR v zemích táboru míru atd. atp.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Nehodlám přeměřovat pindíky průmyslové a pindíky neziskové, jen se pozastavuju nad tím, proč by se právě Člověk v tísni měl vyjadřovat k rvp. Že by nějaký komiks?

poste.restante řekl(a)...

Maminko a tatínku,
já se bojím Pershingů.
Jen se neboj, milé dítě,
SS-20 ochrání tě.
:-)

Ideologická indoktrinace byla přítomná všude.
Od výtvarky, kde jsme kreslili na prvním stupni Auroru, až po literaturu, kde z Čapka se mohla zmiňovat jen ta "nezávadná" část díla, zato Jak se kalila ocel byla nezbytnou součástí kánonu.
Jak vždy a ve všem záleželo na lidech. Na konkrétních učitelích a třeba na tom, zda mají doma průkazku KSČ.
Takže svádět indoktrinaci jen na brannou výchovu je prostě projevem neznalosti, nebo hlouposti.
Když jsem poprvé musel poskytovat první pomoc, byl jsem za tehdejší "výcvik k militarismu" hodně vděčný. A ten ošetřovaný nejspíš taky.
Kolik z dnešních absolventů všemožných jiných výchov umí alespoň ovázat palec? O zastavení krvácení raději ani nemluvě. Co si počnou, když jim dojdou baterky v mobilu?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Auroru jsem uměl pěkně.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Auroru viděli pytlici na vlastní oči. Stáli u ní téměř na dotek. Byla taková nějaká menší. I ten Vladimír Iljič v to mauzoléu byl menší. I to nadšení sovětských lidí nebylo až tak veliké. O to větší byl nepořádek, beznaděj a zmar.
Chvíli to pak vypadalo, že česko se vymanilo. Ale kdež...

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Je vůvec "dítě" genderově korektní výraz? Nebylo by vhodnější "jen se neboj dcero, synu" (Pershingy tě jistě minú) ?

P. Vršecký řekl(a)...

Tak si někdo na tu ideologickou výchovu v branné výchově vzpomněl, well. Ostatně poste.restante má úplnou pravdu. Argumentovat ale v článku ideologickou indoktrinací tohoto předmětu za minulého režimu jako důvodem, proč ho nyní nezavádět....musíte se víc snažit, pane správče!:-) A ta současná ideologická indoktrinace vám nevadí, pane Kmente?

https://zpravy.idnes.cz/rozstrel-jakub-snorbert-aisec-projekt-edison-multikulturalismus-10w-/domaci.aspx?c=A170327_115808_domaci_fer

Já věřím i tomu, že většina zdejších dobroserů si důsledky aktuálních "vzdělávacích trendů", kdy cílem je stvoření sebevědomého mlamoje, který v reálu neumí skoro nic, ale má "maturitu" všeobecného směru, nastavenou případně nějakou blábolivou vejškou, vůbec neuvědomuje. Cílem je stvořit obyvatelstvo, které bez reptání bude dál hákovat v montovnách, jež nám tady ten "dobrý" Západ naplánoval a z nichž nás ždíme jako kolonii třetího světa. A "elita" těchto nových vzdělanců se bude válet ve státní správě a neziskovkách, ti, kteří všemu navzdory dokáží získat pořádné vzdělání, si přebere Západ. Mám zásadní pochybnosti, že se podaří tenhle plán zastavit, nebo dokonce zvrátit. Mohu jen doufat, že se konečné realizace nedožiju.

poste.restante řekl(a)...

Je vůvec "dítě" genderově korektní výraz? Nebylo by vhodnější "jen se neboj dcero, synu" (Pershingy tě jistě minú) ?

No jo, ale kdybychom spoléhali na to, že imperialisté neumí mířit, tak by se zase vytratil z básně prvek zdůrazňující vedoucí ochranitelskou roli Sovětského svazu.

Dítě je výraz dozajista přežitý.
Ale báseň je nutno chápat v historickém kontextu totalitního režimu, který se nás snažil ideologicky indoktrinovat myšlenkou, že rodiče mají potomky, které označujeme jako děti. Přitom nám pochopitelně byla zatajována duhová pestrost všech gender, trans-geder i etnicko-náboženských variací a z nich plynoucích možností uspořádání a pojmenování rodinných vztahů.

Štěpán K řekl(a)...

Pane Vršecký, to máte těžké, aby vzdělávání nikdy neindoktrinovalo. Umíte si vůbec takovou situaci představit? Zejména, pokud je školský proces nutně reprodukcí společnosti a jejích hodnot, kultury, jazyka, projevu atd. Bezesporu je i dnešní kurikulum ideologické, vzpomínám diskurzivní analýzu Jana Květiny, která dekonstruovala RVP s výsledkem, že pojmy jako liberalismus a demokracie jsou jendostranně vykládány nebo že dikci dominuje neoliberální uvažování. (http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=11503&lang=cs)

Nicka Pytlik řekl(a)...

Zprvu to pytlici tušili, těď jsou si už jisti. Je to synovec doktora Cvacha.

poste.restante řekl(a)...

Pane Kmente, byl jste někdy na brigádě?
Třeba jako pomocný stavební dělník, nebo v lese na polomech?
Nebo aspoň rovnat krabice v supermarketu do regálů?
Aspoň měsíc?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Je na čase, abychom vystoupili proti nekontrolovanému vlivu těch, kteří diktují, jak má vzdělávání probíhat.

To by se mělo tesat, pane Kmente. A omlátit o hlavu všelikým expertům, neziskovkám a odborným společnostem. A elektrikářům.

P. Vršecký řekl(a)...

Pane Kmente, pokud jste nepoznal, že mnou odkazovaný článek mluví o něčem podstatně jiném, než co zmiňujete vy, tak zřejmě nemáme o čem dál diskutovat. Víte, my tady vesměs už všechno to, co se aktuálně odehrává, jednou prožili. Teď to ale vypadá na mnohem větší průser, než byl dodělávající bolševismus v osmdesátkách.

P. Vršecký řekl(a)...

Pane Sotoláři, tohle tady přece už bylo. Včetně negramotů (Feřtek má nejvyšší dosažené vzdělání vyučený elektromechanik s maturitou) na místech (ideologických) expertů.Historie se zřejmě stále opakuje. Nebudu ale popírat, že mne nepřestává překvapovat, jak rychle....

Okomentovat