26.2.18

Stanislav Štech: Kritika vycucaná z prstu

Za prvé, demografická křivka ukazuje na postupný pokles věkové skupiny dětí v předškolním věku zpět k hodnotám nižším než 100000 dětí. Dále, v letošním školním roce navštěvuje mateřské školy, případně lesní školky nebo dětské skupiny téměř 45000 dětí mezi druhým a třetím rokem věku a blíží se tedy padesáti procentům dané věkové skupiny. A konečně, podíl dětí tohoto věku na všech žácích docházejících do MŠ se od roku 2009 neustále zvyšuje – v roce 2017 činil již patnáct procent. Prostá projekce ukázala, že právě kolem roku 2020 se pokles žáků v MŠ protne se stále rostoucím počtem dvouletých, takže v drtivé většině MŠ, s výjimkou oblastí kolem Prahy či Brna, nebude nutné přijímat zvláštní opatření.


Z článku v Lidových novinách vybíráme:

Tím však přecházím k třetímu okruhu analýz, které jsme prostudovali. Jde o pedagogicko-psychologické argumenty o vhodnosti či nevhodnosti zařazení dvouletých do MŠ. Veřejně formulovaná polemika (ano, či ne?) je odborně zcela nesmyslná. Z hlediska psychologie ta otázka správně zní: za jakých podmínek ano? A tady máme řadu zahraničních výzkumů, o které bylo možné se opřít. Z nich plyne, že takovým dětem docházka do MŠ vůbec neuškodí (a dětem z nepodnětného prostředí dokonce velmi prospěje).

Vše platí za následujících podmínek: děti budou v MŠ trávit maximálně čtyři až pět hodin denně, respektive kolem dvaceti hodin týdně. Této podmínce představy českých matek vycházejí vstříc. Na jednu pedagožku připadnou v průměru čtyři batolata a tyto pečovatelky budou zaškolené pro práci s takto malými dětmi. A nakonec – v MŠ budou pro tyto děti vytvořeny žádoucí materiální podmínky. Psychologický proces potřebné separace dítěte a matky naopak může takového prostředí pozitivně využít.

V MŠ, kde tyto děti už dávno jsou, si s problémem „nějak“museli poradit. Popravdě, uvedené opatření především zavedlo povinnost pro zřizovatele a potažmo pro stát vytvořit za čtyři roky konečně žádoucí a věku dětí přiměřené podmínky, které jsem zmínil výše. Zrušení nároku na místa pro dvouleté je tak zájmem hlavně zřizovatelů a byznysmenů s touto službou (kdo na to má, tak si péči zaplatí). Rozhodně ne dětí, jejich rodičů a pedagožek v MŠ. V těch bude počet dvouletých stejně narůstat, avšak za současných, ne zcela vhodných, podmínek.


Poznámka redakce: Autor reaguje na článek Ondřeje Šteffla Politika vycucaná z prstu.

3 komentáře:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Námitka,ctihodnosti:
......Vše platí za následujících podmínek: děti budou v MŠ trávit maximálně čtyři až pět hodin denně, respektive kolem dvaceti hodin týdně. Této podmínce představy českých matek vycházejí vstříc. Na jednu pedagožku připadnou v průměru čtyři batolata a tyto pečovatelky budou zaškolené pro práci s takto malými dětmi. A nakonec – v MŠ budou pro tyto děti vytvořeny žádoucí materiální podmínky. Psychologický proces potřebné separace dítěte a matky naopak může takového prostředí pozitivně využít.......

Jestliže by ministerstvo s těmito podmínkami nějak pracovalo, těžko by došlo k protestům.
Bylo součástí zákona (vyhlášky) ,že je docházka časově omezená? Bylo tam zdůrazněno, že o tyto děti se starají pouze chůvy(nebo jak je nazveme, to je jedno) a mají na starosti v průměru 4 děti?
Asi těžko.
K čemu jsou pak všechny analýzy apod., když podmínky nejsou uzpůsobeny. A nechtějte mi tu nakukat, že by byly nastaveny nějakou pozdější prováděcí vyhláškou. Víme, jak vypadá vyhláška inkluzivní, jaký superpaskvil to je.
Takže dodatečně vymyšlená argumentace ,aby se někomu zaplácla papula. Tudíž stále má pravdu pan Šteffl.

Radek Sárközi řekl(a)...

Podmínky, o kterých píše Štech - např. 4 dvouleté děti na jednoho dospělého - rozhodně nejsou zajištěny a ani se s tím nepočítá. V návrhu MŠMT je minimum 12 dvouletých dětí na jednu učitelku MŠ, nyní to je 15 dětí, ale většinou se blíží počet dětí ve třídě MŠ maximu 24 až 28 dětí. U dvouletých má být maximum 18 dětí ve třídě... Pokud jsou společně vzdělávány děti dvouleté se staršími, má se podle návrhu MŠMT snížit počet dětí ve třídě MŠ za každé dvouleté dítě o dvě děti, maximálně lze snížit počet dětí o 6. Tudíž místo 28 dětí by šlo o 20 dětí ve třídě na jednu učitelku...

Milladia řekl(a)...

Zákon od r. 2020 předepisuje 16 dvouletých dětí na třídu složenou ze samých dvouletých dětí. Učitelky jsou na třídě 2, ale souběžně jen 2,5 h, takže většinou bude u dětí jen jedna. Kde jsou tady 4 děti na učitelku? Ať počítám jak počítám, nevychází mi to. Nepomohl by mi nějaký gramotný matematik? Třeba nějakou Hajného metodou?

Okomentovat