28.2.18

MŠMT: Ministr školství jednal se zástupci krajů o reformě financování škol

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga jednal se zástupci Komise Rady Asociace krajů ČR pro školství a sport v čele s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákem. Tématem byla reforma financování regionálního školství, která by měla začít platit od ledna 2019.

„Pro nastartování změny financování je nutné 10 miliard korun, z nichž téměř polovina půjde na vyrovnání regionálních rozdílů v odměňování učitelů a další prostředky budou směřovat do možnosti dělení hodin, to znamená zvýšení kvality výuky na jednotlivých školách v regionálním školství,“ uvedl ministr školství, mládeže a tělovýchova Robert Plaga. Zároveň dodal, že pokud by se ve státním rozpočtu na tyto účely nenašly peníze, je na místě uvažovat o odložení reformy financování o rok či dva.

„Budou se hledat cesty tak, aby ten rozpočet byl vyšší, abychom mohli naše učitele správně zaplatit a zajistit provoz našich škol,“ dodal hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Stávající normativní systém financování podle počtu žáků nepostihuje specifika jednotlivých regionů a mezi kraji jsou velké rozdíly ve výši finanční podpory na vzdělávání ve stejném typu škol. Nově by měl být školám stanoven maximální rozsah přímé pedagogické činnosti hrazený ze státního rozpočtu. Díky tomu by se tak zohlednila rozdílná velikostní a oborová struktura škol v krajích, finanční náročnost podpůrných opatření a rozdílná platová úroveň pedagogů v jednotlivých školách.

4 komentáře:

Ondřej Šteffl řekl(a)...

"Pro nastartování změny financování je nutné 10 miliard korun." Ale v důvodové zprávě k zákonu od paní Valachové je:
"mohly v prvním roce realizace pohybovat mezi 2,5 až 5 mld. Kč (bližší viz bod 3.2. RIA a příloha č. 1 k RIA)."

A jen pro přesnost, v dalších letech se to nesníží, naopak. Takže každý další rok minimálně 10 mld. (Pro srovnání, za čtyři roky za to lze postavit dálnici z HK do Olomouce).

A k tomu prý 40 mld. na platy učitelů.

No a zájemcům doporučuji
http://www.oecd-ilibrary.org/education/the-funding-of-school-education_9789264276147-en
zejména tabulku 3.A1.1
Jen dvě země (Rakousku a Španělsko) financují podle tříd a to ještě jen velmi, velmi částečně.

Eva Adamová řekl(a)...

No šak to naše nové financování má být podle tříd také jen částečně, a to setsakramensky.

Radek Sárközi řekl(a)...

10 miliard na nové financování + 40 miliard na platy + 30 miliard na dvouleté děti v MŠ. Školství bude brzy ráj. :-D

Nicka Pytlik řekl(a)...

Školství bude brzy ráj.

Slibů ráj?
Prd ti daj!

Okomentovat