28.2.18

MŠMT: Ministr školství jednal o společném vzdělávání se zástupci poraden

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga se dnes sešel se zástupci Asociací pracovníků pedagogicko – psychologických poraden a Asociací pracovníků speciálně pedagogických center. Tématem bylo společné vzdělávání a jeho plánovaná finanční a věcná revize.

Praktické fungování poraden a celého systému péče o žáky se speciálními potřebami představila ministrovi předsedkyně Asociace pracovníků pedagogicko – psychologických poraden Soňa Baldrmannová společně s předsedou Asociace pracovníků speciálně pedagogických center Petrem Petrášem.

„Chci se při revizi společného vzdělávání zasadit o maximální potenciál každého dítěte tak, aby byly podporovány sítě běžných i speciálních škol,“ uvedl ministr Plaga. Zároveň představil návrhy některých připravovaných legislativních změn v této oblasti.

Žádné komentáře:

Okomentovat