4.2.18

Matematika pro všechny

Projekt Matematika pro všechny Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF) a Společnosti učitelů matematiky (SUMA) je zaměřen na potřeby žáků základních a středních škol (převážně těch, kteří v matematice dosahují slabších výsledků, případně nemají matematiku příliš v oblibě).


Na webových stránkách projektu jsou postupně uveřejňovány úlohy, které mohou žáky zaujmout svou tematikou (např. řešení úloh s aktuálními problémy běžného života, propojení matematiky s dalšími oblastmi vzdělávání, souvislost matematiky s historií a uměním) i možnostmi řešení (využití výpočetní techniky a interaktivní tabule, Internetu, matematického softwaru, volně dostupného programu GeoGebra apod.).


Úlohy jsou odstupňovány podle obtížnosti tak, aby i slabší žáci měli možnost vniknout do problematiky a nebyli od počátku odrazeni nepřiměřenou obtížností, současně zde i ti nejlepší žáci najdou aktivity, které je zaujmou.


Pozornost je věnována i žákům se specifickými poruchami (dyskalkulie, dysgrafie aj.). Na stránkách pro učitele jsou zveřejněny kromě metodických pokynů i konkrétní materiály (pracovní listy, speciální úlohy apod.) pro práci s těmito žáky.


Je škoda, že úlohy projektu nejsou nahrány do úložiště pro cloudovou variantu aplikace GeoGebra a není tu ani podpora pro její verze pro tablety a mobilní telefony. Projekt není evidentně po této stránce aktualizován.

1 komentář:

Zdeněk Bělecký řekl(a)...

Naivně jsem očekával něco digitálně počítačově živého, bohužel soubory pdf ke stažení jsou spíše k pláči. Ve srovnání s mraky výukových aplikací a her v angličtině je tento portál JMČF ubohost.

Okomentovat