3.2.18

Martin Mikuláš: Reakce na vyjádření Ondřeje Kanii

Diskusí na rozhovor Ondřeje Kanii pro MF DNES je na sociálních sítích i jinde několik. Přinášíme reakci Martina Mikuláše ze stránky Učitelé+ na komentář Ondřeje Kanii ke kritickým připomínkám.

Zde můj komentář z Učitelé+:

Tak si postupně racionálně rozebereme Vaši reakci. A přejme si, ať myšlenky vítězí nad dojmy.

ad1/ Pan kolega Kania tvrdí, že selekce na úrovni vyššího sekundárního školství vede k odlišné politické orientaci. Už jsme si zde vysvětlili, že existuje jistá korelace mezi intelektovými dispozicemi - mírou deviantní sugestibility - strachem z neznámého (živeného politickými extremisty) - úspěchem nejrůznějších populistických politiků. Není to nic výlučně českého. Populisté u těchto skupin vítězí i ve vyspělých demokraciích a vzdělanějších společnostech (rozhlédněme se na západ od nás). S intelektovými dispozicemi mnoho nezmůžeme. Doporučuji tedy panu Kaniovi dostudovat základy středoškolské matematiky, kterým se vyhnul odchodem na americkou církevní školu, aby se mohl ponořit do hlubšího studia teorie pravděpodobnosti a jejího rozdělení (konkrétně Gaussovu distribuci - k tomu mimo jiné nutno nastudovat základy počtu infinitezimálního, k tomu ale nejprve teorii relací a zobrazení, ale to musí před tím začít s teorií množin a výrokovou logikou atd. atd. atd.).

ad 2/ Věřte, že bychom si všichni přáli mít třídy po pěti až šesti žácích, leč politická reprezentace a státní rozpočet s tímto bohulibým přáním nepočítají. Obracejte se v této věci nikoli na učitele, ale na politiky (pokud na to ovšem máte odvahu; kopnout si do učitele je snazší, chápu). Je však nutné se ještě pozastavit nad jistým rozporem Vašeho volání po individualizaci (naprostý souhlas, sám si to mohu ve své soukromé praxi dovolit a jsem tomu rád a všem bych to přál) a živelnou inkluzí, která v jedné třídě pospojuje žáky s naprosto odlišnou zónou proximálního vývoje danou různými intelektovými dispozicemi (nastudujte, prosím, Vygotského a k tomu nejnovější poznatky kognitivní psychologie, tedy znalosti, které má průměrný český učitel), a to vše v počtu 20-30 žáků ve třídě.

ad 3/ Zastavíme se nad Vašimi úvahami v relacích počtu procentního. Říkáte a zdůrazňujete, že své závěry opíráte o setkání se stovkami českých rodičů. Tedy... v každém jednotlivém populační ročníku české sekundární školy (1.- 13. ročník) je vzděláváno přibližně 100000 (ano, sto tisíc!) žáků. Dohromady se tedy pohybuje v sekundárním školství (hrubé počty) cca 1,300,000 žáků a přirozeně jejich rodičů. Jsou-li vaše závěry založené na stovkách názorů těchto aktérů vzdělávání (sic!), nejedná se ani o promile statistického souboru. Ojojoj. Takové závěry mohou obdivovat bulvární novináři nikoli odborníci.

Závěr: pláčete nad nesprávným hrobem; fabulujete, což sám jinde přiznáváte; manipulujete s daty, a jste tedy demagog.

Žádné komentáře:

Okomentovat