23.2.18

Jiří Macek: Jaký dopad má nasazení automatizace?

Automatizace v jakémkoli odvětví dnes představuje značné ulehčení a zkvalitnění práce na úkor manuálně a rutinně zaměřených profesí. Lidé se neustále bojí, že jim stroje vezmou práci, ale již si neuvědomují, že někdo stroje musí řídit, seřizovat a opravovat. Automatizace prodělala za poslední tři roky velký skok kupředu. Dnešní výrobci si bez automatizovaných procesů nedovedou chod své firmy často ani představit. Tento článek se bude snažit hodnotit automatizaci komplexně – nejen jako hrozbu, ale i jako přínos.

Automatizace se netýká jen pracovního procesu

Automatizace je vnímána lidmi v úzkém záběru, často si ani neuvědomujeme, jak zasahuje do našich soukromých životů. O automatizaci by se ale mělo spíše mluvit v holističtějším smyslu, který by se zabýval též ekonomickými, environmentálními, politickými, etickými, kulturními, právními a sociálními aspekty. Děje se tak bohužel jen velmi málo.

Automatizace vs. umělá inteligence, neuronové sítě

Umělá inteligence se využívá více a více. Dnes ji převážně najdeme v robotice, kde slouží jako zprostředkovatel inteligence (řízení) pro roboty. Zde se nejčastěji jedná jen o jednoduché úkony. Postupně se však nasazuje v informačních technologiích v kombinaci s neuronovými sítěmi. Ty dnes již fungují v cloudovém internetovém prostředí (Google, Amazon apod.).[3] Neuronové sítě jsou za současných podmínek schopny se postupně učit, čímž dosahují lepších výsledků (Co dokáží stroje schopné hlubokého učení). Díky učení jsou dnes schopny například i předpovídat budoucnost (vývoj cen, porodnost, apod.).

Cíl automatizace

Primárním cílem automatizace je usnadnit lidstvu složité úkoly. Jak je zřejmé z průmyslu, dnes se nasazuje automatizace především v oblastech stereotypní práce (osazení stejných plošných spojů, stříkání kapotáže v automobilovém průmyslu atd.). Motivace firem spočívá ve škálovatelnosti, maximalizaci zisku, méně lidských selhání apod. Lidská motivace spočívá též ve snaze vyhnout se některým náročným úkolům, v posílení procesů při rozhodování, nebo dokonce v zavádění autonomního řízení.Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

Tento článek vznikl jako studentská práce.

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Automatizace prodělala za poslední tři roky velký skok kupředu.

Tak to je nejvyšší čas se začít jejím pohnutým stavem vážně zabývat.
To 'prodělala' znamená jakože chorobu velkého skoku, a nebo že utrpěla ztrátu toho skoku.

Okomentovat