26.2.18

FAQ k inkluzi: Výkaz o změnách v poskytování podpůrných opatření - R 44-99

 

V souvislosti s financováním a vyplňováním formuláře R 44-99 a získáním větší přehlednosti o tom, s jakým žákem jsou požadované finance spjaty, nebylo by vhodné provázat vyplňované údaje s rodným číslem žáka, na jehož podpůrná opatření normované finanční náročnosti žádáme?
Ne, uvažuje se o číslu jednacím spisu klienta, respektive doporučení.

V průběhu roku přestoupí dítě s podpůrným opatřením – speciálně pedagogická péče s normovanou finanční náročnosti - v nové škole může být sdíleno s jiným žákem. Pedagogicko-psychologická poradna říká, že si sám ředitel rozhoduje, jestli ho zařadí jako sdílené dítě. Jenže to nebude shodné s doporučením PPP. Poradna nemusí doporučení změnit? Stačí tedy, když škola udělá změnu ve výkazech R 44-99?
Za velikost skupiny odpovídá ředitel školy, který musí dodržet velikost danou legislativou, tedy skupinu 1 – 4 žáci. Do tvorby skupiny vstupuje řada dalších faktorů (obsah podpory, věk žáků a organizace takové podpory).

Zdroj: NÚV

Žádné komentáře:

Okomentovat