3.2.18

E-kniha pro vás: Matematika v médiích - Využití slovních úloh při kooperativní výuce na základních a středních školách

Každý učitel ze své praxe dobře zná, jaké problémy slovní úlohy žákům činí a jakých typických chyb při jejich řešení se žáci dopouštějí. Podstata obtížnosti slovních úloh je však mnohem hlubší, než se na první pohled zdá. Editoři provedli v roce 2014 rozsáhlý výzkum, v jehož průběhu na vzorku 234 učitelů převážně 2. stupně základních škol zkoumali postupy a reakce učitelů při řešení pro ně neznámé slovní úlohy. A výsledek? Všechny typické žákovské chyby, mylné postupy, neschopnost formulace smysluplné odpovědi apod. se až v pozoruhodné shodě objevovaly i v učitelských řešeních. Toto zjištění snad dostatečně demonstruje skutečnou obtížnost slovních úloh.

Uvedené zjištění bylo jedním z hlavních důvodů, pro vznikla tato metodická příručka věnovaná problematice tvorby a řešení slovních úloh. Cílem přitom bylo vypracovat materiál pro oba stupně základní školy i pro školy střední, tak aby byly postihnuty společné i odlišné rysy dané problematiky na jednotlivých typech škol. Na výsledné podobě textu se podílela řada autorů, především učitelů příslušného typu školy. Učitelé také byli autory většiny původních námětů slovních úloh a výslednou podobu úloh na školách i ověřovali.

E-kniha ke staženíZdroj: JČMF.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat