23.2.18

ČŠI: Analýza zahraničních systémů hodnocení klíčových kompetencí a systémů hodnocení netestovatelných dovedností se souborem doporučení pro školní hodnocení klíčových kompetencí RVP ZV a externí hodnocení školní podpory rozvíjení klíčových kompetencí RVP ZV

Česká školní inspekce zveřejnila Analýzu zahraničních systémů hodnocení klíčových kompetencí a systémů hodnocení netestovatelných dovedností se souborem doporučení pro školní hodnocení klíčových kompetencí RVP ZV a externí hodnocení školní podpory rozvíjení klíčových kompetencí RVP ZV. Dokument byl vytvořen v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení.

Hledání nástrojů hodnocení klíčových kompetencí vyjadřuje snahu postihnout (hodnocením) obecnější i komplexní dovednosti a postoje žáků a nabídnout jim takové zpětné vazby, které jim pomohou zlepšit vlastní způsob učení, pracovní návyky a postupy, naučí je lépe řešit problémy, které jim umožní kvalitativní posun v oblasti sociální komunikace, sociálních vztahů a občanského života.


2 komentáře:

Unknown řekl(a)...

Už ten název děsí.
Na tom by se dala udělat dizertace.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Nechápu, proč ČŠI analyzuje hodnocení klíčových kompetencí a sama vyrábí za miliony tupé znalostní testy. Schizofrenie? Ostatně soudím, že ČŠI musí být zrušena.

Okomentovat