21.2.18

Anketa Kulturních novin pro učitele: Školství v roce 2018

Šéfredaktor Kulturních novin Jiří Plocek vyzval praktikující učitele základních a středních škol, aby přispěli do ankety, z níž by Kulturní noviny zpracovali ucelený výstup.

Anketa není založena na dílčích otázkách. Spíše by byli iniciátoři rádi, kdyby se její účastník vyjádřil k následujícím okruhům – rozsah vyjádření neurčujeme (pochopitelně, stručnější vyjádření bývá většinou i jednoznačnější):
  1. Jak vnímáte roli ministerstva ve své profesi? Jaká je dle vás kvalita i kvantita jeho výstupů (organizačních a metodických: koncepčnost, způsob zavádění atd.)? Jak vnímáte pedagogické inovativní postupy ve vašich předmětech – jsou užitečné? Je jich dost, nebo málo?
  2. Jak vnímáte – jako učitel nebo ředitel – rozsah a potřebnost administrativy spojené s výukou? Co považujete sám za sebe za zbytné úkony, které vám ubírají čas na práci a nedokážete si ani představit, k čemu jsou vlastně dobré?
  3. Co je zapotřebí, aby učitel svou práci mohl dělat řádně a v určitém komfortu? (například, kolik hodin výuky za týden považujete za optimální, jakou míru suplování, kolik žáků ve třídě atd.). V tomto okruhu neuvažujeme o podmínkách platových.
  4. Otázky spjaté s prakticky prováděnou inkluzí: Jak by mělo vypadat začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné třídy? Jaké předpoklady je nutno naplnit a jaká jsou omezení? Jaké reálné problémy se při tomto procesu vyskytují?
  5. Jaká opatření, jaké kompetence, jaký přístup ze strany ministerstva či vedení školy by podpořily vaši práci a dodaly vám větší jistoty i klid při výkonu vašeho povolání?

Prosím, berte tyto okruhy pouze jako rámcové, budeme vděčni za jakékoli další konkrétní a věcné postřehy. Věcnost je pro nás základem: Pojmenovat reálné problémy, uvést fakta.

Příspěvky je možno zasílat do 1. března. Posílejte je, prosím, na adresu plocek@kulturni-noviny.cz.

Zdroj: Kulturní noviny

Žádné komentáře:

Okomentovat