12.1.18

Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice (TIM 3–5)

TIM3–5 je nově vyvinutý Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice. Jde o standardizovanou psychodiagnostickou metodu pro měření matematických schopností v pásmu středního a vyššího nadprůměru žáků 3.–5. tříd základní školy. TIM3–5 byl vytvořen odbornými pracovníky, psychology Centra rozvoje nadaných dětí Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Test je určen primárně pro pedagogy, psychology a speciální pedagogy. Nemohou jej využívat laici bez příslušného pedagogického či psychologického vzdělání. Mohou ho tedy zakoupit pracovníci škol, pedagogicko-psychologických poraden a podobných zařízení. Licence testu je vázaná na pracoviště.

Jaké má TIM3–5 vlastnosti?

  • Test je určený pro žáky 3. – 5. ročníků základních škol.
  • Lze jej zadávat individuálně i skupinově.
  • K dispozici jsou dvě paralelní formy (Forma A a Forma B), které je možné použít např. pro opakované testování téhož žáka s krátkým časovým odstupem, při administraci dvěma žákům v jedné lavici pro zamezení opisování atd.
  • Test sestává z 25 položek s volnou odpovědí (výpočtem), administrace testu trvá zhruba 45 minut (1 vyučovací hodinu). Vyhodnocení, tedy přidělení skórů jednotlivým položkám a jejich přepis do vyhodnocovací aplikace, trvá – v případě zkušeného examinátora – cca 5 minut.
  • Skórovací systém (podrobně popsaný v uživatelské příručce) umožňuje u většiny položek zohlednit i částečně správné odpovědi (např. správný postup, ale chybný výsledek v důsledku drobné nepozornosti apod. 
  • Vyhodnocovací aplikace vygeneruje pro každé testování podrobnou zprávu, která obsahuje srovnání matematických schopností žáka s normami pro odpovídající ročník (vyjádřenými ve formě percentilů a některých dalších skórů, jejichž smysl a interpretace jsou podrobně popsány v uživatelské příručce). Kromě toho poskytuje i doplňující informace – např. zvýraznění neočekávaných odpovědí žáka na jednotlivé položky. Ukázku zprávy z vyšetření nabízíme k nahlédnutí.
  • Test je určen primárně pro žáky, u nichž lze s rozumnou mírou jistoty předem uvažovat o nadprůměrné úrovni matematických schopností. Není určený k měření deficitů ani k plošnému testování celých tříd.
Při vývoji testu byly využity pokročilé psychometrické postupy, které dosud nejsou v České republice příliš používané. Test má vynikající psychometrické parametry. Informace o reliabilitě, validitě a dalších charakteristikách testu si můžete přečíst ve volně dostupné publikaci, která se věnuje vývoji testu a zachycuje veškeré provedené psychometrické analýzy.

Test a s ním související publikace prošly i nezávislým recenzním řízením. K dispozici jsou dvě recenze - první od prof. PhDr. Tomáše Urbánka, Ph.D., druhá od PhDr. Lenky Krejčové, Ph.D.

Podrobnosti naleznete na webu Nadané dítě.

Žádné komentáře:

Okomentovat