3.1.18

Petice Podpůrná opatření handicapovaným dětem bez ohledu na typ školského zařízení, kde se vzdělávají

Z průvodního dopisu vybíráme: "Na nedomyšlenou inkluzi, která je ušita horkou jehlou, tak nejvíce paradoxně doplatí ti, kterým měla údajně pomoci. O životě našich dětí rozhodují lidé, kteří nemají ani zdání, co takové dětičky potřebují a jakým způsobem je třeba je učit. Za každou cenu je chtějí nacpat mezi zdravé děti, ale vůbec jim nedochází, jak strašně jim tím ublíží. Nehledě na to, že učitelé na klasických ZŠ na to nejsou ani v nejmenším připraveni. Jsou tím otráveni, neví si rady. Je to sprosté mrhání finančními prostředky na inkluzi do ZŠ! Je to sprosté zacházení s našimi dětmi!"

Pro Poslaneckou sněmovnu PČR
Pro Senát PČR
Pro vládu ČR
Pro Českomoravský odborový svaz pracovníků školství

Petice

Podpůrná opatření handicapovaným dětem bez ohledu na typ školského zařízení, kde se vzdělávají

Rodiče žáků škol zřízených podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění - školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen školy speciální), byli informováni o tom, že počínaje zářím 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen Ministerstvo) nebude poskytovat finanční podporu na podpůrná opatření žákům Vzdělávajícím se ve speciálních školách (sdělení náměstka pro řízení sekce vzdělávání Mgr. Václava Pícla ze dne 25. 9. 2017, č.j. MSMT-23991/2017-1).

V zájmu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami žádáme o přehodnocení daného
postupu, který vytváří nerovnost v podmínkách vzdělávání mezi dětmi zařazenými v běžných školách a dětmi zařazenými ve školách speciálních. Ministerstvo argumentuje trendem integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol, avšak tato petice se snaží zdůraznit potřeby těch dětí, které do běžné školy nemohou být integrovány, neboť jim to specifika jejich zdravotního handicapu neumožňují.

Pokud stát nenajde prostředky pro financování podpůrných opatření těmto žákům, přičemž krajské úřady a samotná školská zařízení nemají možnost finance poskytnout bez snížení finančních prostředků v jiné potřebné oblasti, nastane pak zcela absurdní situace. Žáci s velmi těžkým zdravotním postižením, Zařazení právě pro takové postižení ve speciálních školách, budou méně podporováni než žáci s postižením lehčím, kteří mohou být zařazeni do škol běžných. Takový stav Ministerstvo vytvořit jistě nezamýšlelo.

Máme za to, že žáci s takovými formami zdravotního postižení, pro které jednoduše nemohou být zařazeni v běžných školách, mají mít stejná práva a možnosti přístupu ke vzdělání a neměly by být dělány rozdíly podle toho, v jakém typu školského zařízení se to které dítě vzdělává.

Žádáme, aby vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mělo ze strany Ministerstva plnou podporu a nebyly činěny rozdíly podle toho, v jakém typu školského zařízení se žák vzdělává, tak jak se to v současné době děje.

V Tachově dne 11. 12. 2017

Petiční výbor:

Michaela Velichová, Skolní 1378, 347 01 Tachov
Iva Kratochvílová, DiS. Ve Vilkách 1937, 347 01 Tachov
Ing. Jana Urbancová, Korandova 1743, 347 01 Tachov

Jménem petičního výboru jedná: Michaela Velichová

Adresa k zasílání podepsaných petičních archů: Michaela Velichová, Školní 1378 347 01 Tachov

Termín zasílání: nejpozději do 31. 1. 2018

Průvodní dopis 

Dobrý den,

jménem nás rodičů dětí, které ve svém životě potřebují větší péči nejen doma ale i ve škole, Vás touto cestou všechny moc prosíme o podporu. Stačí se připojit podpisem k přiložené petici.

Ministerstvo školství se najednou rozhodlo, že zničí speciální školy pro naše děti tím, že jim odebere finanční prostředky na podpůrná opatření. Mezi ty, mimo jiné, patří asistenti pedagogů, kterých je v těchto školách velmi zapotřebí. Mnoho našich dětí se totiž bez jejich pomoci neobejde. Inkluze je naprostou utopií a to především pro dětičky s mentálním postižením, naše děti. Některé z maminek pracovaly nebo pracují jako asistentky na ZŠ a tak vidí, jak to tam s tou slavnou inkluzí vypadá a děsí se toho, že do klasické ZŠ budou nuceny dát své dítě, které má diagnózu MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ.

Na nedomyšlenou inkluzi, která je ušita horkou jehlou, tak nejvíce paradoxně doplatí ti, kterým měla údajně pomoci. O životě našich dětí rozhodují lidé, kteří nemají ani zdání, co takové dětičky potřebují a jakým způsobem je třeba je učit. Za každou cenu je chtějí nacpat mezi zdravé děti, ale vůbec jim nedochází, jak strašně jim tím ublíží. Nehledě na to, že učitelé na klasických ZŠ na to nejsou ani v nejmenším připraveni. Jsou tím otráveni, neví si rady. Je to sprosté mrhání finančními prostředky na inkluzi do ZŠ! Je to sprosté zacházení s našimi dětmi!

Pomozte nám tuto katastrofu odvrátit. Zachránit pro všechny dětičky s mentálním postižením (a nejen pro ně) tu jedinou možnou a správnou cestu vzdělávat se v prostředí, ve kterém se mohou cítit bezpečně. Učit se sociálnímu chování, samostatnosti a zažít úspěch, když se naučí nové písmenko nebo přečtou nové slovo. To při inkluzi do klasické ZŠ nikdy nepoznají. Tam jsou jen blbci a tupci, kterým nemá smysl se věnovat, protože vzdělání přece nikdy potřebovat nebudou. Věřte, že vím, o čem mluvím. Několik let jsem jako asistentka na klasické ZŠ pracovala!!! Chování a názory většiny učitelů jsou otřesné.

Pokud sami podepsat nechcete, přepošlete dál. Nikdy nevíte, třeba se tato zpráva dostane k rodičům, kteří jsou v podobné situaci.

Děkujeme!!!

Iva Kratochvílová, maminka desetileté Nikolky s mentálním postižením.2 komentáře:

Eva Adamová řekl(a)...

A není to poprvé, co byl dětem zařazeným do škol zřízených podle paragrafu 16 odmítnut rovný přístup ke vzdělávání. Stačí si vzpomenout na podmínky čerpání dotací Op VVV. Tam se přece objevilo, že žáci, kteří nejsou integrováni individuálně, tedy v běžných školách, ale skupinově, tedy ve speciálních třídách nebo ve školách zřízených podle paragrafu 16, nemohou být z projektů podpořeny.

Opět, znovu a zase se mi chce blít.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Je to chyba legislativců MŠMT, kteří jsou mizerní. Mělo se to napsat do vyhlášky. Takto vznikly zmatky. Tyto školy zatím dostávají zvýšené normativy, tudíž peníze mají. Na další personální podporu už dosahují hůře, tam už někdy peníze nestačí. Nejhorší je, že se neví, jak to bude po změněn financování. To bude možná masakr, protože budou také placeny pouze z PO a všichni, kdo v tom "jedeme" víme, jak jsme závislí na poradenském zařízení, co napíše a za kolik.Jestli tyto školy a třídy nebudou podpořeny nějakým zvýhodněným financováním ,půjdou do kytek. Což je možná i záměr. Začínám už věřit všemu.

Okomentovat