3.1.18

MŠMT: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od 1. ledna 2018

Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s účinností od 1. ledna 2018.

Text upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve znění tohoto opatření, je účinný od 1. ledna 2018.

Pokud změny uvedené v tomto opatření představují potřeby úprav školních vzdělávacích programů konkrétních škol poskytujících předškolní vzdělávání, uvedou školy své školní vzdělávací programy do souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, ve znění tohoto opatření, nejpozději do 31. srpna 2018.

Text opatření a RVP PV je ke stažení zde:1 komentář:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Po široké a otevřené diskusi.

Okomentovat