30.1.18

MŠMT: PHmax v předškolním a základním vzdělávání

Přinášíme prezentaci ze seminářů organizovaných MŠMT k problematice změny financování regionálního školství. Z průvodního dopisu ředitelky školy vybíráme: "Navíc jsme na semináři dostali informaci že MŠMT bude financovat naplněnost třídy jen na počet 24 dětí, pokud bude chtít zřizovatel naplňovat na výjimky, bude muset platy dofinancovat. Také jsme byli upozorněni, že si máme vytvořit finanční rezervu na období 9.-12. 2018, neboť budeme muset nastavit naplněnost tříd a úvazky učitelek podle nového PHmax, ale peníze dostaneme podle starých normativů, které budou vycházet z počtu zapsaných dětí. Nové financování bude až od 1. 1. 2019. V této situaci se cítím docela bezradná. To mám snížit úvazek (dobrovolně žádná nechce), nebo propustit učitelku (to zas budou náklady na odstupné) a já navíc nechci připustit zhoršení podmínek vzdělávání pro děti ani pedagogy, v době kdy jsou třídy nacpané a do toho integrujeme tři děti a může se stát že od září budou přijaty i děti mladší tří let."


Žádné komentáře:

Okomentovat