21.1.18

Martin Chalupa: Včasná změna střední školy může zachránit tisíce studentů, kteří by studium nedokončili

V letošním školním roce přijaly střední školy podle MŠMT 102,4 tisíce uchazečů. Většina žáků zvolila gymnázia nebo obory s maturitou, 30,6 tisíce se rozhodlo usilovat o výuční list. Podle dlouhodobých statistik více než 35 tisíc středoškoláků studium nedokončí. Důvodem může být i špatný výběr střední školy. Na správné rozhodnutí a podání přihlášky do 1. ročníku střední školy mají současní deváťáci čas do 1. března.

Z článku v ČtiDoma.cz vybíráme:

V případě schváleného přestupu pak nemá žák vůči své staré škole žádné formální povinnosti. Administrativně si vše vzájemně vyřídí obě střední školy. Stávající školu je však vhodné písemně informovat, že od stanoveného data nastupuje žák na jinou školu a fakticky tedy na původní škole ukončuje studium.

"Všichni studenti, kteří se pro změnu střední školy rozhodnou, nemusejí začínat úplně od začátku. Zájemce o změnu střední školy, který má řádně ukončené ročníky studia určitého oboru, má možnost využít mimořádného přijetí do vyššího ročníku. Uchazeč v takovém případě předloží spolu s žádostí o přijetí vysvědčení a ředitel školy pak zváží možnost přijetí do vyššího ročníku. Je však nutné dodržet shodnost oborů vzdělávání," doplnil Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov.

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

usilovat o výuční list

Pytlici měli 'usilování' vždy spojeno s rytířským kláním čackých reků o ruku spanilé princezny. Dnes se tedy usiluje o výuční list. Tak to pytlici přejí hdně zdaru.
Pytliky spíš zaujala ta záchrana tisíců studentů. Pominou-li otázku, před čím že to má být mládež zachráněna, a kdo že to mám být vlastně v předstihu zachráněn, když až do ukončení střední školy se jedná o žáky, pak je tu nanejvýš zajímavé řešení toho certifikačního problému.
Kdežpak nějaké vyšší pracovní úsilí, když už se tu tedy usiluje, ale správný výběr školy. To je, oč tu běží. Patrně asi školy s vyšším potenciálem průchodnosti.

Okomentovat