9.1.18

Jiří Pilař: Bylo by třeba, aby MŠMT konečně dostalo rozum

Je na čase, aby MŠMT začalo napravovat to, co zpackalo snahou po vyhovění požadavkům na politickou korektnost ve vzdělávání, k níž se nechalo tlačit Bruselem díky permanentnímu promyšlenému dezinformování některými aktivisty, které tato situace velmi dobře živí.


Ke mně se dostává obraz současného inkluzivního školství na základě dopadů na děti, které selhávají ve škole. Jde o jedince, kteří by nemuseli selhávat, pokud by měli odpovídající podmínky pro svoje vzdělávání. Mám na mysli zejména děti tzv. hraniční, tedy děti na pomezí mentální retardace, nebo které už tuto pomyslnou hranici lehce překračují. V době, kdy tito žáci navštěvovali speciální školy a třídy, se výuce většinou nevyhýbali. Jenže teď bývají zařazováni téměř automaticky do běžných škol, v nichž díky deficitu schopnosti abstraktního myšlení (to jim do hlav nevpraví ani regiment asistentů) nezvládají látku. Tito žáci bývají permanentně neúspěšní, učitelé se jim ve velkém kolektivu nemohou potřebně věnovat a pouze jim dávají najevo, že jsou těmi nejhoršími. Důsledkem tohoto stavu děti začínají školu nenávidět a přestávají do ní chodit. K nám do střediska výchovné péče se dostávají v době, kdy už mají ne desítky, ale leckdy stovky neomluvených hodin. Na záškoláctví nasedají bezcílné toulky a mnoho z těchto dětí posléze končí v lůně asociálních part s trestnou činností a zneužíváním návykových látek.

Jeden z největších problémů, které současné pojetí společného vzdělávání dětí intaktních a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vyvolal je odborná nepřipravenost učitelů vzdělávat v rámci speciální pedagogiky. Speciální pedagog musí absolvovat plnohodnotné studium, v němž si vybírá si odbornost i v rámci speciální pedagogiky. Významně odlišně pracuje etoped s dětmi s poruchami chování a třeba tyfloped s žáky se závažným zrakovým postižením. Pokud se má přejít mezi pediemi, je nutné doplnit si spoustu znalostí, které na základy speciální pedagogiky nasedají. To je věc, kterou podle mne MŠMT nechápe. I to je důsledek toho, že tam v podstatě není v současnosti člověk, který by problematice rozuměl. Podle nich je učitel prostě pedagog, a proto může učit všechny děti v příslušné věkové kohortě. No, a když je speciálním pedagogem, tak může učit děti s nejrůznějším vzdělávacími potřebami. Je to stejné, jako kdyby se k lékařství přistupovalo způsobem, že někdo vystuduje medicínu, takže může dělat všechno od léčení rýmy po transplantaci srdce. Tady je nesmyslnost zřejmá, ve vzdělávání dětí s různým postižením to ale asi pro ministerské a jejich přidružené "odborníky" neplatí.

Bylo by třeba, aby MŠMT konečně dostalo rozum a nastavilo legislativu tak, aby se děti se speciálními vzdělávacími potřebami dostaly do systému, který jim dokáže efektivně pomoci, v němž by se mohly vzdělávat přiměřeným způsobem, přiměřenými metodami a formami práce. Neznamená to, že bychom měli vrátit všechny hraniční děti zpátky do speciálního školství. Pokud je běžná škola schopna jim poskytnout odpovídající podmínky pro jejich vzdělávání, pokud takovou cestu zvolí jejich rodiče, proč ne? Měla by to být ale dohoda mezi školou a rodiči, oba mají odpovědnost za úroveň vzdělání, které se tak dítěti dostane. Je však potřeba, aby především rodiče měli možnost rozhodnout se, aby se jejich hraniční či lehce mentálně retardované děti mohly vzdělávat v menších skupinách s odbornou péčí speciálního pedagoga ve třídách a školách pro ně určených. A aby rodičům, kteří si oproti vyjádření poradny vzdělávání ve speciálním programu přejí v takových případech nikdo nevyhrožoval OSPODem. Ten by měl být naopak více akční u rodičů, kterým záškoláctví, a tedy nevzdělávání jejich dětí na srdci neleží.

Kdo jste dočetli až sem, promiňte mi délku textu, snad ne mimo mísu.

Psáno jako komentář k tiskové zprávě MŠMT: Ministr školství jednal s eurokomisařkou Jourovou o revizi inkluze

13 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Až mšmt dostane rozum, tak se z toho samou radostí zblázní dočista.
Paláci v Karmelitské se naruší statika. Není postaven pro až takovou intelektovou zátěž.

mirek vaněk řekl(a)...

No jen MŠMT nestačí. Rozum musí dostat politici. Ti rozhodují.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Ano. Rozum musí dostat především politici, protože je třeba tzv. překopat školský zákon, strategii dalšího vzdělávání a jiné.A o tom hlasují politici.

Především - politika do školství nesmí zasahovat vůbec. Inkluze byla politickým rozhodnutím. A i když jsou signály ze škol, že mnoho věcí je špatných a nejvíc to odskáčou děti, stále jen někdo hledá alibi, jak tuhle nesmyslnost dál držet při životě. Napadá mě - kdy dojdou ty peníze z EU? Pak by možná byla šance, když už nepoteče.

A ještě jedna věc - zcela striktně se musí oddělit řešení otázky sociálně vyloučených od školství. Souvisí spolu jen okrajově, ale vše se hodilo na školství, které s tím nemůže udělat skoro nic nebo minimálně. Dokud se tak nestane, budeme sociálně vyloučené řešit na úkor zdravotně postižených, budeme pořád slýchat o segregovaných školách, budeme stále číst lživé články (viz nedávno o tom,jak jsou Romové vzděláváni podle osnov pro LMP, byť něco takového již vůbec neexistuje).

Největší problém jsou LMP a hraniční žáci. Minimální výstupy jsou zcela na nic, pokud žákovi neumožníme nejen snížené výstupy, ale také zcela jiné časové dotace předmětů a nezbavíme je nesmyslného druhého cizího jazyka.Potřebné jsou malé kolektivy , zcela individuální přístup, který v běžné třídě není možným,a ť si říká kdo chce co chce. Podpůrná opatření jsou špatná, chybí odborná péče. Vše stojí jen a jen na financích, které údajně nejsou a ještě se stále krátí.Chtěli jsme zlatý zámek a jen jsme uplácali chatrč z hlíny, kterou jsme natřeli na žluto. A ještě stále jsou tací, kteří tu žlutou chatrč nazývají zlatým zámkem.

Petr řekl(a)...

Školství je politikum úplně stejně jako zdravotnictví, doprava nebo daně. A je to tak správně.

Miloslav Novotný řekl(a)...

Inu, politikum ve svém původním významu je samozřejmě všechno, co se týká veřejnosti. Na konstatování faktu nemůže nic být ani správně, ani špatně.

V novořeči tzv. politologů se z věci veřejné stává politikum až po jakémsi dodatečném "zpolitizování".

Něco jiného je politické rozhodnutí. To už může být hodnoceno a označováno přívlastky podle kritérií.

Jako například výše uvedený příklad inkluze jako mimořádně špatného politického rozhodnutí o zástupném řešení tzv. romské otázky na úkor mentálně postižených dětí.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici to říkají pořád. Kampak na školství s rozumem! Politikum je to.

Jirka řekl(a)...

Vážený pane Pilaři, směl bych Váš srozumitelný a vyčerpávající text zveřejnit pod Vaším jménem v našem školním časopise, abych mezi rodiči šířil osvětu, které se od MŠMT zřejmě nikdy nedočkáme. Stejné trápení hraničních dětí pozoruji i ve své praxi a za současných podmínek mohu pomoci jen velmi omezeně. Souhlasím s každým Vaším slovem. Jiří Honza - obyčejný učitel
PS: Zveřejňuji svou žádost ještě pod článkem, abych zvýšil pravděpodobnost odpovědi.

Jana Karvaiová řekl(a)...

...Školství je politikum úplně stejně jako zdravotnictví, doprava nebo daně. A je to tak správně......
To vypadá jako delirium tremens. Ale mohu se mýlit.

Petr řekl(a)...

Pijete? Dobře činíte ;)

tyrjir řekl(a)...

Dovoluji si zde uvést beze stopy smazaný komentář z České školy:Budou vyšetřovány kukačky, krkavci a supi z Čapího hnízda MŠMT?

Domnívám se, pane Komárku, že ten komentář k neúčelnému a neúčinnému nevědecky pokoutnímu provozování některých evropsky dotovaných Čapích hnízd se od tématu diskutovaného článku neodchyluje. Čapí hnízdo ministersko školské Inkluze a Kariérního řádu je, myslím, mnohem odpudivější a přitom zřejmě dosud systematicky nevyšetřované, než to dnes vyšetřované Čapí hnízdo:

- Vyšetřované Čapí hnízdo vcelku velmi dobře funguje. Z miliardové i vestice je tam jen několika desítek miliónová pochybnost nad regulérností působení několika hypotetických kukaček. Pochybnost způsobená zřejmě vágními regulemi pro hospodaření s EU dotacemi, o kterýchžto věcech, doufám, řádně tj. spravedlivě a včas rozhodne soud.

- Dosud systematicky nevyšetřované mnohamiliardové ministersko školské Čapí hnízdo dobře nefunguje. Kromě dotovaných kukaček a supů (viz například na školy kálející neresorní neziskovky neomaleně se sápající například i na další vzdělávání pedagogů - viz třeba průběh konference Budoucnost pro školu 1 v listopadu 2015) jsou tam dotovaní resortní krkavci z MŠMT a jím řízených fondočerpačských organizací (např. ČŠI, NÚV a NIDV). Výkaly z tohoto ministerského Čapího hnízda, domnívám se, znečišťují nejen podfinancované české školství ale i budoucnost České republiky.

- Nesystémovost hospodaření s EU dotacemi v mnoha různých Čapích hnízdech se bohužel projevuje očerňováním těch, kteří na ten nedostatek důvodně poukázali. I vyjádření pana exministra Štecha vůči Pedagogické komoře je toho, myslím, projevem.

Doufám, že nová vláda a nový ministr školství si na kukačky, krkavce a supy z ministersko školského Čapího hnízda i za pomoci Pedagogické komory takzvaně posvítí.

J.Týř

Přidáno uživatelem tyrjir na blog Česká škola dne 10. ledna 2018 14:29

http://www.ceskaskola.cz/2018/01/stanislav-stech-reaguje-na-obvineni.html
Zdeněk Bělecký řekl(a)...

Standardní politické strany mají v normálně fungující demokracii vytvářet koncepce vzdělávací politiky, které se mají stávat součástí jejich volebních programů a posléze programového prohlášení vlády. Problém je v tom, že pokud to vůbec dělají, dělají to nahodile, mlhavě, fragmentárně, povrchně, zabývají se často margináliemi nebo jen vnějškovými příznaky. V soutěži politických programů tak ve školství schází konfrontace vizí a vzniká málo srozumitelná legislativní směs se spoustou protichůdných, zbytečných a často i vyloženě hloupých rozhodnutí, byrokraticky "zdokonalovaných" ad absurdum. Inkluze jako politické rozhodnutí je úplně v pořádku (myslím, že je to i jeden z důvodů volebního výsledku ČSSD). V pořádku není neúplnost záměru, jeho nepřekonané vnitřní rozpory, jeho nereálnost, načasování, vysvětlení, finanční a personální zajištění a ono zmíněné "zdokonalení" úřednickou mašinérií.

turistao 982 řekl(a)...

Domnívám se, že jevy "politik" a "rozum" se v přírodě vyskytují zásadně odděleně.

tyrjir řekl(a)...

Rozum = Rozlišovací Um

Politici mají velmi vyvinutý rozlišovací um orientovaný především na to, co prospívá jejich zájmům. Bohužel se to velmi často neshoduje s takzvaným veřejným zájmem na obecném blahu, což je podstata politiky (péče o veřejné věci). RozUm by myslím měli mít především voliči, aby byli schopni přivést politiky k politickému RozUmu. Mnohé věci, které tropí MŠMT, obávám se, svědčí spíš o tom, že vzdělanost lidí není prvotním cílem politiků ani MŠMT... J.Týř

Okomentovat