17.1.18

Irena Hošková: Aktuální výzvy podpory nadání na školách i mimo ně

Když rodiče přivádějí dítě do školních lavic, přejí si, aby bylo spokojené, zdravé, aby jej škola bavila, rozvinula jeho zájmy a také dobře připravila pro budoucí život. Každé dítě ale potřebuje pro svůj osobní rozvoj trošku něco jiného, jinak nebo jindy. A tady začíná skutečné umění pedagoga - rozpoznat nadání dítěte, rozvíjet ho a všemi silami o něj pečovat, vytvářet podmínky pro jeho růst, měnit informaci ve znalost a znalost ve vědění a dělat to tak, aby dítě neztratilo radost z poznání a udrželo si dlouhodobý zájem, aby nepřišlo o nic ze své dětské tvořivosti a kreativity a aby mělo možnost v praxi uplatnit rozvinutý potenciál.
Zdroj: NIDV.cz, článek Mgr. Ireny Hoškové, náměstkyně Sekce profesního rozvoje a kariéry NIDV, byl publikován v Řízení školy č. 1/18

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

skutečné umění pedagoga - rozpoznat nadání dítěte, rozvíjet ho a všemi silami o něj pečovat, vytvářet podmínky pro jeho růst

Tak při pěti, vejvýše šesti dětech na jednoho pedagogického umělce by to i šlo.
A co vzdělávací oblasti, které dítě až tak moc nenaplňují? Nešlo by dítě osvobodit třeba od trojčlenky? Nebo vyjmenovaných slov po m? Míčových her, mollových stupnic, sudokopytníků, doby pobělohorské, Oceánie, fenolů, mechaniky, času předpřítomně budoucího...
Jen tak mimochodem, co rodiče a podmínky pro rozvoj svých dětí?

Okomentovat