30.1.18

E-kniha pro vás: Audit vzdělávacího systému v ČR: rizika a příležitosti (2017)

Proč audit vzdělávacího systému? Experti v oblasti vzdělávání se shodují na tom, že vzdělávací politika v ČR je dlouhodobě nekoncepční. Nahodilé a nepromyšlené zásahy do vzdělávacího systému, jejichž dopady nejsme schopni předvídat ani následně hodnotit, zvyšují volatilitu a omezují možný potenciál, vzdělávacího systému. To je v období předpokládaných rychlých změn v technologiích, které okamžitě vyvolávají ekonomické a celkově společenské metamorfické procesy, závažný problém.

Vzdělávací systém je složitá struktura procesů, institucionálních vztahů, příčin a důsledků pro celou společnost. Jeho složitost způsobuje, že změny, které ve vzdělávacím systému probíhají, jsou relativně pomalé a že systémové změny, případně podněty k nim, mohou mít dlouhodobé a leckdy jen těžko předvídatelné důsledky. Omezit nepředvídatelnost je možné tehdy, dokážeme-li co možná nejlépe posoudit aktuální stav vzdělávacího systému, zhodnotit důležitost a dopad procesů, které v něm probíhají a poukázat na ty fenomény, které zasluhují zvýšenou pozornost, problémy, které je nutno primárně řešit, a výzvy, s nimiž je nutno se vyrovnat.

Každoroční Audit vzdělávacího systému v ČR má ambici poskytnout takový vhled v podobě, která respektuje hodnocení expertů a zároveň je srozumitelná i médiím a široké veřejnosti. Formou popisu silných a slabých stránek vzdělávacího systému, příležitostí a rizik se snaží audit postihnout aktuální stav. Ve své střední části se soustředí na události posledního školního roku, které mohou vývoj systému významně ovlivnit. Jeho finální část upozorňuje na témata aktuální či brzy aktuální, na něž by měla být kladena pozornost.

Jsme si vědomi toho, že při složitosti vzdělávacího systému neexistuje na jednotlivých tématech jednoznačný konsensus. Některá z nich lze při chápání komplexity vzdělávacího systému považovat za pozitivní i negativní zároveň, jelikož mohou mít různá vyústění či vývoj. Proto ​oslovujeme experty zabývající se z různých úhlů pohledu vzdělávací politikou a žádáme je o jejich vyjádření a oponenturu. Jejich komentáře najdete v poznámkách pod čarou.Žádné komentáře:

Okomentovat