5.1.18

ČŠI: Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky – vzdělávání pedagogů

Česká školní inspekce připravila pro učitele základních a středních škol specifický vzdělávací program zaměřený na využití didaktického potenciálu uvolněných úloh z mezinárodního šetření PISA. Cílem vzdělávacího programu není rozebírat metodologické či teoretické aspekty mezinárodního šetření PISA, ale nabídnout pedagogům možnost hlouběji porozumět záměrům a konstrukci používaných testových úloh, a poskytnout jim tak určitý metodický návod, konkrétní tematické příklady a inspiraci pro práci s úlohami přímo ve výuce. Účastníci vzdělávacího programu se zároveň naučí pracovat s inspekčním systémem elektronického testování InspIS SET, především v modulu školního testování.

Seminář je určen zejména učitelům 2. stupně základních škol a učitelům středních škol se zaměřením na přírodovědné předměty a matematiku. Přihlášeno může být i více účastníků z jedné školyÚčast na vzdělávacím programu je zdarma.

Vzdělávací program navazuje na obdobně koncipovaný program zaměřený na využívání úloh z mezinárodního šetření TIMSS 2015, který Česká školní inspekce realizovala na podzim 2017 a kterého se zúčastnilo více než 1.400 učitelů.

Jednodenní semináře (9:00 – 15:00) pro skupiny max. 15 účastníků se budou od ledna do dubna 2018 konat ve většině krajských měst České republiky* v následujících termínech:
Konkrétní místa konání v daném městě jsou součástí zasílaných pozvánek a zájemcům o účast se zobrazí také při registraci na seminář v systému InspIS E‑LEARNING.
 

Rámcový program

1. Mezinárodní šetření PISA a metodika testování
 • Seznámení se základními informacemi o šetření PISA a vývojem výsledků českých žáků.
 • Pojetí testovaných oblastí se zaměřením na přírodovědnou gramotnost v PISA 2015.
 • Dílčí škály hodnocení, gramotnostní úrovně, sledované dovednosti a znalosti.
2. Úlohy a otázky v šetření PISA, rozbor vybraných přírodovědných a matematických úloh
 • Metodika tvorby testových úloh PISA pro oblast přírodovědné gramotnosti.
 • Ukázky uvolněných testových úloh z přírodovědné a matematické gramotnosti (PISA 2015 a PISA 2012).
 • Rozbor, didaktické využití a vyhodnocování úloh.
3. Rozbor interaktivních úloh PISA 2015
 • Metodika tvorby interaktivních testových úloh pro přírodovědnou gramotnost – nový prvek v cyklu PISA 2015.
 • Rozbor, didaktické využití a vyhodnocování interaktivních úloh.
 • Diskuse specifik a možností elektronického zadávání testových úloh.
4. Práce s uvolněnými úlohami PISA v modulu InspIS SET a další možnosti využití ICT při výuce
 • Účel a určení systému InspIS s akcentem na modul školního testování, rámcové představení modulů certifikovaného a domácího testování.
 • Základní komponenty systému: katalog úloh, katalog testů.
 • Praktické ukázky využití uvolněných testových úloh z mezinárodních šetření.
5. Tvorba testových úloh
 • Ukázky vybraných ICT nástrojů využitelných při výuce.
 • Dílna – tvorba testových úloh.
 • Zhodnocení a diskuse.
6. Závěr, ukončení semináře
 • Informace o nástrojích České školní inspekce využitelných v rámci vlastního hodnocení školy
 • Ukázka publikací a dalších zdrojů pro inspiraci na webových stránkách České školní inspekce
 • Evaluace semináře
Během přestávek bude pro účastníky připraveno občerstvení.

Ve školicí místnosti budou mít pedagogové k dispozici notebooky, jejichž prostřednictvím si budou moci prakticky vyzkoušet práciv systému InspIS SET.

Pozvánky (včetně konkrétního místa konání v daném městě) jsou jednotlivým školám zasílány také adresně prostřednictvím e-mailové zprávy, a to vždy s několikatýdenním předstihem před prvním termínem konání seminářů v daném regionu.
 

Informace pro přihlášení k účasti na vzdělávacím programu

Na vzdělávací program se registrují samostatně přímo jeho účastníci - učitelé (nikoli přes ředitele školy), a to prostřednictvím systému InspIS E‑LEARNING. Registraci s výběrem konkrétního data konání semináře musí provést každý účastník samostatně dle následujícího návodu.

Pokud zájemce o účast na vzdělávacím programu (pedagogický pracovník školy) dosud nemá vytvořen účet v systému InspIS(nepracoval dosud např. v systémech InspIS DATA nebo InspIS ŠVP), bude před níže popsanou registrací nejprve nutné vytvořit si vlastní účet. To je třeba provést prostřednictvím registračního formuláře v  InspIS DATA na adrese https://inspis.csicr.cz, volba Vytvořit nový účet.Po vyplnění formuláře obdrží pedagog na zadaný e‑mail zprávu s odkazem, přes který je požadavek na vytvoření účtu nutné potvrdit. V dalším emailu pak obdrží heslo pro přihlášení (uživatelským jménem bude e- mailová adresa).

Pokud si však uživatel tímto způsobem vytvoří nový účet, jeho použití pro registraci na vzdělávací program v InspIS E‑LEARNING bude možné až po uplynutí cca 30-60 minut (přenos dat mezi systémy InspIS).

Pokud zájemce o účast na vzdělávacím programu již účet v systému InspIS vytvořen má (nebo si ho dle předcházející instrukce nově vytvořil), je třeba se přihlásit do systému InspIS E‑LEARNING (https://elearning.csicr.cz). V sekci Nabízené kurzy se objeví nabídka termínů seminářů.Po výběru příslušného termínu se pedagog do kurzu registruje.Potvrzení o registraci bude účastníkovi zasláno e-mailovou zprávou.

Pro jakékoli dotazy nebo pro zrušení registrace na vzdělávací program je možné využít systém InspIS HELPDESK (https://helpdesk.csicr.cz), téma požadavku: Vzdělávací akce a semináře ČŠI.

7 komentářů:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Takže drilovačka na testování? ČŠI ohrožuje smysluplné vzdělávání svým testokratickým přístupem. Ostatně soudím, že ČŠI musí být zrušena.

Tomáš Barták řekl(a)...

Je opravdu úkolem ČŠI organizovat DVPP?

Jiri Janecek řekl(a)...

"Vysoká frekvence testování může vytvářet nežádoucí tlak na žáky i učitele, často vede aktéry testování spíše ke zvládání techniky, jak testy efektivně zvládnout, což má leckdy za důsledek snížení radosti a dobrého pocitu z procesu učení."

Tak nevím, není to "využití didaktického potenciálu úloh" eufemismus pro to "zvládání techniky, jak testy efektivně zvládnout" (kdo to proboha překládal?)?

Ono by to teda až tak nevadilo, akorát že ta citace je z prosincového bulletinu ČŠI...

Miloslav Novotný řekl(a)...

PISA je hovadina, neředěná, 100 %.

V. řekl(a)...

kdo to proboha překládal?
Nějakej Lukeš...

m vanek řekl(a)...

Učitelé mají keců dost. A nehodlají plýtvat časem na poslouchání opsaných frází.

Takový článek jen odradí.

Okomentovat