11.1.18

Cíle Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v roce 2018

Dosavadní bilance: Do 31. prosince 2017 bylo z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlášeno 46 výzev za 76,5 miliardy korun. Vydáno bylo již 6804 rozhodnutí o poskytnutí dotace za 40,6 miliardy korun. Příjemcům bylo dosud proplaceno 12,8 miliardy korun.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy plánuje v roce 2018 vyhlásit z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) celkem 20 výzev na podporu výzkumu a vývoje, vysokého i regionálního školství. Většinou se bude jednat o další vlnu již ukončených výzev. Plánováno je například pokračování Výzkumných infrastruktur, Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků, ESF a ERDF výzev pro vysoké školy nebo tzv. šablon. Novinkou bude výzva zaměřená na celoživotní vzdělávání na vysokých školách. Alokace byla již stanovena u 18 výzev a činí téměř 20 miliard korun.

Podpora regionálního školství

Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Tato výzva s alokací 250 milionů korun bude podporovat například vzájemné učení škol a pedagogů, inovaci výuky nebo propojování formálního a neformálního vzdělávání. Vyhlášena bude v červnu 2018.

Pregraduální vzdělávání II

Na závěr roku je plánovaná také druhá vlna výzvy určené pro vysokoškolské fakulty připravující budoucí učitele. Její alokace byla stanovena na 400 milionů korun.

Šablony II / Šablony pro SŠ a VOŠ II – méně rozvinuté regiony a více rozvinuté regiony (MRR a VRR)

V roce 2018 bude vyhlášena také další vlna oblíbených výzev na tzv. šablony, které budou opět určeny pro celou Českou republiku. Na únor je připraveno vyhlášení výzev za 6 miliard korun pro mateřské, základní i základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a další příjemce upřesněné ve výzvě. V prosinci budou následovat výzvy určené středním a vyšším odborným školám, pro které je připravena 1 miliarda korun.

Pozn.: Jedná se o indikativní plán výzev.Žádné komentáře:

Okomentovat