24.1.18

Chces-soutezit.cz: online šmejd a obtěžování škol a učitelů (AKTUALIZOVÁNO)

Dostali jsme kopii stížnosti ředitele základní školy z Jihomoravského kraje na funkcionalitu registračního webu žákovských soutěží Chces-soutezit.cz. Tento web je na první pohled nedodělek a je neuvěřitelné, jaké paskvily jsou nuceny naše školy, ale i ředitelé a učitelé používat. Podle všeho se naštěstí zdá, že web je určen jen pro školy Jihomoravského kraje. Provozovatel webu není nikde uveden, ale na web Chces-soutezit.cz najdeme odkaz jen na portálu o školství v Jihomoravském kraji Střediska služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno JM ŠKOLY.


Ředitel školy nám napsal:

Jen registrace školy představuje 4 emaily – trvá den, čekat se musí na zaslání vygenerovaného hesla pro registraci, pak se škola musí přihlašovat do soutěží – zvlášť v Čj, zvlášť v D,… a máme jich všichni hodně.

Registrace do soutěže – trvá zase den – čeká se zase totiž na přidělení hesla.

V soutěži se následně musí zapsat nejen přihláška do okresního kola a vygenerovat i školní kolo – kdy se konalo, kde se konalo, jmenovitě žáky s daty narození, dokonce i emailovými adresami žáků.

V minulosti stačilo zaslat zasílat emailem okresním koordinátorům soutěží seznam přihlášených do okresního kola a stačilo.


Zaslali jsme provozovateli webu, kterým je podle reakce na dotazy, které jsme rozeslali na dostupné kontakty, odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje, následující dotazy:
  1. Kdy byl web Chces-soutezit.cz uveden do provozu?
  2. Kdo řešil uživatelské rozhraní a logiku aplikace? Jak probíhalo testování aplikace? Proč dosud na připomínky nebyla žádná reakce?
  3. Jaké jsou náklady na vývoj webu a jaké jsou náklady na jeho provoz?
  4. Jak byl vybrán dodavatel? V registru smluv jsem nenalezl příslušnou smlouvu na dodávku, prosím, můžete mi ji poskytnout? Uvítal bych i zadání pro dodavatele.
  5. Dostal jsem informaci, že v budoucnu web Chces-soutezit.cz mají používat školy v celé ČR. Je to pravda? Kdo o tom rozhodl?
  6. Je systém registrován u ÚOOÚ?
Přestože nám byly odpovědi telefonicky přislíbeny, ani po dvou týdnech a urgenci jsme je neobdrželi.

Vzhledem k následujícímu považujeme za naprosto nepřijatelné, aby v budoucnu web Chces-soutezit.cz měly používat školy v celé ČR, tento záměr nám potvrdila pracovnice KÚ. Jde o zcela vadný projekt s řadou zásadních chyb, vyvíjený zřejmými diletanty na straně zadavatelů a zřejmě i dodavatelů.

Diskuse o kvalitě webu Chces-soutezit.cz proběhly na několika fórech (na sociální síti Facebook i uzavřených odborných diskusních platformách). Vyplynula z nich obecná nespokojenost běžných uživatelů ze škol z Jihomoravského kraje i informace o opakovaném odborném upozornění provozovatelů na konkrétní nedostatky (přestože je v telefonátu pracovnice KÚ popírala) ze strany kvalifikovaných informatiků ze škol.

Na webu jsme při letmé kontrole zjistili řadu evidentních chyb. Například odkazy nahoře vlevo na sociální sítě jsou nefunkční (tři měsíce po uvedení do provozu!!!), důvodem je tato část HTML kódu:


Web není responzivní a na mobilu je v podstatě nepoužitelný:


Čitelnost home page je v rozporu s pravidly přístupnosti.Zadání školy je naprosto nesmyslným způsobem:K výše uvedenému screenshotu ještě poznámka: po více než třech měsících provozu jsou v databázi stále testovací data a zobrazují se každému uživateli!!!

Při pokusu o registraci aplikace nahlásila neošetřenou chybu:


Zároveň se zablokoval v aplikaci můj registra​ční účet a přestože mi přišel potvrzující e-mail, k registraci nedošlo. Zřejmě se administrátor obává analýzy dalších chyb uvnitř systému...

Na závěr jsem si nechal vybrané komentáře uživatelů:

MI: Známe, už jsme si užili s jmskoly.cz. Jedním slovem děs. Kvůli tomu někteří zvažují, zda do toho jít.
IS: Taky u toho zuřím a nadávám. Ta změna vůbec nebyla nutná, jmskoly fungoval dobře a už jsme ho znali.
OS: Matematického klokana řešíme už spoustu let. Je to škoda, že už nebudeme, ale toto podstupovat nehodlám.
DP: ZUŠ, uz take. Nechapu, když soutěží žák zušky, že se vyplňuje do jake ZŠ a třídy chodi....na palici. Je to tak složité, že se na to spousta škol vykašle.
EV: Taky máme otřesnou zkušenost. A to jsme zatím registrovali jen dějepis, teď nás čeká matematická olympiáda.
DD: je pravda, že vše trvá, od registrace člověka po registraci školního kola, na jmskoly to bylo jednodušší .... nicméně mám přihlášeno... jen tam mohli napsat, jak dlouho to trvá... původně jsem chtěla přihlašovat 2.1., přihlášky byly do 2.1. ...ještě že jsem to stihla před Vánocemi.
PK: Nechci hodnotit technickou stránku věci, ale filozofie postupu JM kraje mi přijde trošku postavená na hlavu. Čistě úřednická činnost je tu opět přenášena na učitele, kteří duplicitně zadávají údaje, které jsou již zadávány při přihlášení žáka do soutěže.

A ještě reakce z jiného kraje:

AJ: V KV kraji máme obdobný portál už řadu let. Celou dobu učitelé protestují, jak se jim vše zkomplikovalo a jak přibyla administrativa. Kraji je to zcela fuk.

AKTUALIZACE:

Omlouváme se, při hledání smlouvy v Registru smluv jsme zřejmě udělali chybu. Smlouva mezi Odborem školství Jihomoravského kraje a Code Creator, s.r.o. je k dispozici v Registru smluv.

Zadání je velmi nekonkrétní:

2.3.2. SW musí poskytovat funkcionality, které:
- má stávající modul soutěží na adrese: http://www.jmskoly.cz/r/souteze/ ;
- zohledňují potřeby Vyhlášení soutěží a přehlídek (Věstník)
http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-soutezi-a-prehlidek-ve-skolnim-roce-2016-2017, a jeho aktualizací po dobu trvání smlouvy s možností generování
potřebných výstupů, např. žádosti JMK o finanční prostředky z Rozvojového
a dotačního programu MŠMT Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém
vzdělávání);
- zohledňují potřeby Rozvojového programu MŠMT Excelence:
http://www.excelence.msmt.cz/ včetně jeho webu a jeho aktualizací po
dobu trvání smlouvy;
- zohledňují potřeby Programu podpory nadaných studentů v Jihomoravském
kraji (dále také PPNS v JMK), a to jak v části týkající se individuální podpory
žáků a studentů, tak v části zabývající se podporou středních škol,
příspěvkových organizací JMK a jeho aktualizací po dobu trvání smlouvy.

2.3.3. SW musí splňovat následující technické a další parametry:
- vybudování na platformě Microsoft Windows;
- přístupnost pomocí webové aplikace;
- moderní a rychlé uživatelské rozhraní;
- intuitivní administraci;
- responzivní design;
- dynamické uživatelské role;
- zabezpečení proti známým typům útoků;
- provozování portálu na doméně chces-soutezit.cz;(...)


Pozitivně hodnotíme bod 2.3.4. smlouvy:

Součásti SW podle této smlouvy je předání kompletních zdrojových kódů zhotovitelem objednateli.V evidenci veřejných zakázek Jihomoravského kraje nalezneme informace o veřejné zakázce Evidenční software realizace školních soutěží v Jihomoravském kraji. Dodavatel Code Creator s.r.o. byl jediným účastníkem.2 komentáře:

mirek vaněk řekl(a)...

Jo to znám. Ať žijí informační technologie ve školství. To co na papíře trvalo minutu trvá s počítačem deset. A ještě se to často musí vytisknout.

Za málo peněz velký amatérismus.

Vít Tomis řekl(a)...

No ale víte, kolik důležitého času ušetříte úředníkům na krajském úřadě, úředníkům ve středisku služeb školám, úředníkům v NIDV, úředníkům v ČŠI a ve všech dalších PODPŮRNÝCH organizacích?
Navíc těmito tabulkami vykáží svou nezbytnost.

Okomentovat