22.12.17

Vyjádření aliance Rodiče za inkluzi k návrhům na “zastavení či zrušení” tzv. inkluze

Aliance tímto vyjádřením reaguje na názory prezentované ve veřejném prostoru, které obsahují negativní postoje vůči jedné z mnoha novel školského zákona, tzv. inkluzivní. Té jsou mnohdy přičítána negativa českého školství, která nezpůsobuje, či ani způsobovat nemůže, protože nejsou vázána na školský zákon, ale na jiné právní předpisy, nebo je ani právní předpisy neobsahují.

Tzv. inkluzivní novela obsahuje pouze nárok dětí na podpůrná opatření a odpovídající povinnost škol podporu poskytovat. Dále obsahuje výčet druhů podpůrných opatření, závaznost rozhodovacího procesu PPP/SPC a právo se odvolat při nesouhlasu s vydanou zprávou či rozhodnutím PPP/SPC. Vše ostatní je mimo tuto novelu školského zákona, jejím zrušením by ani nedošlo k obnovení původního stavu, ale k neexistenci jakékoli právní úpravy podpory dětí.

Nejrozšířenějším důvodem tohoto nedorozumění je záměna široké kategorie dětí se znevýhodněním za děti s mentálním postižením, nebo s poruchami chování. Obě tyto skupiny dětí se v běžných školách vzdělávaly, nový systém je do běžných škol „nepřevedl“. Naopak, nový systém zajišťuje podporu a financování jejího poskytování všem dětem s odlišnými vzdělávacími potřebami, nejen některým druhům tzv. školského zdravotního postižení. Potřebné děti bez tzv. školského zdravotního postižení na podpůrná opatření ve starém systému nedosáhly, nebo jim je školy neposkytovaly, protože nebyly povinny. To není chyba nového systému, ale právě toho předcházejícího. Tento rozdíl znamená pouze formální nárůst počtu dětí s podpůrnými opatřeními, děti přitom i nadále chodí do stejných škol jako před prázdninami v roce 2016.

Stejně tak nedošlo ke zrušení škol praktických. Tyto školy byly, stejně jako jejich předchůdkyně školy zvláštní, školami speciálními. Pouze tak nebyly obvykle označeny. Tzv. inkluzivní novela i nadále počítá s existencí škol pro děti s mentálním postižením, stejně jako s ostatními kategoriemi znevýhodnění uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona. Školy praktické jsou i nadále formálně školami speciálními, na školy běžné se mohly změnit pouze v případě, že jsou jejich žáky děti bez mentálního postižení. Taková škola bude mít i nadále třídy pro děti s mentálním postižením jako jedno z druhů znevýhodnění, tedy třídy speciální.

Co se týče administrativy, jediným novým dokumentem je plán pedagogické podpory jako soubor podpůrných opatření v 1. stupni. Ten je navíc od počátku tohoto školního roku nepovinný. Tzv. inkluzivní novela naopak počet dokumentů snížila. Pokud má dítě přiznán jako podporu IVP, pak není potřeba, aby zákonní zástupci dítěte podávali žádost a ředitelé škol toto potvrzovali písemným rozhodnutím o povolení IVP. Vše je v rozhodnutí PPP/SPC o podpůrných opatřeních.

Nárůst administrativy tak školy vnímají především s nutností zapsat do školní matriky všechna státem financovaná podpůrná opatření, protože na podporu vzniká nárok více dětem než jen těm s tzv. školským zdravotním postižením. Časově velmi náročné je vyplňování zahajovacího výkazu školní matriky na počátku školního roku. Evidence školní matriky a evidence podpůrných opatření jsou uživatelsky zastaralé, informace je navíc potřeba zadávat i zdvojeně. Jde proto o časově náročnější agendu, než by bylo nutné při využití elektronických evidencí s odpovídajícími technickými a uživatelskými parametry. Právě v tomto a v práci s dokumenty, které nejsou právně upraveny a jejich používání je tak nejednotné či dokonce zavádějící, lze spatřovat pro školy onu administrativní a časovou náročnost.

Návrhy na zastavení, či zrušení inkluze tak neznamenají obnovení stavu před 1. září 2016, ale minimálně před 1. lednem 2005, kdy se neposkytovala žádná podpora nikomu. Právě tím by došlo nejen k ohrožení všech dětí od škol mateřských po střední, ale i škol jako takových.

Koordinační výbor aliance Rodiče za inkluzi (abecedně):

V. Doležilová, L. Hečková, M. Klempar, H. Kubíková, K. Mertová, K. Polišenská, K. TruskováZdroj: Rodiče za inkluzi14 komentářů:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Vážená aliance,

vám se opravdu líbí inkluze po česku? Vám snad unikají dopady dvou harpagonských novel? Vám nevadí, že vláda spoléhá na krátkodeché financovýní z evropských fondů (šabon)? Vám vyhovuje, že inkluze po česku nahrazuje speciální pedagogy učiteli a učitele asistenty?

Nicka Pytlik řekl(a)...

obnovení stavu... před 1. lednem 2005, kdy se neposkytovala žádná podpora nikomu

Doopravdy žádná podpora nikomu? A nikdy?
Dá se věřit lidem, kteří vědomě a cíleně lžou?

Nicka Pytlik řekl(a)...

nevadí, že vláda spoléhá na krátkodeché financovýní z evropských fondů?

Vadí? Nevadí?
Čerpat je třeba, dokud je co. A kdoví, kam až ty penězotoky dotekou.

vyhovuje, že inkluze po česku nahrazuje speciální pedagogy učiteli a učitele asistenty?

Vyhovuje? Nevyhovuje?
Kdo by se zabýval něčím, co není schopen, nebo hůře ochoten rozlišit.

Eva Adamová řekl(a)...

"obnovení stavu... před 1. lednem 2005, kdy se neposkytovala žádná podpora nikomu"

Kulové, na naší škole existoval dyslektický kroužek už dávno před rokem 2005, stejně tak v těchto dřevních dobách inkluze probíhalo doučování slabých žáků, a představte si, že to měli učitelé dobře zaplacené, protože byl na školách docela slušný balík peněz na nadtarifní složky. Dětem s LMP pak byla poskytována adekvátní podpora speciálními pedagogy ve zvláštních školách. V mateřských školách zase od totáče a do konce devadesátých let existovala systematická náprava logopedických vad, která šla postupně do pyhele. Dnešní stav s mnohdy pofiderními asistenty snad může vyhovovat jen velmi naivnímu rodiči.

Unknown řekl(a)...

Na ZŠ Glowackého v Praze existovala speciální třída tuším o deseti žácích pro dyslektiky a jinak znevýhodněné děti v druhé polovině 80. let. Výuku vedla speciální pedagožka.

RP řekl(a)...

V Prostějově taková třída ZŠ existuje od roku 1981, pořád ještě funguje...

Jana Karvaiová řekl(a)...

Opět je celé vyjádření Aliance (jak příznačné, mně evokuje alien) je opakovaně protkáno polopravdami. o bludech z minulosti jste se někteří zmínili, já si vyberu třeba IVP. Zde se samozřejmě stále musí žádat, i když vše již neprobíhá ve správním řízení. O "nerušní" praktických škol se už ani rozepisovat nebudu. V současné době máme na prvním stupni žáka, který evidentně spadá do kategorie LMP. Vyšetření v listopadu, podle rozhovoru s PPP jasná věc. A pak přijdou papíry, kde je napsáno, že dítě má " dlouhodobé selhávání z důvodů zdravotního stavu" a za dva roky bude "přezkoumáno". To dítě bylo v loňském roce nemocné celých 24 dní! Co si o tom myslet,že? A tak je to u mnoha dětí,co jsem se bavila s kolegy z různých škol. Na co se čeká? Co se tím sleduje? Ten nejlepší zájem dítěte? Vypozorováno z praxe: čeká se na zoufalou reakci rodičů, kdy s pláčem volají do PPP, že už nevědí coby a že si přejí, aby dítě chodilo na specku, prtože somatizuje celá rodina.Opravdu se musí takové věci dít?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Když vidím, co je schopen např. Klempár předvádět tady v diskusi, hrozím se takového spolku a nedivím se ničemu.

Eva Adamová řekl(a)...

Ono je to s těmi LMP dětmi taková hlava XXII. V pracovníci v PP poradnách a pajtáši nahoře vědí, že když jim přiznají diagnózu LMP, tak je rodiče dají do praktické školy a to velmi rádi. A my na základkách jsme v situaci, že nemůžeme s těmito dětmi jet podle osnov s minimálními výstupy, které nahradily přílohu RVP pro děti s LMP, protože nemají přiznáno LMP. Pracovníci PP poraden pak do papírů píší cenné knížecí rady o úlevách aniž by tušili, co vlastně podle RVP ZV musí dítě, které jede podle normálních výstupů, zvládnout. Učebnice druhého stupně většina z nich buď neviděla nikdy nebo tak maximálně u svých dětí. Je to takový začarovaný kruh, ze kterého neví kudy ven ani rodiče, ani učitelé a děti s LMP bez přiznané diagnózy jsou doslova a do písmene chudáci. Zvláště když je ještě seshora tlak na to, aby ani nepropadli.

Miloslav Novotný řekl(a)...

Paní Hečková, opravdu s manželem věříte, že účel světí prostředky?

Co myslíte, nechystá pan Klempár také happening na oslavu výročí zavedení pro všechny spoluobčany vízové povinnosti do Kanady?

Na ostudnou „oslavu“ odsouzení jeho vlasti, České republiky, za bez nadsázky nejlepší možné řešení tzv. romské otázky, nás zval se svými kumpány na tomto serveru 7. listopadu 2017.

Ta „inkluze“, na jejíž obranu vás kdosi svolává a jíž mají Vaše děti sloužit jako živé štíty, je podvodně podsunuté mocensko-politické (ne)řešení tzv. romské otázky.

Prosím, když už se necháte nést na vlně spuštěné rozsudkem ESLP, přečtěte si alespoň nesouhlasná stanoviska soudců ESLP Zupančiče (Slovinec), Jungwierta (Čech), Borrega (Španěl) a Šikuty (Slovák) na konci spisu:

http://www.errc.org/cms/upload/media/02/D0/m000002D0.pdf

Nevíte, co ku své obživě chystají (jejich slovy) sběratelé „silných příběhů a textů“ Kartous, Chaluš a další neziskoví dobrodějové?

Nicka Pytlik řekl(a)...

A tak se spolu s pytliky ptejme, už si stěžovatelé doplnili svoje zanedbané vzdělání?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Kdo vlastně aféru D.H. financoval?

Ivana řekl(a)...

U nás ve škole byla už v roce 2004 speciální třída vedená speciálním pedagogem a 2 asistentkami. V rámci běžné školy, žáci chodili do kmenových tříd jen na výchovy. Zašla na úbytě, protože řada žáků najednou místo LMP začla být zázračně jenom tzv. hraniční a tudíž neměli nárok. Bývalo v ní až 15 žáků!

Nicka Pytlik řekl(a)...

Kdo vlastně aféru D.H. financoval?

A kdo vymyslel a organizoval?
Ono to nebude jen tak ryc pic s těmi mezinárodními soudy...

Okomentovat