20.12.17

Sněmovna schválila pro MŠMT historicky nejvyšší rozpočet

Poslanecká sněmovna dnes ve 3. závěrečném čtení schválila státní rozpočet pro rok 2018. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy tak bude mít v příštím roce svůj historicky nejvyšší rozpočet v objemu téměř 169 miliard korun (bez podílu EU), což je o 21 miliard více, než byl rozpočet pro letošní rok. S financemi z Evropské unie činí rozpočet MŠMT pro rok 2018 dokonce 176,1 miliardy korun.


„Peníze navíc jsou určeny zejména na systematické zvyšování tarifního platu pedagogů i nepedagogů, na navýšení rozpočtu vysokých škol, zvyšování kapacit MŠ a ZŠ a podporu sportu,“ uvedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Poslanci zároveň v rámci pozměňovacích návrhů schválili navíc 300 milionů korun na investice do mateřských a základních škol a 100 milionů pro speciální školy na učební pomůcky pro těžce postižené žáky.

V rozpočtu je pokryta změna platových tarifů u pedagogických pracovníků o 15 % oproti roku 2017, u ostatních pracovníků jsou promítnuty hned 2 změny platových tarifů, a to změna o 10 % k 1. 7. 2017 a dále pak další zvýšení od 1. 11. 2017 o dalších 10 %. V rozpočtu je rovněž zabezpečen růst výkonů v regionálním školství, který se týká zejména povinné školní docházky a rovněž dále dochází k navýšení rozpočtu na podporu specifických vzdělávacích potřeb v porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2017. Celkový nárůst rozpočtu v regionálním školství tak dosahuje 17,3 miliardy korun. Veřejné vysoké školy si polepší o 3 miliardy korun.

V oblasti podpory sportu se podařilo s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany vyjednat trvalý převod prostředků ve výši 400 milionů korun na sportovní centra Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. Na rok 2018 pak ministerstvo připravuje společně se zástupci sportovního prostředí novou podobu jednotlivých dotačních programů na které bude vyčleněno o zhruba 200 mil. Kč meziročně více.

Také dochází ke zvýšení výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace o cca 420 milionů korun proti roku 2017 bez podílu spolufinancování. V rámci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je ze státního rozpočtu vyčleněno celkem 988 milionů korun (bez podílu spolufinancování) zejména na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání v programovém období 2014-2020.​ Na spolufinancované programy mimo výzkum, experimentální vývoj a inovace vyčlenilo MŠMT meziročně o více než 200 mil. Kč více (bez podílu spolufinancování).

Historicky nejvyšší bude v roce 2018 nejen nárůst rozpočtu na vzdělávání, ale také celkové výdaje. Poprvé od roku 2012 se objem rozpočtu výdajů kapitoly dostává nad 3 % HDP.

2 komentáře:

Radek Sárközi řekl(a)...

Státní rozpočet na rok 2018 - výdaje na školství klesnou pod 13 %
Zatímco v roce 2016 činily výdaje na školství 14,2 % všech výdajů státního rozpočtu, na rok 2018 se plánuje jen 12,9 %. Tedy opět pokles, nikoliv růst... Schválený rozpočet počítá s výdaji 1364,5 miliardy korun, z toho na školství půjde 176,1 mld.
http://www.pedagogicka-komora.cz/2017/12/statni-rozpocet-na-rok-2018.html

Radek Sárközi řekl(a)...

Pro srovnání v roce 2011 byly výdaje státního rozpočtu 1155,5 miliard korun a na školství šlo 173,7 mld., tedy 15 %. Nejvyšší výdaje na školství byly v roce 2015, a to 182,8 miliard - rozpočet na rok 2018 tudíž není rekordní ani v absolutní částce.

Okomentovat