3.12.17

Romana Hartmanová: Práce s mobilním telefonem ve výuce chemie a informatiky

Popis zajímavého projektu, který realizuje pomocí polarizační mikroskopie badatelskou aktivitu téměř na úrovni specializované laboratoře v podmínkách běžné školy.Současné technologie nám umožňují pozorovat přírodu z malých i velkých vzdáleností. Pomocí dalekohledů pozorujeme vesmír a pomocí mikroskopů se díváme zblízka na povrch přírodních materiálů. Existuje způsob, jak využít mobilní telefon v kombinaci s běžným školním mikroskopem při výuce chemie.

Projekt, který jsem realizovala na základní škole, žákům představil jednu z metod studie minerálů a hornin – polarizační mikroskopii. Metoda využívá interakce polarizovaného světla s chemickou látkou, při které dochází k dvojlomu. Přírodovědci používají moderní a drahé polarizační mikroskopy. Základní škola však vystačí s běžným digitálním mikroskopem a polarizační fólií, která nám slouží jako analyzátor a polarizátor.

Při běžném pozorování by nitro krystalu zůstalo skryto. Průchodem polarizovaného světla dokážeme barevně zviditelnit krystaly chemických látek. [1] V kombinaci s mobilním telefonem zdokumentujeme pestrou paletu barev, kterou nám poskytuje polarizační mikroskopie. Toto pozorování je vhodné zařadit do předmětů chemie a informatika s přesahem do fyziky a biologie. Zamýšlená aktivita může být realizována jako kombinace skupinové laboratorní práce a individuální práce žáka se svým mobilním zařízením. Je náročnější na organizaci, ale pokud se podaří žáky vhodně motivovat, je úspěch zaručen.

Příprava celého projektu nebyla jednoduchá, avšak výsledky práce žáků byly dostatečnou odměnou. Nejvíce času mi zabralo nalezení vhodné metody, jak obejít polarizační mikroskop. Nejsem fyzik, a tak jsem se musela pustit do studia polarizační mikroskopie. Další problém, který jsem řešila, byla polarizační fólie. Získat fólii z monitoru nebyla nejvhodnější cesta. Ta totiž obsahuje lepidlo, kvůli němuž je i po jeho odstranění pozorování velmi neostré. Vhodnější je objednat fólii novou.

Následovaly pokusy s mikroskopem a novou polarizační fólií. Bylo nutné vybrat vhodné vzorky (kyselina citronová, modrá skalice, thiosíran sodný, acylpyrin a další léčiva, vitamíny) a vyzkoušet vhodné zvětšení a natočení polarizačních fólií tak, aby vzniklé obrazy byly co nejdokonalejší. Potenciál digitálních technologií je v přírodních vědách obrovský. Žáci je mohou využít též k zaznamenání aktivit jako důkaz výsledků jejich práce. Ve fázi přípravy projektu též bylo nutné vyřešit způsob pořízení digitálního záznamu.Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

Tento článek vznikl jako studentská práce.

Žádné komentáře:

Okomentovat