1.12.17

Radek Lacko: Vede inkluze ke zhoršení vztahů mezi žáky a k rizikovému chování?

Po víc než roce od uzákonění tolik diskutované inkluze můžeme bilancovat. Obávám se, že čas dal za pravdu spíše skeptikům a pesimistům. V pražských školách situace došla tak daleko, že se jí zaobírám i já coby radní pro zdravotnictví. Vysvětlím proč.


Inkluze, jak známo, vešla do praxe v září 2016 na základě novely školského zákona a od samého počátku vzbuzovala u učitelů i veřejnosti obavy a nedůvěru. Do běžné základní školy se zařadili žáci se speciálními potřebami a s nárokem na podpůrná opatření (ať už to jsou zvláštní metody vzdělávání a úlevy, kompenzační pomůcky, poradenské služby nebo asistenti pedagoga). Inkludované děti se potýkají se zdravotním postižením - zrakovým, sluchovým nebo tělesným, dále s kombinovanými poruchami, autizmem, vadami řeči nebo chování atd. Dále jde o děti s mentální retardací nebo jedince sociálně znevýhodněné. Jejich zařazení do tříd základní školy navrhne pedagogicko-psychologická poradna, poslední slovo ale mají vždy rodiče. Pro ty, obzvlášť maminky, má inkluze jakýsi psychologický efekt – dává jim zažít ten krásný pocit, že jejich dítě je zdravé. Na třídy a děti v nich má však inkluze zcela opačný, nezdravý vliv - o tom už není sporu.
Vezměte si příklad z praxe: pátá třída, běžné rozvrstvení žáků co do kázně i školních výsledků. Skupinu premiantů „ukousne“ přechod na víceleté gymnázium. Do toho přijdou dva inkludovaní žáčci – jeden s autizmem, druhý s poruchou chování. Potřebují asistenty, s nimi při hodině běžně nahlas hovoří, občas se nekontrolovaně proběhnou po třídě, tu a tam znenadání vykřiknou. Vyučování je narušeno, navíc se nebezpečně posouvá norma chování, klima ve třídách a mezilidské vztahy trpí. Děti dokáží být kruté, vycítí, když je někdo pomalejší a jiný, a umějí to dát hodně ostře najevo. Strach z toho, že inkluze může vést k patologickým jevům, jako je například šikana, se bohužel po roce ukazuje oprávněný. Ale šikana není zdaleka jediným problémem.

Situace začíná být velmi vážná. V Praze skokově narůstá poptávka škol po pomoci s řešením nekázně a špatných vztahů mezi dětmi ve třídách – tento trend vysledovala organizace, která se již 23 let zabývá primární prevencí a řešením patologických jevů ve školách - Život bez závislostí. V současnosti poskytuje certifikované služby 92 základním a středním školám v hl. m. Praze, kapacity jí teď sotva stačí k uspokojení všech žádostí ze strany ředitelů a rodičů. Pořádá přednášky, školení, semináře, výcviky, vydává příručky, lektoři si umí poradit i v krizových situacích. Podle odborníků není pochyb, že výskyt rizikového chování ve školách roste právě v souvislosti se zavedením inkluze. Ředitelka Života bez závislostí potvrzuje: „Inkluze rozjela nekázeň.“ Řešení musí být efektivní a rychlé. Rada hlavního města Prahy proto schválila můj návrh na kofinancování projektu „Podpora funkčních vztahů a udržování kázně v rámci bezpečného klimatu ve školách“. Jeho posláním je nabídnout školám odbornou pomoc s cílem vytvořit bezpečné klima a zlepšit vztahy mezi dětmi ve třídě, ale i mezi dětmi a pedagogy. Navazuje na projekt „Odborná asistence při řešení krizových situací v rámci výskytu sociálně-patologických jevů ve školství“ z Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2017. Inkluze v současné podobě je evidentně krokem zpět, co se snahy o kvalitní vzdělávání a školní výchovu dětí týče, negativně zasahuje do jejich psychického a sociálního vývoje. Vyvstává otázka, kolik ještě úsilí, peněz a také nervů bude stát hašení následků…

Ing. Radek Lacko, krajský radní Hlavního města Prahy za ANO 2011

7 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Podle odborníků není pochyb, že výskyt rizikového chování ve školách roste právě v souvislosti se zavedením inkluze.

Hálóóó! Kde jste kdo???
Co na to ministerstvo? Holedbá se úspěchy. Česká školní inspekce? Testuje matematiku. Eduin? Je na stáži ve Finsku. Odborníci na inkluzi? Aja jaja jaj...
Tak nějak ticho po pěšině.

Ivana řekl(a)...

Jací odbornící? Jména! Máte pro svoje šokující tvrzení důkazy? Proč není tento článek na České škole? Něco tady není v pořádku.....

Eva Adamová řekl(a)...

A není to problém jenom Prahy. Byť jsem na asistenty a inkluzi v naší škole zvyklá, televizní reportáž z minulého týdne z Krásné Lípy mne šokovala. Ze školy od začátku roku odešlo kvůli přebujelé inkluzi 30 žáků na jiné školy a po zhlédnutí záběrů z jedné tříd se jim ani nedivím. Kromě učitelky a asi patnácti dětí, tam byly přítomné tři asistentky. Jedna u autisty, druhá u dítěte, které vypadalo spíš na SMP než na LMP a třetí ještě u dalšího dítěte. Ve třídě hluk, pobíhání, no bordel jako v tanku. Spíš to tam vypadalo jako o přestávce, a řekla bych, že na naší škole není takový rambajz ve třídách 1. stupně ani o přestávkách. Copak v něčem takovém jsou ostatní děti schopné v klidu pracovat?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Asi i proto horuje auditor Kartous pro zrušení předmětů, protože evidentně stejně nejde v tom brajglu rozpoznat, co se vlastně zkomprtentňuje.
Pytlici se dopustili překlepu, ale zdá se, že poměrně věrně vystihuje aktuální stav našeho vzdělávacího systému. Dlouhodobě, soustavně a cíleně pracují tito odborníci na vzdělání na jeho naprostém rozdrbání. A až se jim to s konečnou platností povede, vyjeví světu ono kýžené, vždyť jsme to říkali. Mnoho-li let ti už trvat nebude.
Komprtence, to je to správné slovo.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Neskodi inkluze. Skodi inkluze nekterych zaku, kteri by nemeli byt na bezne skole nebo v bezne tride, meli by byt v nejake male samostatne tride a s nekym, kdo si s nimi vi rady.

Miloslav Novotný řekl(a)...

Plošná inkluze, zavlečená Dienstbierem dosazenou Valachovou do platné právní úpravy, je od počátku, tj. od ostudného rozsudku zmanipulovaného velkého senátu ESLP ve věci D.H. vs. ČR v roce 2007 zástupným zparchantělým politickým řešením tzv. romské otázky na úkor všech českých dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jimiž jsou i mnohé české děti romského původu. Ten právní paskvil musí být zrušen.

CatCatherine25 řekl(a)...

Pokud tento právní, pedagogický i speciálně pedagogický paskvil nebude zrušen, bude se naše školství propadat stále hlouběji a hloubji.
Je neuvěřitelné, kolik lidí má ještě odvahu a hroší kůži tento nebezpečný a nesmyslný experiment obhajovat, když jeho ničivé důsledky jsou dávno patrné.
Je pravděpodobné, že nikdo z nich nikdy neučil v inkluzivní třídě ani tam neměl své děti.

Okomentovat