27.12.17

Ondřej Šteffl: České školství: iluze, dojmy, experimenty

Český vzdělávací systém se mění metodou pokus-omyl. Nikdo se neptá, zda jsou na změny školy, učitelé a rodiče připraveni, jaká jsou rizika, co doopravdy budou stát. Jen za poslední dva roky se to týká povinného posledního ročníku mateřské školy, povinných přijímaček na střední, povinného plavání, maturity z matematiky či zákona o pedagogických pracovnících.

Z článku v iHNed.cz vybíráme:

Neznám za poslední léta ve školství případ, že by se u nějakého opatření či zákona analyzovala rizika, zkoumaly možné nezamýšlené důsledky nebo snad že by se něco vyzkoušelo na malém vzorku. Dopředu se nehledí, rozhoduje se na základě dojmů, pocitů, iluzí, ba i omylů. Poslední rok se lišil hlavně ještě větším množstvím nepromyšlených zásahů, jejichž hořké plody sklízíme a ještě sklidíme.

Například inkluze. Ještě v roce 2013 bylo proti jen asi 20 procent lidí, letos je to už více než 60 procent. Někde inkluze probíhá dobře, ale na mnoha školách jsou potíže větší než malé, naštvaní jsou učitelé i rodiče. Pročpak se to nejdříve nezkusilo v jednom kraji? Už je jasné, že náklady budou o miliardy větší, než se počítalo. To vše nasvědčuje tomu, že jinak rozumný záměr nebyl promyšlen. Nikdo se neptal, zda jsou na to školy, učitelé a rodiče připraveni, a pokud nejsou, co je třeba udělat? Jaká jsou rizika? Nikdo nespočítal, co to doopravdy bude stát.


3 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

vše nasvědčuje tomu, že jinak rozumný záměr nebyl promyšlen

Není to oxymoron? V tomto případě ale hodně ostrá tupost?

Unknown řekl(a)...

"A co budou dělat vysoké školy, až se v roce 2021 sníží počet maturantů. A zda o 20, nebo o 50 %, to nikdo neví. Jsou na to školy, žáci a rodiče připraveni, a pokud nejsou, co je třeba udělat? Jaká jsou rizika?"

Že VŠ přestanou křičet, že převažuje kvantita nad kvalitou? Že se jim uvolní ruce pro skutečnou výuku?

"Ale shromáždit data, provést podrobné analýzy, zvážit a ošetřit rizika, vyhodnotit dopady na kvalitu a dostupnost vzdělávání, na trh práce, dopady ekonomické i sociální, a to v krátkodobé i v dlouhodobé perspektivě, to by přece mělo být samozřejmé u každého systémového opatření. Kdyby na tohle ministr uvolnil jen pár promile rozpočtu, určitě by se to nám všem vyplatilo."

A co kdyby se ukázalo, že nepotřebujeme tolik papírových maturantů a vysokoškoláků a že už vůbec nepotřebujeme selektivní školy se školným, popř. že vysokým školám stačí pro potřeby přijímacího řízení maturitní testy, a že tedy vytahovat uchazečům o VŠ z kapsy peníze na Sciotesty je trestuhodné? Už se těším na následné komentáře O. Šteffla.

Nicka Pytlik řekl(a)...

následné komentáře O. Šteffla

Je skoro až roztomilé, když majitel cukrárny pojednává o stravovacích návycích obézní populace. Jakože je vysoká spotřeba masa a uzenin.

Okomentovat