18.12.17

Ondřej Neumajer: Digitalizace vzdělávání aneb co a proč řeší státní strategie (přednáška na konferenci OpenAlt)

Video záznam příspěvku přednesený 4. listopadu 2017 na konferenci OpenAlt na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Podtitul konference zní “Otevřeným přístupem k otevřené společnosti”. Ve vystoupení je přiblížen plán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož cílem je otevřené vzdělávání, zlepšení digitálních kompetencí žáků a zavedení informatického myšlení, který se nazývá Strategie digitálního vzdělávání ČR. V příspěvku se pokusím přiblížit, proč jsou právě toto priority v oblasti digitalizace vzdělávání a jak na tom aktuálně digitalizace vzdělávání je.


1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

zlepšení digitálních kompetencí žáků a zavedení informatického myšlení

Pytlici si tak nějak nedokáží vybavit, zdali mezi klíčové kompetence deklarované poslední kurikulární reformou patří i kompetence digitální. A kdyby nepatřila, tak jakým způsobem byla do doposud platných rámcových vzdělávacích programů implementována, a jestli už byla náležitě rozklíčována.
Pytliky také vyloženě fascinuje představa zavádění nějakého způsobu myšlení. A je jedno, jestli aktuálně informatického. Stačí na to vyhláška, nařízení vlády, a nebo to zavedení musí být ze zákona? Bude to informatické myšlení požadováno i od pedagogických pracovníků? Ledvá jsme se popasovali s myšlením enviromentálním, etickým a mediálním, a už tu máme nějaké další. Nebude se nám to plést? Abychom nakonec mysleli vůbec nějak... A bude také zavedena informatická výchova? A její koordinátor?

Okomentovat