27.12.17

NÚV: Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu - 2016

Jedním ze základních témat Národního ústavu pro vzdělávání je problematika uplatnění absolventů škol na trhu práce. Snažíme se monitorovat zájem o absolventy a požadavky na ně, nejen přímým dotazováním zaměstnavatelů, ale i jinými způsoby, například analýzami nezaměstnanosti nebo volných míst na trhu práce. Jednou z metod zjišťování tohoto zájmu je analýza inzertní nabídky.

První vlna kvantitativního šetření realizovaného s cílem co nejkvalitněji popsat a analyzovat inzertní nabídku zaměstnání proběhla na podzim v roce 2005, další v letech 2007, 2010 a 2012. Tato analýza je již pátá v řadě a je jako v předchozích šetřeních zaměřena na strukturu inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku včetně inzertních periodik a na internetu. Vzhledem k přechodu mezi klasifikací zaměstnání KZAM (využívanou v předchozích analýzách) a klasifikací zaměstnání CZ-ISCO není v rámci této analýzy provedeno srovnání s předchozími šetřeními.


Novotná, Hana - Vojtěch, Jiří. Praha: NÚV: 2017, 53 s.

Žádné komentáře:

Okomentovat