6.12.17

NIDV: Odborníci diskutovali na mezinárodní konferenci, jak podpořit začínající učitele

Letošní ročník byl věnovaný tématu podpory a vedení začínajících učitelů ve školách. Slavnostní zahájení se konalo za účasti Heleny Plitzové, ředitelky NIDV, Kláry Bezděkové, ředitelky odboru dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky MŠMT ČR, a Ondřeje Andryse, náměstka ústředního školního inspektora.


V České republice nastoupilo v aktuálním školním roce do praxe 4800 začínajících učitelů. Svého uvádějícího učitele má k dispozici více než 80 % z nich. Školy vnímají tuto iniciační fázi jako velmi významnou i bez legislativních povinností nebo intervencí MŠMT, přesto není adaptační období na všech školách standardní. Legislativně dosud není podpora začínajících učitelů ukotvena.

Odborníci se shodli na nutnosti profesní podpory po celou dobu profesního působení učitele. Počátek spatřují už při pregraduálním studiu na pedagogických fakultách a pak dále v praxi. Jako velký problém lze kromě finančních prostředků vnímat neexistují priority v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. V příspěvcích vystupující zmínili také současné problémy v ČR, mezi které patří nedostatek kvalifikovaných učitelů některých oborů (konkrétně fyzika) nebo často nerealistická očekávání kladená na fakulty vzdělávající pedagogy.

Zkušenosti a poučení ze školských reforem a podpory profesního rozvoje začínajících učitelů poskytly odbornice ze zahraničí: Beata Kosová ze Slovenska, Katarina Schlamp z Německa a Csilla Stéger z Maďarska. Představily praxi ve svých zemích a zároveň apelovaly, aby reforma školství proběhla systémově a smysluplně, což je nutný předpoklad přijetí školskou veřejností. Jako úspěšný příklad byla zmíněna reforma v kanadském Ontariu podle koncepce Michaela Fullana. Jejím principem jsou ideje a nosné cíle nastavené „shora“, podpořené postupnými inovacemi, které si školy samy plánují a zkouší a teprve postupně jsou „institucionalizovány“. Zástupci akademické sféry i škol se shodli na potřebě uceleného systému podpory.

Na programu nechyběla vystoupení přímo ze školní praxe. Jak vypadá konkrétní podpora začínajících učitelů v ZŠ a MŠ Mendelova v Karviné, představil ředitel Bohumil Zmrzlík. Roli uvádějícího učitele popsala ze své bohaté praxe Hana Hribová ze ZŠ Planá nad Lužnicí.

Odborníci z různých oblastí školství na konferenci prezentovali své pohledy ve svých prezentacích i v odpolední panelové diskuzi. Ačkoliv se jejich požadavky různí, jsou jednotní v názoru na to, co je zásadní pro začínající učitele: zorientovat se v novém prostředí a získat podporu v rovině osobní, sociální i profesní. Podle aktuálního šetření Talis se však v ČR třetina učitelů ve své praxi s možností mít svého mentora vůbec nesetkala. Tato praxe u nás nemá v porovnání s ostatními zeměmi Evropy tradici, ale na změně této situace je nutné pracovat.

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

nastoupilo v aktuálním školním roce do praxe 4800 začínajících učitelů

Vysoké školy jsou schopny vyprodukovat měhem roku nejméně téměř pět tisíc absolventů nějakého oboru učitelství? Pytlici napočítali celkem osm pedagogických fakult. To by znamenalo průměrně šest set absolventů na fakultu. To asi budou obory učitelství i v rámci jiných fakult. Ale i tak pytlikům nějak tento údaj nejde do souvislosti s povzdechem, jak málo absolventů do škol skutečně nastoupí.
Pokud je základních a středních škol v součtu řádově šest tisíc, jak by uvedl počtář Kartous, vychází pytlikům v průměru 0,8 začínajícího učitele na školu. Mnoho, či málo-li? Asi jde o to, kolik ročně na školu vychází začínajích důchodců. Ti se také dočkají nějaké mezinárodní podpory?

Okomentovat