19.12.17

Návrh programového prohlášení vlády: Vzdělávání, věda a výzkum

Rezort školství je pro nás prioritou, protože bez kvalitního školství nemá národ budoucnost. Investice do našich dětí jsou investicí do naší budoucnosti. Kvalitní školství chápeme jako školství otevřené, dostupné a profesionální.

Prosadíme více peněz do školství tak, aby se platy učitelů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 procent jejich stávající výše.

Omezíme nadbytečnou byrokratizaci regionálního školství a posílíme postavení ředitele školy jako manažera.

Zasadíme se o maximální rozvoj potenciálu každého dítěte. Provedeme věcnou a finanční revizi inkluze, a to tak, aby byly podporovány sítě škol běžných i speciálních, s udržitelným využíváním principů společného vzdělávání.

Zajistíme dostatečné kapacity mateřských škol posílením a efektivním využitím národních a evropských finančních zdrojů a lepší koordinací mezi MŠMT a MMR.

Provedeme úpravy Rámcových vzdělávacích programů tak, aby byla posílena výuka jazyků, ICT a technického vzdělávání.

Ve středním odborném vzdělávání zvýšíme zapojení odborníků z praxe do výuky a spolupráci škol a firem.

Budeme podporovat zahraniční mobilitu studentů ve středním vzdělávání lepším využitím evropských programů.

Veřejné vysoké školství považujeme za jeden ze zásadních pilířů vzdělávacího a výzkumného systému v České republice a garantujeme jeho nezpoplatnění.

Budeme podporovat kvalitní přípravu budoucích pedagogů, kteří jsou jedinou zárukou zkvalitňování školství

Při řízení a financování systému veřejného vysokého školství budeme klást větší důraz na kvalitu a výkon a budeme významněji zohledňovat celospolečenskou potřebnost některých profesí, zejména lékařů, učitelů, technických oborů, zdravotnického personálu.

Budeme podporovat výjezdy studentů vysokých škol do zahraničí i výměnu vědců mezi českými a zahraničními výzkumnými organizacemi větším zapojením do evropských programů.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace se bude starat o analýzu, rozpočtové směřování a věcnou koordinaci všech, kteří poskytují veřejné prostředky na výzkum, vývoj a inovace tak, aby tyto prostředky byly využívány účelně a nevydávaly se vícekrát na stejné aktivity.

Nastavíme a provedeme transparentní hodnocení vědy a výzkumu, a to včetně zohlednění jejich skutečného přínosu pro aplikační praxi s přímým dopadem na financování výzkumných organizací.

Vytvoříme nové Národní priority orientovaného výzkumu - základ toho, co se bude ve výzkumu podporovat ze státních peněz.

Budeme podporovat stabilní a dlouhodobé institucionální financování kvalitního aplikovaného výzkumu, který zajistí a zvýší konkurenceschopnost České republiky.

Zdroj: Vláda.cz

7 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Rezort školství je pro nás prioritou

Konečně se toho někdo chopil z gruntu!
Pytlikům úplně spadl kámen ze srdce. Tak se přece jen dočkali, ti pytlici.

Jiri Janecek řekl(a)...

No, co tam psát jiného...

mirek vaněk řekl(a)...

To jsou sliby. Jsem zvědav jak to bude vypadat ve skutečnosti.

Ferda44 řekl(a)...

Tak co nás čeká?

Většina textu se týká VŠ - ostatně pan ministr o regionálním školství nemá páru podobně jako jeho odborářský boss a náměstek Pícl.

"Prosadíme více peněz do školství tak, aby... 150 procent..."
Tak to už tady bylo za Buzkové a skutek utek.

"Omezíme nadbytečnou byrokratizaci a postavení ředitele školy jako manažera..."
Neříká se ani náznakem jak a za jak dlouho. Možná by se šiklo poslat do škol manažery z firem.

Provedeme věcnou a finanční revizi inkluze...
Osobně bych začal u matky inkluze Zapletalové a spol., ale to asi nehrozí.

Zajistíme dostatečné kapacity mateřských škol...
MŠMT zajistí investice? Možná metodou INDOŠe.

Provedeme úpravy RVP tak, aby byla posílena výuka jazyků, ICT a technického vzdělávání...
Prosil bych informaci na úkor čeho? Hlavně ale neomezovat mravní výchovu a kroskurikulární témata.

Ve středním odborném vzdělávání zvýšíme zapojení odborníků z praxe do výuky a spolupráci škol a firem.
Už ty odborníky vidím, jak se hrnou do škol.

Tomáš Barták řekl(a)...

Pozor!!!
Slyšel jsem, že pan premiér nemluví o 150 % průměrného platu, ale o 150 % oproti stávajícímu platu. Pokud jinde bude nárůst ještě větší, znamenalo by to jen to, co už známe: Učitelům jsme přidali. (Že jsme jinde přidali víc? To je jedno, o tom se nemluví. My jsme učitelům přidali. Hotovo.)

Ygrain řekl(a)...

"pan premiér nemluví o 150 % průměrného platu, ale o 150 % oproti stávajícímu platu"

Ano, taky mi to neuniklo.

Jiri Janecek řekl(a)...

"pan premiér nemluví o 150 % průměrného platu, ale o 150 % oproti stávajícímu platu"

Jo, je to chyták... Ale radši bych uvítal splněný takovýto slib, než slíbených jiných 60 % nebo odbory důrazně požadovaných 70 %...

Inflace je posledních 20 let skoro furt do 2 %, takže by to mohl být reálný nárůst o 40 %... Kdy naposledy rostly tarify o 10 % tři roky po sobě?

Okomentovat