27.12.17

Jana Trhlíková: Žáci a studenti se zdravotním postižením ve středním a vyšším odborném vzdělávání - vzdělanostní a oborová struktura 2016/17

V návaznosti na rostoucí zájem a potřebu relevantních informací přináší tato publikace Národního ústavu pro vzdělávání uspořádané soubory dat o oborové i vzdělanostní struktuře žáků se zdravotním postižením nově přijímaných do 1. ročníků středního a vyššího odborného vzdělávání ve školním roce 2016/17. Doplňuje tak statistické přehledy sledující vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším odborném vzdělávání, které Národní ústav pro vzdělávání každoročně vydává.

Trhlíková, Jana. Praha: NÚV, 2017. 39 s.

Žádné komentáře:

Okomentovat