13.12.17

Jan Záluský: Školy posune, když žáci budou hodnotit učitele

Větší demokratičnost v tuzemských školách prosazuje studentka Lenka Štěpánová, předsedkyně České středoškolské unie. Uvnitř samotných škol, které by měly studenty vést k demokratickému smýšlení, podle Štěpánové probíhá dialog jen málokdy. Přitom přínos odpovědí studentů v dobře sestaveném dotazníku může být pro učitele naprosto jedinečný a měl by sloužit jako nástroj pro reflexi učitelské praxe.

Z článku v iHNed.cz vybíráme:

Jak jsou čeští učitelé mentálně připraveni na hodnocení od žáků?
Česká středoškolská unie v minulém roce přišla s návrhem, aby se s žákovskou zpětnou vazbou pracovalo přímo v systému dalšího vzdělávání pedagogů. Mezi přínosy žákovského hodnocení jsme vyzdvihovali především jeho komplexnost. Nikdo totiž nemá o průběhu výuky za zavřenými dveřmi třídy takový přehled jako právě žáci. Hospitace v porovnání s nimi pokryjí pouze nepatrný zlomek vyučovacích hodin. Rozsáhlý zahraniční výzkum navíc poukazuje na to, že přínos odpovědí v dobře sestaveném dotazníku může být pro učitele naprosto jedinečný a sloužit by měl jako nástroj pro reflexi učitelské praxe. Té je v českém školství pomálu, ať už jde o pedagogy v terénu, nebo studenty pedagogiky. Po našem návrhu se vzedmula vlna nevole, někteří učitelé se obávali zneužití dotazníků nebo velké administrativní zátěže. Přitom cílem bylo přenést teorii z papíru do praxe. Stejně jako u jiných změn potřebuje i učitelská veřejnost čas, změny ale probíhají pomaleji, než by bylo pro dnešní rychlý svět vhodné. Našli se naštěstí ale i tací, kteří se ptali: "Vy to ještě neděláte? Já se žáků ptám na výuku už 20 let."
5 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

"Vy to ještě neděláte? Já se žáků ptám na výuku už 20 let."

Pytlici by řekli, že je přece jen rozdíl, jestli se hodnotí učitel, a nebo zkompetentňování. Tedy podmínky, které má žák ke svému vzdělávání se. Učitelé jsou průvodci. Pytlici také nehodnotí svoje žáky, ale výsledky jejich školní práce.
Také by bylo dobře, kdyby se žáci běžně vyjadřovali k školnímu vzdělávacímu programu, což se vůbec neděje, a pytlikům není známo, že by se toho středoškolští unionisté dožadovali. Také by mohli nadnést požadavek nepovinného docházení do školy, popřípadě požadavek na změnu počtu a skladby vyučovacích hodin.
Pytlici mají zpětnou vazbu od žáků běžně průběžně. Dopadne-li ověřování jejich zkompetentnění výborně, je proces výchovně vzdělávací proces bez závad. Nedopadne-li to dobře, je zřejmé, že žáci zase něco zanedbali.
Ostatně, pytliky také napadlo, jestli jsou i ředitelé škol mentálně připraveni na hodnocení svými pedagogickými sbory? Přitom přínos takového dobře sestaveného anonymního dotazníku by byl bezesporu víc než přínosný pro celkovou úroveň školy, její klima.
Také by nebylo od věci, kdyby učitelé mohli běžně hodnotit rodiče svých žáků. Jaké vytvářejí podmínky svým dětem pro jejich vzdělávání se, jak je vedou k pracovitosti, slušnému chování a tak nějak podobně.

mirek vaněk řekl(a)...

Kolega Pytlík to hezky vystihl. Tedy mě zaráží jak se čertí ministerstvo, když učitelé hodnotí jeho inkluzi. Mělo by jásat nad zpětnou vazbou.

Miloslav Novotný řekl(a)...

Také jsem byl kdysi středoškolákem, dokonce podle ústru byla všude vůkol totalita, ale takhle na mně štípat dříví by si nikdo tenkrát nedovolil.

Milí středoškoláci, slečna předsedkyně vám vzkazuje:

"Po maturitě však odjíždím díky podpoře nadace Bakala Foundation studovat specifický obor Education Studies do Velké Británie."

Vážení, proč se na tu nánu nevykašlete a neučíte se, dokud je čas a dokud je od koho. Například, co je to demokracie, co marketink, co šplhounství, co kariérismus, co řád, co chaos…

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Mluví slečna za všechny středoškoláky? I za tyto?

Ukázky hodnocení učitelů – server Oznámkuj učitele

Řeší si svoje problémy na žácích, zamindrákovanej čurák.
Je to strašný idiot. Měl poměr s panem Jurečkou.
Nejhorší monstrum, co kdy v učitelským sboru existovalo.
Totální idiot, nechápu, proč takoví lidi existujou.
Rest in peace, zmrde, buzno.
Zmrd!
Zkurvenej hajzl.
Naprosto vymaštěná píča.

https://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/kyberikana/1260-hodnoceni-ucitelu

Nicka Pytlik řekl(a)...

Nejhorší monstrum, co kdy v učitelským sboru existovalo.

Nejspíš učitel matematiky, který zatvrdnul v minulém století, a prudí nebohé žáky s přímou úměrou a procenty ještě v maturitním ročníku. Jako za totality...

Okomentovat