5.12.17

Jak rostly mzdy v ČR ve 3. čtvrtletí 2017Jak rostly mzdy v ČR ve 3. čtvrtletí 2017
Odvětví
Průměrná  měsíční mzda* v Kč
Meziroční přírůstek mezd
v Kč a v %
Zemědělství, lesnictví a rybářství
24 126
1 080
4,7
Těžba a dobývání
31 711
1 630
5,4
Zpracovatelský průmysl
28 981
1 942
7,2
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizace
40 773
2 299
6,0
Zásobování vodou; odpadní vody, odpady a sanace
25 781
1 093
4,4
Stavebnictví
26 266
1 015
4,0
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
27 404
1 889
7,4
Doprava a skladování
27 866
2 064
8,0
Ubytování, stravování a pohostinství
17 354
1 623
10,3
Informační a komunikační činnosti
51 670
1 695
3,4
Peněžnictví a pojišťovnictví
48 969
1 341
2,8
Činnosti v oblasti nemovitostí
24 385
1 020
4,4
Profesní, vědecké a technické činnosti
34 472
1 251
3,8
Administrativní a podpůrné činnosti
19 558
1 460
8,1
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
32 267
2 435
8,2
Vzdělávání
27 410
1 289
4,9
Zdravotní a sociální péče
30 833
2 733
9,7
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
24 797
2 071
9,1
Ostatní činnosti
22 351
1 195
5,7
ČR  celkem
29 050
1 840
6,8
Zdroj: ČSÚ, * = mzda na přepočtené počty zaměstnanců. Jedná se o průměrnou hrubou mzdu.
 

Přidáváme ještě jednu tabulku z dílny MŠMT:


2 komentáře:

mirek vaněk řekl(a)...

Podstatné budou údaje za celý rok. Možná dokonce doženeme celostátní nárůst mezd.
To půjdou davy mladých šikovných učitelů do školství:-)

OŠmer řekl(a)...

Ještě zajímavější by bylo srovnání průměru ve školství a mimo školství v Praze. Tam bude rozdíl podstatně větší.

Okomentovat